menu
ZonE-Nieuws 21 april 2020

De Zonneboom - achter de schermen

Terwijl de turbulente gebeurtenissen rond het coronavirus ‘gewoon’ doorgaan – en alles dat gewoon is op z’n kop hebben gezet – zijn we ook in De Zonneboom bezig om op koers te blijven. Omdat we nog steeds in de ‘lockdown’ zitten, is het duidelijk dat we nog niet in de fase verkeren waarin we data kunnen vaststellen om onze activiteiten te hervatten.

Dat brengt problemen van allerlei aard met zich mee. Wij zijn als het ware, zoals natuurlijk veel andere organisaties, gedwongen ‘een tocht door de woestijn’ te maken – waarbij wij op dit moment niet weten wanneer die tocht zijn einde vindt. Uw hulp is welkom, in welke vorm dan ook.

Desondanks is Ger natuurlijk al weer bezig te onderzoeken hoe het programma er na de zomer uit kan zien, al is dat nu nog een puzzel die niet gelegd kan worden. Joke en Ger houden daarnaast het secretariaat draaiend. Anna de Mol en Frederiek Nelissen, hun beider schildercursussen zijn abrupt onderbroken, sturen de deelnemers per mail oefeningen of schilderópdrachten’ waar thuis aan gewerkt kan worden. Christine Gruwez zit sinds maart in Zwitserland: door het sluiten van de grenzen kon zij niet meer naar huis reizen. In de buurt van Dornach heeft zij wel een goede logeerplek; wij hopen dat zij daar haar tijd en aandacht zinnig kan besteden (maar dat is aan haar wel besteed!) en wie weet, laten we het van de positieve kant bekijken, heeft zij daar wel gelegenheid om een mooi nieuw boek te schrijven. John Hogervorst schreef in de afgelopen weken, waarin ook de bijeenkomsten van de Werkplaats voor de Toekomst gestaakt moesten worden, elke week een artikel naar aanleiding van de actuele gebeurtenissen - aanvankelijk bedoeld om toch een inhoudelijke lijn voort te kunnen zetten en dat is opeens uitgemond in een boekje: Gedachten, kansen & perspectieven in tijden van corona, dat vandaag verschenen is. En hieronder vindt u een korte tekst van Miny Potze; haar cursus In het licht van de schaduw: over de spirituele kant van het ouder worden moest helaas ook na de eerste bijeenkomst gestaakt worden. Zij schreef de tekst voor de deelnemers.

Wij hopen dat u gezond bent en dat u ook u in de huidige omstandigheden op een zo positief mogelijke manier bezig bent en blijft!


De zeven stappen van de held

We kunnen op allerlei manieren naar deze crisis kijken, je hoort van alle kanten allerlei visies, variërend van een mondiale ramp tot een mogelijkheid om bewuster te worden van dat wat echt belangrijk is in het leven.

Persoonlijk zie ik dat het model van 'De reis van de held' heel erg op deze situatie past. Degenen die mijn boek hebben gelezen weten wat ik bedoel, voor de anderen een korte uitleg:

Het is een model om alles wat we meemaken in het leven als een innerlijk groeiproces te zien. Een 'held' is diegene die zich niet verzet maar zich verbindt met wat zich voordoet. De reis bestaat uit zeven stappen die we volgens een vast patroon doorlopen als we worden geconfronteerd met een oproep of zoals in dit geval: een crisis. We worden daarbij in aanraking gebracht met onze Schaduw, in dit geval onze onzekerheden en angsten.

De zeven stappen zijn:
1.  de oproep of de onverwachte situatie die zich plotseling voordoet
2.  de ontmoeting met weerstanden: moeilijke opdrachten (!!!)
3  (magische) helpers: meestal uit onverwachte hoek
4.  de wachters op de drempel: zij staan voor onze angsten
5.  beproevingen gedurende de reis, confrontatie met 'draken en demonen' die zich in onze schaduw ophouden
6.  de afloop: in sprookjes de bruiloft, in het 'echte leven' inzicht of opluchting
7.  de terugkeer naar de wereld: de ervaringen inpassen in je leven en omgaan met je veranderde kijk op het leven, vergroting van je bewustzijn.

Het unieke van de huidige situatie is dat de hele mensheid erdoor geraakt wordt. Het virus maakt geen onderscheid, kan niet afgekocht worden met macht of geld.

Ieder mens ondervindt in zijn persoonlijk leven de gevolgen, vaak zijn die gevolgen hard en moeilijk.

Leren, ècht iets leren is vaak hard en moeilijk en doet pijn. Maar toch: misschien kun je dit momenteel niet zo zien maar toch biedt elke gebeurtenis ook een mogelijkheid tot vergroting van het bewustzijn. Soms ervaar je dit snel soms pas na lange tijd. Dit kun je alleen maar zelf ervaren, een ander kan het niet voor je invullen.
Miny Potze

Voor nadere informatie, aanmelden en voor al uw andere vragen kunt u terecht bij:

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5
2313 JS Leiden
telefoon 071 512 3137
info@dezonneboom.nl
www.dezonneboom.nl

Triodos IBAN NL12 TRIO 0254 7051 38
 

Volg ons ook op Facebook!