menu
ZonE-Nieuws 18 oktober 2018

De Zonneboom - Van alles te beleven

Het kan nog: in de komende weken staat er nog een en ander te gebeuren in De Zonneboom.

Inzicht in het leven, zicht op de eigen levensloop, op zoek naar de wortels van onze beschaving, het zoeken naar een vernieuwing van kunst en samenleving - of 'met de zon mee zingen', u bent van harte uitgenodigd!

Welkom in De Zonneboom!


Zoetermeer – 29 oktober 

Het helpende gesprek
Workshop met Martin van den Broek

Als iemand zich tot jou wendt met een serieuze vraag of echt probleem dan doet hij impliciet een beroep op jouw kwaliteiten als adviseur of coach. Soms schrik je van zo’n vraag, maar veelal zeg je met je hart meteen ja op zo’n vraag. Maar weet je eigenlijk wel wáár je ja op zegt en heb jij de kwaliteiten die de ander van je verwacht? Als je ja zegt wil je de ander natuurlijk ook op een goede manier aan een passend antwoord helpen.

 In deze workshop werken we aan het volgende:

Je leert een snelle eenvoudige methode om te kunnen beoordelen of jij jezelf wel de geschikte adviseur/coach acht voor deze vraag/dit probleem en of jij nu tijd hebt om een gesprek te voeren.
Je leert jouw besluit wel, niet of nu niet op de hulpvraag in te gaan helder en gefundeerd aan de vrager te communiceren.
We oefenen in het voeren van efficiënte en effectieve advies- en coachingsgesprekken.

Datum:  29 oktober 2018
Tijd:  13:30 – 16:30 uur
Kosten: € 45,00 (inclusief BTW)


ZOETERMEER - 5 november

Waar het begon - Egypte, Griekenland en de Romeinse cultuur
Drie middagen met Don van Zantwijk

Het oude Egypte is de bakermat van onze moderne westerse cultuur.

De piramiden, de inwijdingen van de Farao's en het mysterie van de Sfinx laten nog een grote verbondenheid tussen mens en kosmos zien.

De Egyptische cultuur was vervolgens de basis voor de bloei van de kunst en de ontwikkeling van het wetenschappelijk besef in het oude Griekenland, waar de mens zich voor het eerst uiteenzet met de wereld om hem heen.

Zonder de Romeinse cultuur zou vervolgens de ontwikkeling van het Christendom als initiator van onze moderne Westerse cultuur niet mogelijk zijn geweest.

In drie middagen wordt de cursist meegenomen op een culturele reis die begint in het oude Egypte en zal eindigen in Rome waar de geboorte van het Christendom als religieus fenomeen vanuit de duistere catacomben het daglicht zal zien.

Thema's:

maandag 5 november 2018:  Egypte, de bakermat van onze cultuur
maandag 12 november 2018:  Griekenland, grondlegger van de kunst en de wetenschap
maandag 19 november 2018:  Rome, de wieg van de geboorte- en de verspreiding van het Christendom.

Met inleidingen en kunstzinnige oefeningen

Data:  5, 12 en 19 november 2018
Tijd:  13:00 – 16:00 uur
Kosten:  € 115,00 (inclusief BTW en materiaal)


LEIDEN - vanaf 6 november

(W)aardig eigenwijs een dagje ouder - Verkenningstocht in de eigen biografie
Voor 55+’ers
met Leo Beth, arts en biografisch consulent

Deze verkenningstocht is er om te onderzoeken hoe we de ”troisième âge”, zoals de Fransen zo mooi zeggen, vorm te kunnen geven: (w)aardig ouder kunnen worden, ”niet zielig maar geestig”.
We starten in de herfsttijd en ronden af midden in de adventstijd. Er wordt onderweg individueel, in tweetallen en kleine groepen, maar ook plenair gewerkt aan de eigen biografie. Ontdekkingen worden gedaan, vondsten uitgewisseld en inzichten gedeeld.
Eerst brengen we, heel overzichtelijk de feiten en de gebeurtenissen die samen onze levensloop vormen in kaart. Al werkend wordt beleefbaar hoe universele wetmatigheden op een volstrekt individuele manier zichtbaar worden in de eigen biografie. Thema’s, rode draden, erflast en opbrengst, talenten en verworvenheden komen tevoorschijn als werktuigen van het leven.

Met kleine oefeningen en opdrachten onderzoeken we samenhangen en proberen we ons levensverhaal te bezien vanuit een nieuw licht, zodat wellicht daarna, in de Kersttijd, een nieuw levensgevoel geboren kan worden.

Data:  dinsdag 6, 13, 20 en 27 november, 4 en 11 december 2018
Tijd:  13:00 - 16:00 uur
Kosten:  € 285,00 (inclusief BTW)


LEIDEN - 12 en 19 november

Kunst als toevluchtsoord voor de vrijheid
2 workshops met Christine Gruwez

Ooit vormden kunst, wetenschap en religie gedrieën in hun samenhang en interactie de basis van de mysteriecultuur op aarde, die tegelijk de basis van alle beschaving was, van de oudste culturen tot in de tijd van de kathedralen.

Door hun verzelfstandiging en "ver-afzondering" zijn alle drie deze gebieden in een diepe crisis, in een doodlopende straat geraakt. Ook de kunst worstelt met haar zin en betekenis.

Goethe nam als eerste deze sociale harmoniseringsimpuls weer op; Rudolf Steiner ontwikkelde hem verder.

In plaats van het dode spoor van de commercialisering, de banalisering en de institutionalisering verder te zetten, wordt kunst datgene wat een perspectief kan bieden voor een nieuwe mysteriecultuur: het mysterie van het intermenselijke, de tussenruimte voor vrijheid als basis voor nieuwe vormen van samenleving.

Met inleiding, gesprek en voorbeelden.

Data:  maandag 12 en 19 november 2018
Tijd:  13:30 – 16:30 uur
Kosten:  € 50,00 (inclusief BTW)


LEIDEN - vanaf 14 november 

In het licht van de schaduw (over de spirituele kant van het ouder worden)
met Miny Potze

‘Ouder worden’ krijgt tegenwoordig veel aandacht in de media, maar niet altijd op een positieve manier. Vaak wordt dit onderwerp in één adem genoemd met termen als zorgbehoeften, dementie en stijging van de ziektekosten. Om hieraan het hoofd te bieden moeten ouderen ‘in hun kracht gaan staan’: goed eten, bewegen/sporten en zorgen voor een sociaal netwerk. Allemaal nuttige adviezen, maar zeer onvolledig.

Aan de innerlijke processen, de geestelijk/spirituele kant van het ouder worden, wordt nauwelijks aandacht besteed. In deze bijeenkomsten gaat het om die andere, meer verborgen kant. De gang door het leven houdt in dat er in de jeugd van alles moet worden ontwikkeld, opgebouwd en verzameld - ook in materiële zin - en dat we daar in de ouderdom weer los van moeten zien te raken.

Niet alleen los raken van bezit en status maar ook van negatieve emoties en oordelen.

Het is zo prachtig dat niet alleen in de bijbel of andere religieuze geschriften, maar ook in oude volksverhalen uit verschillende culturen in wezen stukjes van deze weg worden verbeeld. Ook bekende psychologen als Jung en Erikson hebben ons hierover verteld. Steeds weer wordt ons duidelijk gemaakt dat het op oudere leeftijd gaat om het ontwikkelen van zelfinzicht, waardoor we met meer eerbied gaan kijken naar het leven als geheel en in het bijzonder naar onze eigen biografie.

Data:  14 en 28 november en 12 december 2018
Tijd:  13:30 - 16:00 uur
Kosten: € 90,00 (inclusief BTW)


LEIDEN - 9 december

Zingen met de zon mee
met Marian Bentvelsen

Zingen : uitbundig als de lente, warm en loom als de zomer, ingetogen als de herfst, afwachtend, stil luisterend naar wat komt als de winter.

Dit en meer is te beleven in de cyclus “Zingen met de zon mee”.

We zingen eenvoudige canons en tweestemmig liederen uit alle tijden en culturen, en vormen klankrijke beelden met eenvoudige muziekinstrumenten.

Ervaring is niet nodig, plezier, ontmoeting, en laten klinken van ieders eigen stem en klank staan voorop.

Na afloop eten we gezamenlijk, voor wie dat wil.

Data: 3 zondagmiddagen; 9 december (ook op: 17 maart en 16 juni
Tijd: 14:00 – 17:00 uur
Kosten: € 17,50 per keer (inclusief soep na afloop)


Wij zouden het fijn vinden als u deze nieuwsbrief doorstuurt aan uw vrienden en/of bekenden!


Gezocht
Kamer met kookgelegenheid voor rustige docente (medewerker van de Zonneboom) voor de maanden december 2018 en januari 2019.
Wie heeft een tip?


Voor nadere informatie, aanmelden en voor al uw andere vragen kunt u terecht bij:

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5
2313 JS Leiden
telefoon 071 512 3137
info@dezonneboom.nl
www.dezonneboom.nl

Volg ons ook op Facebook!