menu

Cursussen en workshops 

U kunt zich voor onderstaande activiteiten inschrijven.

Maandag 29 oktober, Zoetermeer

Het helpende gesprek

Workshop met Martin van den Broek.

Als iemand zich tot jou wendt met een serieuze vraag of echt probleem dan doet hij impliciet een beroep op jouw kwaliteiten als adviseur of coach. Soms schrik je van zo’n vraag, maar veelal zeg je met je hart meteen ja op zo’n vraag. Maar weet je eigenlijk wel wáár je ja op zegt en heb jij de kwaliteiten die de ander van je verwacht? Als je ja zegt wil je de ander natuurlijk ook op een goede manier aan een passend antwoord helpen.

In deze workshop werken we aan het volgende:

  • Je leert een snelle eenvoudige methode om te kunnen beoordelen of jij jezelf wel de geschikte adviseur/coach acht voor deze vraag/dit probleem en of jij nu tijd hebt om een gesprek te voeren.
  • Je leert jouw besluit wel, niet of nu niet op de hulpvraag in te gaan helder en gefundeerd aan de vrager te communiceren.
  • We oefenen in het voeren van efficiënte en effectieve advies- en coachingsgesprekken.

Datum: 29 oktober 2018

Tijd: 13.30 – 16.30 uur

Kosten: € 45,00 (inclusief BTW)

Locatie: Zoetermeer

maandag 29 oktober 13.30 uur

De Zonneboom
Dorpstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

Vanaf maandag 5 november, Zoetermeer

Egypte, Griekenland en de Romeinse cultuur

Drie middagen met Don van Zantwijk.

Waar het begon

Het oude Egypte is de bakermat van onze moderne westerse cultuur.

De piramiden, de inwijdingen van de Farao's en het mysterie van de Sfinx laten nog een grote verbondenheid tussen mens en kosmos zien.

De Egyptische cultuur was vervolgens de basis voor de bloei van de kunst en de ontwikkeling van het wetenschappelijk besef in het oude Griekenland, waar de mens zich voor het eerst uiteenzet met de wereld om hem heen.

Zonder de Romeinse cultuur zou vervolgens de ontwikkeling van het Christendom als initiator van onze moderne Westerse cultuur niet mogelijk zijn geweest.

In drie middagen wordt de cursist meegenomen op een culturele reis die begint in het oude Egypte en zal eindigen in Rome waar de geboorte van het Christendom als religieus fenomeen vanuit de duistere catacomben het daglicht zal zien.

Thema's:

maandag 5 november 2018: Egypte, de bakermat van onze cultuur

maandag 12 november 2018: Griekenland, grondlegger van de kunst en de wetenschap

maandag 19 november 2018: Rome, de wieg van de geboorte- en de verspreiding van het Christendom.

Met inleidingen en kunstzinnige oefeningen

Data: 5, 12 en 19 november 2018

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Kosten: € 115,00 (inclusief BTW en materiaal)

Locatie: Zoetermeer

maandag 5 november 13.00 uur

maandag 19 november 16.00 uur

De Zonneboom
Dorpstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

Vanaf dinsdag 6 november, Leiden

(W)aardig eigenwijs een dagje ouder

Verkenningstocht in de eigen biografie voor 55+’ers. Met Leo Beth, arts en biografisch consulent.

Deze verkenningstocht is er om te onderzoeken hoe we de ”troisième âge”, zoals de Fransen zo mooi zeggen, vorm te kunnen geven: (w)aardig ouder kunnen worden, ”niet zielig maar geestig”. We starten in de herfsttijd en ronden af midden in de adventstijd. Er wordt onderweg individueel, in tweetallen en kleine groepen, maar ook plenair gewerkt aan de eigen biografie.

Ontdekkingen worden gedaan, vondsten uitgewisseld en inzichten gedeeld. Eerst brengen we, heel overzichtelijk de feiten en de gebeurtenissen die samen onze levensloop vormen in kaart. Al werkend wordt beleefbaar hoe universele wetmatigheden op een volstrekt individuele manier zichtbaar worden in de eigen biografie. Thema’s, rode draden, erflast en opbrengst, talenten en verworvenheden komen tevoorschijn als werktuigen van het leven.

Met kleine oefeningen en opdrachten onderzoeken we samenhangen en proberen we ons levensverhaal te bezien vanuit een nieuw licht, zodat wellicht daarna, in de Kersttijd, een nieuw levensgevoel geboren kan worden.

Data: dinsdag 6, 13, 20 en 27 november, 4 en 11 december 2018

Tijd: 13.00 - 16.00 uur

Kosten: € 285,00 (inclusief BTW)

Locatie: Leiden

dinsdag 6 november 13.00 uur

dinsdag 11 december 16.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf maandag 12 november, Leiden

Kunst als toevluchtsoord voor de vrijheid

Twee workshops met Christine Gruwez.

Ooit vormden kunst, wetenschap en religie gedrieën in hun samenhang en interactie de basis van de mysteriecultuur op aarde, die tegelijk de basis van alle beschaving was, van de oudste culturen tot in de tijd van de kathedralen.

Door hun verzelfstandiging en "ver-afzondering" zijn alle drie deze gebieden in een diepe crisis, in een doodlopende straat geraakt. Ook de kunst worstelt met haar zin en betekenis.

Goethe nam als eerste deze sociale harmoniseringsimpuls weer op; Rudolf Steiner ontwikkelde hem verder.

In plaats van het dode spoor van de commercialisering, de banalisering en de institutionalisering verder te zetten, wordt kunst datgene wat een perspectief kan bieden voor een nieuwe mysteriecultuur: het mysterie van het intermenselijke, de tussenruimte voor vrijheid als basis voor nieuwe vormen van samenleving.

Met inleiding, gesprek en voorbeelden.

Data: maandag 12 en 19 november 2018

Tijd: 13.30 – 16.30 uur

Kosten: € 50,00 (inclusief BTW)

Locatie: Leiden

maandag 12 november 13.30 uur

maandag 19 november 16.30 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf woensdag 14 november, Leiden

In het licht van de schaduw

Cursus over ouder worden, met Miny Potze.

‘Ouder worden’ krijgt tegenwoordig veel aandacht in de media, maar niet altijd op een positieve manier. Vaak wordt dit onderwerp in één adem genoemd met termen als zorgbehoeften, dementie en stijging van de ziektekosten. Om hieraan het hoofd te bieden moeten ouderen ‘in hun kracht gaan staan’: goed eten, bewegen/sporten en zorgen voor een sociaal netwerk. Allemaal nuttige adviezen, maar zeer onvolledig.

Aan de innerlijke processen, de geestelijk/spirituele kant van het ouder worden, wordt nauwelijks aandacht besteed. In deze bijeenkomsten gaat het om die andere, meer verborgen kant. De gang door het leven houdt in dat er in de jeugd van alles moet worden ontwikkeld, opgebouwd en verzameld - ook in materiële zin - en dat we daar in de ouderdom weer los van moeten zien te raken.

Niet alleen los raken van bezit en status maar ook van negatieve emoties en oordelen.

Het is zo prachtig dat niet alleen in de bijbel of andere religieuze geschriften, maar ook in oude volksverhalen uit verschillende culturen in wezen stukjes van deze weg worden verbeeld. Ook bekende psychologen als Jung en Erikson hebben ons hierover verteld. Steeds weer wordt ons duidelijk gemaakt dat het op oudere leeftijd gaat om het ontwikkelen van zelfinzicht, waardoor we met meer eerbied gaan kijken naar het leven als geheel en in het bijzonder naar onze eigen biografie.

Data: 14 en 28 november en 12 december 2018

Tijd: 13.30 - 16.00 uur

Kosten: € 90,00 (inclusief BTW)

Locatie: Leiden

woensdag 14 november 13.30 uur

woensdag 12 december 16.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke antroposofische agenda…