menu
ZonE-Nieuws 6 april 2018

Aankomende evenementen in de Zonneboom


Dit voorjaar zijn er nog enkele interessante evenementen die de Zonneboom aanbiedt. Maak uw keuze en neem deel aan onze inspirerende aktiviteiten!

 

Wilt u deze nieuwsbrief doorsturen naar vrienden en/of bekenden? Ook stellen wij het op prijs als u aan de activiteiten van de Zonneboom meer bekendheid wil geven, zegt het voort.

De Zonneboom werkt continue aan vernieuwing! We horen horen graag ideeën en wensen van u. Laat het ons vooral weten; per mail of per telefoon!


Mededeling:

In verband met ziekte van Ingrid Klerk zullen de bijeenkomsten van 9 en 16 april 2018 geen doorgang vinden.


-----------------------------------PROGRAMMA--------------------------------------------------


Waar het begon - Egypte, Griekenland en de Romeinse cultuur

met Don van Zantwijk

Het oude Egypte is de bakermat van onze moderne westerse cultuur. De piramiden, de inwijdingen van de Farao's en het mysterie van de Sfinx laten nog een grote verbondenheid tussen mens en kosmos zien. De Egyptische cultuur is vervolgens grondlegger geweest voor de bloei van de kunst en de ontwikkeling van het wetenschappelijk besef in het oude Griekenland, waar de mens voor het eerst zich uiteenzet met de wereld om hem heen. Zonder de Romeinse cultuur zou vervolgens de ontwikkeling van het Christendom als initiator van onze moderne Westerse cultuur niet mogelijk zijn geweest.

In drie middagen wordt de cursist meegenomen op een culturele reis die begint in het oude Egypte en zal eindigen in Rome waar de geboorte van het christendom als religieus fenomeen vanuit de duistere catacomben het daglicht zal zien.

  Thema's:  

15 mei - Egypte, de bakermat van onze cultuur,  

22 mei - Griekenland, grondlegger van de kunst en de wetenschap,  

29 mei - Rome, de wieg van de geboorte- en de verspreiding van het christendom.

Met inleidingen en kunstzinnige oefeningen

Data: dinsdag 15, 22 en 29 mei 2018    

Tijd: 13:00 – 16:00 uur  

Kosten: € 115 (inclusief BTW en materiaal) (Locatie Leiden)


Pinksteren - vurige tongen verbinden in vrijheid

Met John Hogervorst en Marian Bentvelsen (muzikale begeleiding)

In het Nieuwe Testament is Pinksteren het feest van de heilige geest die de apostelen ‘in vuur en vlam’ zet: door de geest geïnspireerd spreken zij een taal die rechtstreeks van hart tot hart gaat en die hen inspireert het hoogste dat in hen leeft tot uiting te brengen.
Pinksteren is het feest van de vrije mens én van de gemeenschap die vrije mensen kunnen vormen.

Daarmee is het ook een feest dat naar de toekomst verwijst: het ‘pinkstervuur’ is als een lichtbaken dat ons vanuit de toekomst ‘toe-licht’.

Tijdens onze Pinkterbijeenkomst proberen we te onderzoeken hoe we ‘dichter bij’ de Pinkstergeest kunnen komen; hoe we in het dagelijks leven de weg naar vrijheid kunnen proberen te bewandelen en hoe we kunnen begrijpen dat vrije individuele mensen (tóch) in de volle betekenis van het woord een gemeenschap kunnen vormen.

Datum: vrijdag 18 mei 2018

Tijd:15:30 -20:30 uur

Kosten: € 55 (inclusief BTW en maaltijd) (Locatie: Leiden)


Mens en Robot: dreiging - uitdaging - of kans?

Met Christine Gruwez en John Hogervorst

Wereldwijd zijn wetenschappers bezig robots verder te ontwikkelen en gereed te maken voor steeds meer toepassingen. Terwijl het inzetten van de robot in de moderne industrie al gangbare praktijk is, wordt er ook al gewerkt aan het inzetten van robots in de zorg of gewoon in het dagelijks leven.

In veel opzichten moet de mens het tegen een robot afleggen. Een robot is sneller, kan zwaar werk moeiteloos aan, kan onbeperkt doorgaan, legt een feilloze precisie aan de dag en blijkt een steeds groter aantal data te kunnen opslaan en te gebruiken. Af en toe wordt er al over gesproken dat de mens op allerlei deelgebieden in de samenleving 'overbodig' zal worden

De opkomst van de robot roept grote vragen op die samenhangen met de essentie van het mens-zijn. Zal de robot de mens vervangen? Kan een robot zichzelf ontwikkelen en wordt hij 'superieur' aan de mens? Wat is ontwikkeling eigenlijk? Hoe zou het zo kunnen zijn dat de mens 'overbodig' wordt. Op welke manier kunnen we de opkomst van de robot inbedden in een samenleving die menswaardig is en blijft?

Met deze thema's gaan we tijdens deze bijeenkomst aan de slag, in de vorm van inleidingen en gesprek.

Datum: zondag 10 juni 2018

Tijd: 11:30 -16:30 uur

Kosten: € 55 (inclusief BTW) (Locatie: Leiden)


Voor nadere informatie, aanmelden en voor al uw andere vragen kunt u terecht bij:
De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5
2313 JS Leiden
telefoon 071 512 3137
info@dezonneboom.nl
www.dezonneboom.nl