menu
ZonE-Nieuws 24 november 2017

Vooruitblik

Achter de schermen is er de afgelopen weken hard gewerkt aan het programma voor het eerste deel van het nieuwe jaar. En bekijkt u het maar eens goed; we hebben zelf de indruk dat we u een keur aan activiteiten kunnen voorleggen waarin onze centrale thema's kunst - antroposofie - samenleving veelzijdig aan bod komen.

Een nieuwe loot aan De Zonneboom in Zoetermeer!
In het nieuwe jaar zal de Zonneboom een aantal activiteiten organiseren die zullen gaan plaatsvinden
in Zoetermeer. In de historische kern heeft Bep Janson, die zelf vele activiteiten in De Zonneboom
meemaakte, een sfeervolle cursusruimte. Verschillende groepen gebruiken de ruimte al jaren voor schilder-, meditatie- en andere activiteiten.
Samen met Bep gaan we beproeven voor welke activiteiten wij in Zoetermeer een vruchtbare bodem
vinden. Een spannend vooruitzicht daarbij: er is in Zoetermeer ook ruimte en gelegenheid om als het
voorjaar begonnen is en de zomer nadert, buitenactiviteiten te doen, zoals bijvoorbeeld
beeldhouwen! Wij verheugen ons er op - en u kunt deze ontwikkeling volgen via onze Nieuwsbrief.Vrijdag 15 december
Kerst: feest van licht en vrede?
met Judith Steenhorst en John Hogervorst

Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus en verlangen we naar een wereld die van vrede vervuld is. In deze bijeenkomst gaan we op zoek naar diepere lagen van dit feest. Kunnen we daar vinden wat de actuele betekenis is van de geboorte van het licht in de duisternis? Hoe spelen licht en duisternis in onszelf, hoe behoeden we het licht dat ook in ons innerlijk geboren wil worden?
Als er in ons innerlijk ook een licht straalt - hoe brengen we dat dan tot uitdrukking?
Met deze vragen gaan wij onderzoekend en belevend aan de slag. Dat doen wij met John Hogervorst, die verschillende inleidingen zal verzorgen, en kunstzinnig werkend met Judith Steenhorst.

Datum: vrijdag 15 december 2017 (locatie Leiden)
Tijd: 16:00 – 20:30 uur
Kosten: € 40,00 (incl. materiaal, maaltijd)


Vanaf vrijdag 12 januari
"Aan de slag met jezelf"
Schilderen met Anna de Mol van Otterloo

Deze schildercursus is een aanmoediging vaste patronen te doorbreken.
Laat je verleiden door de rijkdom aan contrasten die het schilderen eigen is: licht en donker, orde en chaos, dynamiek en rust, transparante lagen en dekkende kleuren.
Eén voor één worden beeldelementen van schilderijen behandeld. Je leert het schilderen van vormen, vlakken en ruimtes.
Deze cursus beoogt een verbreding en verdieping van je schildershandschrift. Je werkt met acrylverf, mediums; soms ook met paletmes, krijt en diverse zandsoorten. Zowel beginners als gevorderden zijn van harte welkom.

Data: vrijdag 12, 19 en 26 januari, 2, 9 februari, 9, 16, 23 23 maart, 6 en 13 april 2018 (locatie Leiden)
Tijd: 10:00 – 12:30 uur
Kosten: € 300,00 (inclusief BTW)


Vanaf zaterdag 20 januari
Transparantie en gelaagdheid
Schilderen met Frederiek Nelissen

We kunnen alles als gelaagd ervaren. Als je doorzicht hebt in je onderwerp dan kan het transparant worden en wordt de gelaagdheid zichtbaar. Je kunt op heel veel manieren gelaagd werken, van heel teer met dunne glaceerlagen tot heel diep in de kleur en donker. Dit gaan we onderzoeken en toepassen. Met deze blik gaan we tevens kijken naar verschillende eigentijdse kunstenaars. We werken met verschillende materialen zoals water oplossende acrylverf, olie krijt, rijstpapier, aquarelpotloden. Verschillende technieken komen ook aan bod, zoals: in glaceerlagen schilderen, werken met sjablonen, werken met doorzichtige materialen, zoals verschillende papiersoorten. De cursist wordt individueel begeleid!

Data: zaterdag 20 januari, 10 februari, 3 en 24 maart 14 april 2018 (locatie Leiden)
Tijd: 13:00-17:00 uur
Kosten: € 285,00 (incl. btw) – (in overleg in termijnen)


Vanaf vrijdag 26 januari
Zo Binnen, Zo Buiten, Zo Boven, Zo Onder…
Workshops met Frans-Jozef van Nispen

Tijdens deze workshops ben je in de gelegenheid om even stil te staan bij jezelf. Je werkt op een creatief-kunstzinnige wijze aan het maken van een symbool vanuit de punt-cirkel. Rudolf Steiner spreekt over de punt-cirkel als een meditatie. De Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung interpreteerde de punt-cirkel, de mandala, als een symbool van de menselijke totaliteit, een zelfuitbeelding van een psychisch proces, gericht op een centrum. Jouw punt-cirkel en mandala-beeld wordt een krachtbron dat je vitaliseert in wie je bent, in wat je onderneemt en waar je naar op zoek bent.
Je gaat drie vrijdagmiddagen onderzoekend aan het werk met oliepastel, pastel en klei.

Datum: vrijdag 26 januari, 2 februari en 9 februari 2018 (maximaal 8 personen) (locatie Leiden)
Tijd: 13:00u tot 15:00 uur
Kosten: € 60,00 (incl. btw)Vanaf maandag 29 januari
Kleurige Klanken, liederen uit verschillende culturen (koorzang)
Met muzikale begeleiding van Marian Bentvelsen

Bevrijd jezelf van beelden over hoe je zangstem zou moeten zijn. Ontspan, maak ruimte in en om jezelf en onderzoek alle kleuren van je stem aan de hand van ”kleurige’’ klank liederen uit verschillende culturen. Maak kennis met de onverwachte mogelijkheden van je stem, de vitale kracht ervan en het plezier.

Data: maandag (om de 14 dagen): start 29 januari 2017 (overige data volgen) (locatie Leiden)
Tijd: 19:30 tot 21:00 uur
Kosten: worden nog bekend gemaakt


Vanaf zaterdag 3 februari
Kunstgeschiedenis - Beelden van bewustzijnsverandering
Met Wil Uitgeest

De (westerse) kunstgeschiedenis is de geschiedenis van hoe we de wereld zagen, en wat we belangrijk vonden. Hierin hebben zich enorme veranderingen voorgedaan.
In de middeleeuwen bijvoorbeeld werden heiligen vaak afgebeeld als kleurrijke juwelen, voor de eeuwigheid in goud gevat. Naar de renaissance toe werden er steeds vaker ook gewone burgers afgebeeld, en verdwenen de gouden achtergronden. Toen werd de spiegel de leermeester van de kunstenaars: men wilde kunstwerken maken die de aardse werkelijkheid getrouw weerspiegelden. Maar de opkomst van de moderne kunst maakte daar weer een einde aan; toen werd de spiegel vaak juist als obstakel ervaren. Dit gold onder meer voor de Duitse kunstenaar Franz Marc (1882-1915), die schreef: ”Kunst beoogt […] de spiegel van het leven te breken, opdat we het wezenlijke in het gezicht kunnen zien.”
In deze cursus worden deze en nog vele andere ontwikkelingslijnen besproken aan de hand van beeldmateriaal (PowerPoint). De vraag hierbij zal steeds zijn: wat wordt er zichtbaar in deze ontwikkelingen? Wat vertellen deze over de geschiedenis van ons bewustzijn en over waar we nu staan? Dan zal zich gaandeweg een indrukwekkend verhaal gaan aftekenen, dat een onverwacht licht werpt op onze eigen tijd. En dit is een waarachtiger, meer inspirerend verhaal dan het verhaal dat dagelijks op ons afkomt in de krantenkoppen en in het nieuws op de televisie.
Het werk Ursprung und Gegenwart (3 boeken) van cultuurfilosoof Jean Gebser vormt de inhoudelijke bron van deze cursus. Een door Wil geschreven syllabus waarin Gebsers inzichten worden beschreven en toegelicht, is voor cursisten verkrijgbaar.

Datum: zaterdag 3, 10 en 17 februari 2017, 3, 10, 17, 24 en 31 maart; 7 en 14 april (locatie Leiden)
Tijd: 10:30 - 12:30 uur
Kosten: € 245,00 (incl. btw) – (in overleg in termijnen)


Maandag 12 februari & maandag 5 maart
Wat is er tussen mens en mens? - Tussenruimte als kunst
Workshops met Christine Gruwez

Nog nooit was het zo ingewikkeld om met elkaar te leven. Of het zich nu in kleiner dan wel in groter verband afspeelt: het ‘samen’ van een samenleving heeft aan vanzelfsprekendheid ingeboet. Dit heeft er ook mee te maken dat we steeds beter in staat zijn de medemens, de anderen uit ons bewustzijn te bannen. We geven ons nieuw veroverd zelfgevoel niet graag prijs. Tezelfdertijd leeft er in ons een verlangen naar iets dat ons overstijgt, dat groter is dan wie we zijn. En we missen de warmte van weleer, de warmte van een vanzelfsprekende nabijheid. In dit spanningsveld tussen je op jezelf terugtrekken en het verlangen naar uitwisseling met elkaar, kunnen ontwerpen voor het nieuwe 'samen' ontstaan: als een doorgaande oefening in het scheppen van tussenruimte.
We onderzoeken het spanningsveld tussen ik en de ander en de mogelijkheid om telkens weer tussenruimte te creëren.

Data: maandag 12 februari en 5 maart (locatie Leiden)
Tijd: 13:30 – 16:30 uur
Kosten: € 50,00 (incl. btw)Vanaf woensdag 14 februari
Het mysterie geld
met John Hogervorst

In drie bijeenkomsten proberen we het ‘mysterie geld’ te doorgronden - om daarmee het geld te maken tot wat het moet en kan zijn: dienstbaar aan de mens en aan zijn ontwikkeling.
Om tot een concreet beeld van de ware betekenis en het ware wezen van geld te komen, gaan we onder andere behandelen:
- de ontwikkeling van het geld vanuit het verre verleden tot in het heden
- de verschillende functies van geld
- zin en onzin van rente
- zin en onzin van de financiële wereld
- geldschepping
- kapitaal, krediet en vertrouwen
- de drie geldkwaliteiten: koopgeld / leengeld / schenkgeld
- de organische geldkringloop.
De cursusbijeenkomsten worden voorbereid aan de hand van tekstfragmenten van Rudolf Steiner die aan de deelnemers worden verspreid.

Datum: woensdag 14 februari, 7 en 21 maart 2018 (locatie Leiden)
Tijd: 13:30 tot 17:00 uur
Kosten: € 85,00 (incl. btw)Maandag 19 februari
Van discussie naar dialoog
Workshop met Martin van den Broek

Een echt gesprek voeren blijkt vaak lastig. Vooral als verschillende meningen in het geding blijken te zijn. Vaak ontstaat dan uit een discussie, onbedoeld, een twistgesprek dat soms ook kan ontaarden in een slaande ruzie. Dat het een actueel knelpunt is blijkt uit de toenemende roep om een oplossing in de vorm van de dialoog. Maar hoe kom je van een discussie tot een dialoog?
In deze workshop werkt Martin van den Broek naar een antwoord op deze vraag door:
- te laten zien en ervaren wat een dialoog in de weg staat,
- te laten zien en ervaren hoe je de belemmeringen het hoofd kunt bieden,
- oefenend handvatten aan te bieden om vorm te geven aan de dialoog en tot een echt gesprek te komen.

Datum: maandag 19 februari (maximaal 12 personen) (locatie Leiden)
Tijd: 13:30 uur tot 16:30 uur
Kosten: € 40,00 (incl. btw)Woensdag 7 maart
De revolutionaire Rudolf Steiner
- een voordracht door John Hogervorst

Het aantal mensen dat Rudolf Steiner kent - bijvoorbeeld als oprichter van de Vrije School, als degene die de biologisch-dynamische landbouw introduceerde, of als initiator van de antroposofische geneeskunde - stijgt nog steeds. Minder bekend is dat Rudolf Steiner ook verreikende ideeën ontwikkelde over de inrichting van de samenleving, over politiek en over een menswaardige economie.
Over deze ‘revolutionaire Rudolf Steiner’ gaat het vanavond. In welke stappen kwam hij tot zijn ideeën voor een gezonde samenleving; wat is de kern van deze visie en in hoeverre kan deze visie een antwoord zijn op actuele vraagstukken.

Datum: 7 maart
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Kosten: € 10,00
Locatie Zoetermeer
Dorpsstraat 200
2712 AR Zoetermeer


Vanaf vrijdag 9 maart
Het gelaat: een mysterie
Een verkenningstocht d.m.v. tekenen en schilderen met Janneke Rosenbrand

“Alle baby’s lijken op elkaar?” Toch ontwikkelt het gelaat zich tot het geheel eigene, dat zich steeds metamorfoseert in alle leeftijdsfasen.
Het gelaat is de spiegel van het innerlijk.
Het heeft wetmatigheden en zeer individuele variaties. Je kunt er op veel manieren naar kijken. Naar het prille begin, expressie, ideaalbeelden, mannelijk/vrouwelijk, veroudering, uitstraling...
Hoe kun je dit alles uitbeelden op het platte vlak?
Dit is geen gewone teken- of schildercursus, maar een oefening in zien. We doen kijk-oefeningen en werken met potlood/houtskool en waterverf. Je hebt geen speciale vaardigheid of ervaring nodig: interesse in de verschijning van de mens is voldoende.

Data: vrijdag 9, 16 en 23 maart; 6 en 13 april 2018 (locatie Leiden)
Tijd: 13:00 – 16:00 uur
Kosten: € 180,00 (incl. btw)


Maandag 12 maart
De juiste vraag stellen: hoe doe je dat en waarom?
Workshop met Martin van den Broek

Het vanuit interesse vragen stellen helpt je met anderen contact te maken. Het is belangrijk de vraag juist te formuleren en deze te durven stellen. Om ons in de vraagkunst te bekwamen gaan we twee dingen doen. We gaan, al doende, onderzoeken welke soorten vragen er zijn en wat hun werking is. De vragen die ons hierbij leiden zijn: Waarom is het zo belangrijk de juiste vraag te stellen, hoe doe je dat en wat levert het op? En natuurlijk gewoon praktisch oefenen om het onder de knie te krijgen.

Datum: maandag 12 maart 2018 (maximaal 12 personen) (locatie Leiden)
Tijd: 13:30 uur tot 16:30 uur
Kosten: € 40,00 (incl. btw)Maandag 19 & 26 maart
Hattusa en Troje – Wie was Helena?
Met Ingrid Klerk

Hatti het land van de duizend Goden:
De Hethieten leefden in het tweede millennium BC en speelden een belangrijke rol te midden van hun buurlanden: Egypte, Tweestromenland, Kreta en Mykene. Hun hoofdstad Hattusa lag op de centrale hoogvlakte van Anatolië (ten oosten van Ankara). Hattusa en Troje gingen ongeveer gelijktijdig ten onder (rond 1180 BC). Troje werd bezongen door Homeros en is door alle volgende culturen heen, nooit vergeten. Hattusa verdween 3000 jaren uit het bewustzijn van de mens. Een enorme brand verwoestte de bibliotheek, waardoor duizenden kleitabletten werden gebakken en voor ons geconserveerd.
De archeologische resten van hun cultuur tonen ons de verhouding van dit volk met de Zon. Hun mythologie vertelt iets over het gevaar van Zonsverduistering, een verduistering van het bewustzijn, die tegelijkertijd een stagnatie in de wereldontwikkeling zou betekenen. De god van bliksem en donder - Tesjub - verslaat uiteindelijk het duistere monster Ullikummi en redt de lichtgodenwereld en de mensen van de ondergang.

Datum: maandag 19 en 26 maart 2018 (zie ook op 9 en 16 april 2018) (locatie Leiden)
Tijd: 13:30u tot 15:30/16:00 uur
Kosten: € 25,00 (incl. btw)


Vanaf woensdag 28 maart
Bouwstenen voor een gezonde samenwerking
met John Hogervorst

Samenwerken lijkt tegenwoordig moeilijker dan ooit. Dat klopt ook wel, want de moderne mens is een individueel en eigenzinnig wezen.
In drie bijeenkomsten gaan we op zoek naar bouwstenen die geen garantie maar wel voorwaarden voor een gezonde samenwerking zijn. In een goede samenwerking wordt vruchtbaar gewerkt aan het doel van de organisatie (onderneming, school, vereniging, …) terwijl tegelijkertijd ook alle betrokkenen tot hun recht kunnen komen. Samenwerken is (ook): voorwaarts bewegend steeds opnieuw evenwicht scheppen.

In de eerste bijeenkomst onderzoeken we de basis voor het samenwerken:
- de sociologische basiswet
- de sociale hoofdwet
- het sociale oerfenomeen
- individueel en gezamenlijk werken aan de kwaliteit van de samenwerking.

In de tweede bijeenkomst staat de sociale driegeleding, als oerbeeld van het gezonde samenwerken, centraal en behandelen we onder meer:
- de vormgeving van het samenwerken
- het ordenen en beoordelen van vragen, uitdagingen of problemen
- de gespreks- en vergadercultuur.

In de derde bijeenkomst staan praktijkervaringen centraal:
- bespreking van praktijkervaringen met het samenwerken op basis van de sociale driegeleding
- inbreng en bespreking van praktijkvragen en casussen van deelnemers.

De bijeenkomsten worden zó opgebouwd dat er in elke bijeenkomst ruimte is om de aangereikte stof met eigen praktijkvragen te verbinden.

Datum: woensdag 28 maart, 11 en 25 april (locatie Leiden)
Tijd: 13:30 tot 16:30 uur
Kosten: € 85,00 (incl. btw)


Woensdag 28 maart
Werk voor mensen - of voor robots?
- een voordracht door John Hogervorst

Als we de berichten mogen geloven staan we aan de vooravond van een tijd waarin steeds meer werk niet meer door mensen, maar door robots zal worden gedaan. Wordt de werkende mens een zeldzaam of overbodig verschijnsel? Breekt er een gouden tijd voor de mensheid aan?
Vanavond onderzoeken we hoe we tegen deze ontwikkeling aan kunnen kijken en proberen we een beeld te vormen van de gevolgen van deze ontwikkeling voor mens en samenleving.
Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden is het van belang dat we onderzoeken wat ‘arbeid’ eigenlijk is en wat er voor nodig is om, met of zonder robots, tot een menswaardige samenleving te komen.

Datum: 28 maart
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Kosten: € 10,00
Locatie Zoetermeer
Dorpsstraat 200
2712 AR Zoetermeer


Maandag 9 & 16 april
Troje - Ilion
Met Ingrid Klerk

Het oeroude Troje staat als een Wachter in de Tijd tussen Oost en West aan ingang van de Dardanellen. De grootse vesting, de moed van de glorierijke helden - zowel Grieken als Trojanen - werden bezongen door Homeros, die zijn Ilias opent met een aanroep:
- Zing mij O Muze van de zoon van Peleus, Achilleus…”
De list van Odysseus brengt uiteindelijk Troje ten val...
Een ruime meerderheid van de Europese classici in de 19de eeuw beschouwden Troje als een aan de fantasie van Homeros ontsproten mythe. Maar Heinrich Schlieman (1822 - 1890) ging op zoek, vanuit zijn vaste overtuiging, dat de verhalen van Homeros echt gebeurd zouden zijn. Hij vond een stad, die vele malen herbouwd was…
Maar welke archeologische laag wordt er nu eigenlijk door Homeros bezongen?
Wij zullen kijken naar de mythische beelden, die eeuwenlang, niet alleen de Grieken, maar alle grote Europese kunstenaars hebben geïnspireerd. Wie was Helena? Wij gaan op zoek naar de diepere betekenis van deze beelden, zodat de archeologische vragen rond Troje, die nog steeds worden gesteld, overstegen kunnen worden.

Datum: maandag 9 en 16 april 2018 (locatie Leiden)
Tijd: 13:30u tot 15:30/16:00 uur
Kosten: € 25,00 (incl. btw)


Voor nadere informatie, aanmelden en voor al uw andere vragen kunt u terecht bij:
De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5
2313 JS Leiden
telefoon 071 512 3137
info@dezonneboom.nl
www.dezonneboom.nl