menu

Cursussen en workshops 

U kunt zich voor onderstaande activiteiten inschrijven.

Vanaf dinsdag 15 mei, Leiden

Waar het begon

Cursus met Don van Zantwijk.

Het oude Egypte is de bakermat van onze moderne westerse cultuur.

De piramiden, de inwijdingen van de Farao's en het mysterie van de Sfinx laten nog een grote verbondenheid tussen mens en kosmos zien.

De Egyptische cultuur is vervolgens grondlegger geweest voor de bloei van de kunst en de ontwikkeling van het wetenschappelijk besef in het oude Griekenland, waar de mens voor het eerst zich uiteenzet met de wereld om hem heen.

Zonder de Romeinse cultuur zou vervolgens de ontwikkeling van het Christendom als initiator van onze moderne Westerse cultuur niet mogelijk zijn geweest.

In drie middagen wordt de cursist meegenomen op een culturele reis die begint in het oude Egypte en zal eindigen in Rome waar de geboorte van het christendom als religieus fenomeen vanuit de duistere catacomben het daglicht zal zien.

Thema's

15 mei. Egypte, de bakermat van onze cultuur

22 mei. Griekenland, grondlegger van de kunst en de wetenschap

29 mei. Rome, de wieg van de geboorte- en de verspreiding van het christendom.

Met inleidingen en kunstzinnige oefeningen

Data: 15, 22 en 29 mei 2018

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Kosten: € 115,00 (inclusief BTW en materiaal)

dinsdag 15 mei 13.00 uur

dinsdag 29 mei 16.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vrijdag 18 mei, Leiden

Pinksteren - vurige tongen verbinden in vrijheid

Met John Hogervorst en Marian Bentvelsen (muzikale begeleiding).

In het Nieuwe Testament is Pinksteren het feest van de heilige geest die de apostelen ‘in vuur en vlam’ zet: door de geest geïnspireerd spreken zij een taal die rechtstreeks van hart tot hart gaat en die hen inspireert het hoogste dat in hen leeft tot uiting te brengen. Pinksteren is het feest van de vrije mens én van de gemeenschap die vrije mensen kunnen vormen.

Daarmee is het ook een feest dat naar de toekomst verwijst: het ‘pinkstervuur’ is als een lichtbaken dat ons vanuit de toekomst ‘toe-licht’.

Tijdens onze Pinkterbijeenkomst proberen we te onderzoeken hoe we ‘dichter bij’ de Pinkstergeest kunnen komen; hoe we in het dagelijks leven de weg naar vrijheid kunnen proberen te bewandelen en hoe we kunnen begrijpen dat vrije individuele mensen (tóch) in de volle betekenis van het woord een gemeenschap kunnen vormen.

Kosten: € 55,00 (inclusief BTW en maaltijd)

vrijdag 18 mei 15.30-20.30 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Zondag 10 juni, Leiden

Mens en Robot: dreiging - uitdaging - of kans?

Met Christine Gruwez en John Hogervorst.

Wereldwijd zijn wetenschappers bezig robots verder te ontwikkelen en gereed te maken voor steeds meer toepassingen. Terwijl het inzetten van de robot in de moderne industrie al gangbare praktijk is, wordt er ook al gewerkt aan het inzetten van robots in de zorg of gewoon in het dagelijks leven.

In veel opzichten moet de mens het tegen een robot afleggen. Een robot is sneller, kan zwaar werk moeiteloos aan, kan onbeperkt doorgaan, legt een feilloze precisie aan de dag en blijkt een steeds groter aantal data te kunnen opslaan en te gebruiken. Af en toe wordt er al over gesproken dat de mens op allerlei deelgebieden in de samenleving 'overbodig' zal worden

De opkomst van de robot roept grote vragen op die samenhangen met de essentie van het mens-zijn. Zal de robot de mens vervangen? Kan een robot zichzelf ontwikkelen en wordt hij 'superieur' aan de mens? Wat is ontwikkeling eigenlijk? Hoe zou het zo kunnen zijn dat de mens 'overbodig' wordt. Op welke manier kunnen we de opkomst van de robot inbedden ineen samenleving die menswaardig is en blijft?

Met deze thema's gaan we tijdens deze bijeenkomst aan de slag, in de vorm van inleidingen en gesprek.

Kosten: € 55,00 (inclusief BTW)

zondag 10 juni 11.30-16.30 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke antroposofische agenda…