menu
ZonE-Nieuws 16 februari 2018

Naar het voorjaar in maart, april en mei!


Wie goed kijkt ziet overal weer nieuw leven ontluiken. Er is veel voorbereiding en aktiviteit in de natuur om straks weer uitbundig te kunnen groeien en bloeien. Ook U kunt uzelf verrijken door mee te doen aan een van de vele aktiviteiten in de Zonneboom.

Met het interessante aanbod van de Zonneboom vindt u altijd een activiteit van uw gading!

De activiteiten van de Zonneboom vinden plaats op twee verschillende locaties. Let u dus goed op bij het inschrijven of de activiteit plaatsvindt in Leiden of Zoetermeer.  

---- Leiden: De Laat de Kanterstraat 5 ----------- Zoetermeer: Dorpsstraat 200 ----------------------Locatie Zoetermeer

 

Wilt u deze nieuwsbrief doorsturen naar vrienden en/of bekenden? Ook stellen wij het op prijs als u aan de activiteiten van de Zonneboom meer bekendheid wil geven, zegt het voort.

De Zonneboom werkt continue aan vernieuwing! We horen horen graag ideeën en wensen van u. Laat het ons vooral weten; per mail of per telefoon!


-----------------------------------PROGRAMMA--------------------------------------------------


Kleurige Klanken, liederen uit verschillende culturen (koorzang)
Met muzikale begeleiding van Evelien Fokker

U KUNT ER NOG BIJ!

Bevrijd jezelf van beelden over hoe je zangstem zou moeten zijn. Ontspan, maak ruimte in en om jezelf en onderzoek alle kleuren van je stem aan de hand van ”kleurige’’ klank liederen uit verschillende culturen. Maak kennis met de onverwachte mogelijkheden van je stem, de vitale kracht ervan en het plezier. Wil je meer over de koorzang weten of een afspraak maken? Dat kan via de telefoon 071-512 3137 of email:info@dezonneboom.nl.

Data: dinsdag 20 februari, 13 en 27 maart, 17 april, 1, 8 en 29 mei, 12 juni 2018

Tijd: 19:30 tot 21:00 uur;  

(locatie Leiden)


De revolutionaire Rudolf Steiner - een voordracht door John Hogervorst

Het aantal mensen dat Rudolf Steiner kent - bijvoorbeeld als oprichter van de Vrije School, als degene die de biologisch-dynamische landbouw introduceerde, of als initiator van de antroposofische geneeskunde - stijgt nog steeds. Minder bekend is dat Rudolf Steiner ook verreikende ideeën ontwikkelde over de inrichting van de samenleving, over politiek en over een menswaardige economie.
Over deze ‘revolutionaire Rudolf Steiner’ gaat het vanavond. In welke stappen kwam hij tot zijn ideeën voor een gezonde samenleving; wat is de kern van deze visie en in hoeverre kan deze visie een antwoord zijn op actuele vraagstukken.

Datum: 7 maart 2018
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Kosten: € 10,00 (incl. btw)
Locatie Zoetermeer

Dorpsstraat 200
2712 AR Zoetermeer


Het gelaat: een mysterie
Een verkenningstocht d.m.v. tekenen en schilderen met Janneke Rosenbrand

“Alle baby’s lijken op elkaar?” Toch ontwikkelt het gelaat zich tot het geheel eigene, dat zich steeds metamorfoseert in alle leeftijdsfasen.
Het gelaat is de spiegel van het innerlijk.
Het heeft wetmatigheden en zeer individuele variaties. Je kunt er op veel manieren naar kijken. Naar het prille begin, expressie, ideaalbeelden, mannelijk/vrouwelijk, veroudering, uitstraling...
Hoe kun je dit alles uitbeelden op het platte vlak?
Dit is geen gewone teken- of schildercursus, maar een oefening in zien. We doen kijk-oefeningen en werken met potlood/houtskool en waterverf. Je hebt geen speciale vaardigheid of ervaring nodig: interesse in de verschijning van de mens is voldoende.

Data: vrijdag 9, 16 en 23 maart; 6 en 13 april 2018 (locatie Leiden)
Tijd: 13:00 – 16:00 uur
Kosten: € 180,00 (incl. btw)


De juiste vraag stellen: hoe doe je dat en waarom?
Workshop met Martin van den Broek

Het vanuit interesse vragen stellen helpt je met anderen contact te maken. Het is belangrijk de vraag juist te formuleren en deze te durven stellen. Om ons in de vraagkunst te bekwamen gaan we twee dingen doen. We gaan, al doende, onderzoeken welke soorten vragen er zijn en wat hun werking is. De vragen die ons hierbij leiden zijn: Waarom is het zo belangrijk de juiste vraag te stellen, hoe doe je dat en wat levert het op? En natuurlijk gewoon praktisch oefenen om het onder de knie te krijgen.

Datum: maandag 12 maart 2018 (maximaal 12 personen) (locatie Leiden)
Tijd: 13:30 uur tot 16:30 uur
Kosten: € 40,00 (incl. btw)


Hattusa en Troje – Wie was Helena?
Met Ingrid Klerk

Hatti het land van de duizend Goden:
De Hethieten leefden in het tweede millennium BC en speelden een belangrijke rol te midden van hun buurlanden: Egypte, Tweestromenland, Kreta en Mykene. Hun hoofdstad Hattusa lag op de centrale hoogvlakte van Anatolië (ten oosten van Ankara). Hattusa en Troje gingen ongeveer gelijktijdig ten onder (rond 1180 BC). Troje werd bezongen door Homeros en is door alle volgende culturen heen, nooit vergeten. Hattusa verdween 3000 jaren uit het bewustzijn van de mens. Een enorme brand verwoestte de bibliotheek, waardoor duizenden kleitabletten werden gebakken en voor ons geconserveerd.
De archeologische resten van hun cultuur tonen ons de verhouding van dit volk met de Zon. Hun mythologie vertelt iets over het gevaar van Zonsverduistering, een verduistering van het bewustzijn, die tegelijkertijd een stagnatie in de wereldontwikkeling zou betekenen. De god van bliksem en donder - Tesjub - verslaat uiteindelijk het duistere monster Ullikummi en redt de lichtgodenwereld en de mensen van de ondergang.

Datum: maandag 19 en 26 maart 2018 (zie ook op 9 en 16 april 2018) (locatie Leiden)
Tijd: 13:30u tot 15:30/16:00 uur
Kosten: € 25,00 (incl. btw)


Bouwstenen voor een gezonde samenwerking - met John Hogervorst

Samenwerken lijkt tegenwoordig moeilijker dan ooit. Dat klopt ook wel, want de moderne mens is een individueel en eigenzinnig wezen.
In drie bijeenkomsten gaan we op zoek naar bouwstenen die geen garantie maar wel voorwaarden voor een gezonde samenwerking zijn. In een goede samenwerking wordt vruchtbaar gewerkt aan het doel van de organisatie (onderneming, school, vereniging, …) terwijl tegelijkertijd ook alle betrokkenen tot hun recht kunnen komen. Samenwerken is (ook): voorwaarts bewegend steeds opnieuw evenwicht scheppen.

In de eerste bijeenkomst onderzoeken we de basis voor het samenwerken:
- de sociologische basiswet
- de sociale hoofdwet
- het sociale oerfenomeen
- individueel en gezamenlijk werken aan de kwaliteit van de samenwerking.

In de tweede bijeenkomst staat de sociale driegeleding, als oerbeeld van het gezonde samenwerken, centraal en behandelen we onder meer:
- de vormgeving van het samenwerken
- het ordenen en beoordelen van vragen, uitdagingen of problemen
- de gespreks- en vergadercultuur.

In de derde bijeenkomst staan praktijkervaringen centraal:
- bespreking van praktijkervaringen met het samenwerken op basis van de sociale driegeleding
- inbreng en bespreking van praktijkvragen en casussen van deelnemers.

De bijeenkomsten worden zó opgebouwd dat er in elke bijeenkomst ruimte is om de aangereikte stof met eigen praktijkvragen te verbinden.

Datum: woensdag 28 maart, 11 en 25 april 2018 (locatie Leiden)
Tijd: 13:30 tot 16:30 uur
Kosten: € 85,00 (incl. btw)


Assemblages maken met Ricarda Zielonka

Plezier aan de vele mogelijkheden die het materiaal je biedt, nieuwsgierigheid en speelsheid – daar gaat het om in deze cursus. Tijdens het werk word je vertrouwd gemaakt met de ongeschreven wetten van het componeren met kleur, vorm en materiaal. Assemblages zijn driedimensionale collages, gemaakt van de meest diverse materialen. Dit kunnen materialen zijn die je verzameld hebt met een voor jou esthetische of emotionele waarde of die je ‘gewoon zo maar’ bent tegen gekomen. Zij kunnen een heel scala van ‘mooi’ tot ‘rommel’ bevatten. Zand, hout, schelpen – kortom ‘natuur’ en door de mens gemaakte voorwerpen kunnen een mooie basis zijn voor een assemblage.

Artistieke kennis is nooit een voorwaarde om iets te kunnen maken; op elk punt van waar jezelf op dat moment staat kun je instappen en creëren.

Tijd: 10:00 – 12:30 uur (locatie Leiden)    

Data: 28 maart, 11 en 25 april, 2 en 16 mei 2018  

Kosten: € 150,00 (incl. btw)


Werk voor mensen - of voor robots? - een voordracht door John Hogervorst

Als we de berichten mogen geloven staan we aan de vooravond van een tijd waarin steeds meer werk niet meer door mensen, maar door robots zal worden gedaan. Wordt de werkende mens een zeldzaam of overbodig verschijnsel? Breekt er een gouden tijd voor de mensheid aan?
Vanavond onderzoeken we hoe we tegen deze ontwikkeling aan kunnen kijken en proberen we een beeld te vormen van de gevolgen van deze ontwikkeling voor mens en samenleving.
Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden is het van belang dat we onderzoeken wat ‘arbeid’ eigenlijk is en wat er voor nodig is om, met of zonder robots, tot een menswaardige samenleving te komen.

Datum: 28 maart 2018
Tijd: 20:00 - 22:00 uur
Kosten: € 10,00 (incl. btw)
Locatie Zoetermeer
Dorpsstraat 200
2712 AR Zoetermeer


De Oloïde – met Joost Poel, beeldhouwer

De Oloïde is een uitvinding van Paul Schatz, een Zwitserse wiskundige en beeldhouwer.

Het maken van de Oloïde is een fantastische oefening in ruimtelijk inzicht, ook voor geoefende beeldhouwers. De vorm is fascinerend en uitnodigend. In de cursus wordt ook de achtergrond van de vorm belicht en gedemonstreerd, Paul Schatz vond de Oloïde door een kubus binnenstebuiten te keren!

Als materiaal wordt albast gebruikt.

Data: zaterdag 31 maart 2018  

Tijd: 10:00-16:00 uur
Kosten: € 85,00 (incl. materiaal en BTW )  Locatie: Zoetermeer


Troje - Ilion met Ingrid Klerk

Het oeroude Troje staat als een Wachter in de Tijd tussen Oost en West aan ingang van de Dardanellen. De grootse vesting, de moed van de glorierijke helden - zowel Grieken als Trojanen - werden bezongen door Homeros, die zijn Ilias opent met een aanroep:
- Zing mij O Muze van de zoon van Peleus, Achilleus…”
De list van Odysseus brengt uiteindelijk Troje ten val...
Een ruime meerderheid van de Europese classici in de 19de eeuw beschouwden Troje als een aan de fantasie van Homeros ontsproten mythe. Maar Heinrich Schlieman (1822 - 1890) ging op zoek, vanuit zijn vaste overtuiging, dat de verhalen van Homeros echt gebeurd zouden zijn. Hij vond een stad, die vele malen herbouwd was…
Maar welke archeologische laag wordt er nu eigenlijk door Homeros bezongen? Wij zullen kijken naar de mythische beelden, die eeuwenlang, niet alleen de Grieken, maar alle grote Europese kunstenaars hebben geïnspireerd. Wie was Helena? Wij gaan op zoek naar de diepere betekenis van deze beelden, zodat de archeologische vragen rond Troje, die nog steeds worden gesteld, overstegen kunnen worden.

Datum: maandag 9 en 16 april 2018 (locatie Leiden)
Tijd: 13:30u tot 15:30/16:00 uur
Kosten: € 25,00 (incl. btw)


In het licht van de schaduw – met Miny Potze

‘Ouder worden’ krijgt tegenwoordig veel aandacht in de media, maar niet altijd op een positieve manier. Vaak wordt dit onderwerp in één adem genoemd met termen als zorgbehoeften, dementie en stijging van de ziektekosten. Om hieraan het hoofd te bieden moeten ouderen ‘in hun kracht gaan staan’: goed eten, bewegen/sporten en zorgen voor een sociaal netwerk. Allemaal nuttige adviezen, maar zeer onvolledig.

Aan de innerlijke processen, de geestelijk/spirituele kant van het ouder worden wordt nauwelijks aandacht besteed. In deze bijeenkomsten gaat het om die andere, meer verborgen kant. De gang door het leven houdt in dat er in de jeugd van alles moet worden ontwikkeld, opgebouwd en verzameld - ook in materiële zin - en dat we daar in de ouderdom weer los van moeten zien te raken.

Niet alleen los raken van bezit en status maar ook van negatieve emoties en oordelen.

Het is zo prachtig dat niet alleen in de bijbel of andere religieuze geschriften, maar ook in oude volksverhalen uit verschillende culturen in wezen stukjes van deze weg worden verbeeld. Ook bekende psychologen als Jung en Erikson hebben ons hierover verteld. Steeds weer wordt ons duidelijk gemaakt dat het op oudere leeftijd gaat om het ontwikkelen van zelfinzicht, waardoor we met meer eerbied gaan kijken naar het leven als geheel en in het bijzonder naar onze eigen biografie.

Data: 18 april en 2, 16 mei 2018  

Tijd: 13:30-16:00 uur  

Kosten: € 90 (incl.BTW) (Locatie Leiden)


Waar het begon - met Don van Zantwijk

Het oude Egypte is de bakermat van onze moderne westerse cultuur. De piramiden, de inwijdingen van de Farao's en het mysterie van de Sfinx laten nog een grote verbondenheid tussen mens en kosmos zien. De Egyptische cultuur is vervolgens grondlegger geweest voor de bloei van de kunst en de ontwikkeling van het wetenschappelijk besef in het oude Griekenland, waar de mens voor het eerst zich uiteenzet met de wereld om hem heen. Zonder de Romeinse cultuur zou vervolgens de ontwikkeling van het Christendom als initiator van onze moderne Westerse cultuur niet mogelijk zijn geweest.

In drie middagen wordt de cursist meegenomen op een culturele reis die begint in het oude Egypte en zal eindigen in Rome waar de geboorte van het christendom als religieus fenomeen vanuit de duistere catacomben het daglicht zal zien.

Thema's:  15 mei. Egypte, de bakermat van onze cultuur  22 mei. Griekenland, grondlegger van de kunst en de wetenschap  29 mei. Rome, de wieg van de geboorte- en de verspreiding van het christendom.

Met inleidingen en kunstzinnige oefeningen

Data: 15, 22 en 29 mei 2018    

Tijd: 13:00 – 16:00 uur  

Kosten: € 115 (inclusief BTW en materiaal) (Locatie Leiden)


Voor nadere informatie, aanmelden en voor al uw andere vragen kunt u terecht bij:
De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5
2313 JS Leiden
telefoon 071 512 3137
info@dezonneboom.nl
www.dezonneboom.nl