menu
ZonE-Nieuws 16 maart 2018

Goed voorbereid de lente in met de Zonneboom!


Om ons heen wint de natuur aan kracht. Ook U kunt uzelf verrijken door mee te doen aan een van de vele aktiviteiten die de Zonneboom aanbiedt. Maak uw keuze en neem deel aan een van onze inspirerende aktiviteiten!

Met het interessante aanbod van de Zonneboom vindt u altijd een activiteit van uw gading!

De activiteiten van de Zonneboom vinden plaats op twee verschillende locaties. Let u dus goed op bij het inschrijven of de activiteit plaatsvindt in Leiden of Zoetermeer.  

---- Leiden: De Laat de Kanterstraat 5 ----------- Zoetermeer: Dorpsstraat 200 ----------------------Locatie Zoetermeer

 

Wilt u deze nieuwsbrief doorsturen naar vrienden en/of bekenden? Ook stellen wij het op prijs als u aan de activiteiten van de Zonneboom meer bekendheid wil geven, zegt het voort.

De Zonneboom werkt continue aan vernieuwing! We horen horen graag ideeën en wensen van u. Laat het ons vooral weten; per mail of per telefoon!


Mededeling: Tot onze grote spijt kunnen de workshops met Miny Potze in verband met ziekte niet doorgaan.


-----------------------------------PROGRAMMA--------------------------------------------------


Bouwstenen voor een gezonde samenwerking - met John Hogervorst

Samenwerken lijkt tegenwoordig moeilijker dan ooit. Dat klopt ook wel, want de moderne mens is een individueel en eigenzinnig wezen.
In drie bijeenkomsten gaan we op zoek naar bouwstenen die geen garantie maar wel voorwaarden voor een gezonde samenwerking zijn. In een goede samenwerking wordt vruchtbaar gewerkt aan het doel van de organisatie (onderneming, school, vereniging, …) terwijl tegelijkertijd ook alle betrokkenen tot hun recht kunnen komen. Samenwerken is (ook): voorwaarts bewegend steeds opnieuw evenwicht scheppen.

In de eerste bijeenkomst onderzoeken we de basis voor het samenwerken:
- de sociologische basiswet
- de sociale hoofdwet
- het sociale oerfenomeen
- individueel en gezamenlijk werken aan de kwaliteit van de samenwerking.

In de tweede bijeenkomst staat de sociale driegeleding, als oerbeeld van het gezonde samenwerken, centraal en behandelen we onder meer:
- de vormgeving van het samenwerken
- het ordenen en beoordelen van vragen, uitdagingen of problemen
- de gespreks- en vergadercultuur.

In de derde bijeenkomst staan praktijkervaringen centraal:
- bespreking van praktijkervaringen met het samenwerken op basis van de sociale driegeleding
- inbreng en bespreking van praktijkvragen en casussen van deelnemers.

De bijeenkomsten worden zó opgebouwd dat er in elke bijeenkomst ruimte is om de aangereikte stof met eigen praktijkvragen te verbinden.

Data: woensdag 28 maart, 11 en 25 april 2018 (locatie Leiden)
Tijd: 13:30 tot 16:30 uur
Kosten: € 85,00 (incl. btw)


Assemblages maken met Ricarda Zielonka

Plezier aan de vele mogelijkheden die het materiaal je biedt, nieuwsgierigheid en speelsheid – daar gaat het om in deze cursus. Tijdens het werk word je vertrouwd gemaakt met de ongeschreven wetten van het componeren met kleur, vorm en materiaal. Assemblages zijn driedimensionale collages, gemaakt van de meest diverse materialen. Dit kunnen materialen zijn die je verzameld hebt met een voor jou esthetische of emotionele waarde of die je ‘gewoon zo maar’ bent tegen gekomen. Zij kunnen een heel scala van ‘mooi’ tot ‘rommel’ bevatten. Zand, hout, schelpen – kortom ‘natuur’ en door de mens gemaakte voorwerpen kunnen een mooie basis zijn voor een assemblage.

Artistieke kennis is nooit een voorwaarde om iets te kunnen maken; op elk punt van waar jezelf op dat moment staat kun je instappen en creëren.

Tijd: 10:00 – 12:30 uur (locatie Leiden)    

Data: 28 maart, 11 en 25 april, 2 en 16 mei 2018  

Kosten: € 150,00 (incl. btw)


Werk voor mensen - of voor robots? - een voordracht door John Hogervorst

Als we de berichten mogen geloven staan we aan de vooravond van een tijd waarin steeds meer werk niet meer door mensen, maar door robots zal worden gedaan. Wordt de werkende mens een zeldzaam of overbodig verschijnsel? Breekt er een gouden tijd voor de mensheid aan?
Vanavond onderzoeken we hoe we tegen deze ontwikkeling aan kunnen kijken en proberen we een beeld te vormen van de gevolgen van deze ontwikkeling voor mens en samenleving.
Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden is het van belang dat we onderzoeken wat ‘arbeid’ eigenlijk is en wat er voor nodig is om, met of zonder robots, tot een menswaardige samenleving te komen.

Datum: 28 maart 2018
Tijd: 20:00 - 22:00 uur
Kosten: € 10,00 (incl. btw)
Locatie Zoetermeer
Dorpsstraat 200
2712 AR Zoetermeer


De Oloïde – met Joost Poel, beeldhouwer

De Oloïde is een uitvinding van Paul Schatz, een Zwitserse wiskundige en beeldhouwer.

Het maken van de Oloïde is een fantastische oefening in ruimtelijk inzicht, ook voor geoefende beeldhouwers. De vorm is fascinerend en uitnodigend. In de cursus wordt ook de achtergrond van de vorm belicht en gedemonstreerd, Paul Schatz vond de Oloïde door een kubus binnenstebuiten te keren!

Als materiaal wordt albast gebruikt.

Datum: zaterdag 31 maart 2018  

Tijd: 10:00-16:00 uur
Kosten: € 85,00 (incl. materiaal en BTW )  Locatie: Zoetermeer


Troje - Ilion met Ingrid Klerk

Het oeroude Troje staat als een Wachter in de Tijd tussen Oost en West aan ingang van de Dardanellen. De grootse vesting, de moed van de glorierijke helden - zowel Grieken als Trojanen - werden bezongen door Homeros, die zijn Ilias opent met een aanroep:
- Zing mij O Muze van de zoon van Peleus, Achilleus…”
De list van Odysseus brengt uiteindelijk Troje ten val...
Een ruime meerderheid van de Europese classici in de 19de eeuw beschouwden Troje als een aan de fantasie van Homeros ontsproten mythe. Maar Heinrich Schlieman (1822 - 1890) ging op zoek, vanuit zijn vaste overtuiging, dat de verhalen van Homeros echt gebeurd zouden zijn. Hij vond een stad, die vele malen herbouwd was…
Maar welke archeologische laag wordt er nu eigenlijk door Homeros bezongen? Wij zullen kijken naar de mythische beelden, die eeuwenlang, niet alleen de Grieken, maar alle grote Europese kunstenaars hebben geïnspireerd. Wie was Helena? Wij gaan op zoek naar de diepere betekenis van deze beelden, zodat de archeologische vragen rond Troje, die nog steeds worden gesteld, overstegen kunnen worden.

Data: maandag 9 en 16 april 2018 (locatie Leiden)
Tijd: 13:30u tot 15:30/16:00 uur
Kosten: € 25,00 (incl. btw)


Waar het begon - met Don van Zantwijk

Het oude Egypte is de bakermat van onze moderne westerse cultuur. De piramiden, de inwijdingen van de Farao's en het mysterie van de Sfinx laten nog een grote verbondenheid tussen mens en kosmos zien. De Egyptische cultuur is vervolgens grondlegger geweest voor de bloei van de kunst en de ontwikkeling van het wetenschappelijk besef in het oude Griekenland, waar de mens voor het eerst zich uiteenzet met de wereld om hem heen. Zonder de Romeinse cultuur zou vervolgens de ontwikkeling van het Christendom als initiator van onze moderne Westerse cultuur niet mogelijk zijn geweest.

In drie middagen wordt de cursist meegenomen op een culturele reis die begint in het oude Egypte en zal eindigen in Rome waar de geboorte van het christendom als religieus fenomeen vanuit de duistere catacomben het daglicht zal zien.

Thema's:  15 mei. Egypte, de bakermat van onze cultuur  22 mei. Griekenland, grondlegger van de kunst en de wetenschap  29 mei. Rome, de wieg van de geboorte- en de verspreiding van het christendom.

Met inleidingen en kunstzinnige oefeningen

Data: dinsdag 15, 22 en 29 mei 2018    

Tijd: 13:00 – 16:00 uur  

Kosten: € 115 (inclusief BTW en materiaal) (Locatie Leiden)


Pinksteren - vurige tongen verbinden in vrijheid

Met John Hogervorst en Marian Bentvelsen (muzikale begeleiding)

In het Nieuwe Testament is Pinksteren het feest van de heilige geest die de apostelen ‘in vuur en vlam’ zet: door de geest geïnspireerd spreken zij een taal die rechtstreeks van hart tot hart gaat en die hen inspireert het hoogste dat in hen leeft tot uiting te brengen.
Pinksteren is het feest van de vrije mens én van de gemeenschap die vrije mensen kunnen vormen.

Daarmee is het ook een feest dat naar de toekomst verwijst: het ‘pinkstervuur’ is als een lichtbaken dat ons vanuit de toekomst ‘toe-licht’.

Tijdens onze Pinkterbijeenkomst proberen we te onderzoeken hoe we ‘dichter bij’ de Pinkstergeest kunnen komen; hoe we in het dagelijks leven de weg naar vrijheid kunnen proberen te bewandelen en hoe we kunnen begrijpen dat vrije individuele mensen (tóch) in de volle betekenis van het woord een gemeenschap kunnen vormen.

Datum: vrijdag 18 mei 2018

Tijd:15:30 -20:30 uur

Kosten: € 55 (inclusief BTW en maaltijd) (Locatie: Leiden)


Mens en Robot: dreiging - uitdaging - of kans?

Met Christine Gruwez en John Hogervorst

Wereldwijd zijn wetenschappers bezig robots verder te ontwikkelen en gereed te maken voor steeds meer toepassingen. Terwijl het inzetten van de robot in de moderne industrie al gangbare praktijk is, wordt er ook al gewerkt aan het inzetten van robots in de zorg of gewoon in het dagelijks leven.

In veel opzichten moet de mens het tegen een robot afleggen. Een robot is sneller, kan zwaar werk moeiteloos aan, kan onbeperkt doorgaan, legt een feilloze precisie aan de dag en blijkt een steeds groter aantal data te kunnen opslaan en te gebruiken. Af en toe wordt er al over gesproken dat de mens op allerlei deelgebieden in de samenleving 'overbodig' zal worden

De opkomst van de robot roept grote vragen op die samenhangen met de essentie van het mens-zijn. Zal de robot de mens vervangen? Kan een robot zichzelf ontwikkelen en wordt hij 'superieur' aan de mens? Wat is ontwikkeling eigenlijk? Hoe zou het zo kunnen zijn dat de mens 'overbodig' wordt. Op welke manier kunnen we de opkomst van de robot inbedden in een samenleving die menswaardig is en blijft?

Met deze thema's gaan we tijdens deze bijeenkomst aan de slag, in de vorm van inleidingen en gesprek.

Datum: zondag 10 juni 2018

Tijd:11:30 -16:30 uur

Kosten: € 55 (inclusief BTW) (Locatie: Leiden)


Voor nadere informatie, aanmelden en voor al uw andere vragen kunt u terecht bij:
De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5
2313 JS Leiden
telefoon 071 512 3137
info@dezonneboom.nl
www.dezonneboom.nl