menu

Welkom 

In verband met Covid-19 heeft De Zonneboom moeten besluiten haar activiteiten tot 9 februari 2021 te staken.

Stichting De Zonneboom is een 'werkplaats' waarin ontwikkeling en vernieuwing centraal staat. De Zonneboom is al jarenlang bekend als de plek waar mensen elkaar ontmoeten.

In De Zonneboom wordt naast beeldende en muzische kunsten, ook de 'sociale kunst' gepraktiseerd, waarin er ruimte en aandacht is voor de ander. De zoektocht naar maatschappelijke vernieuwing vindt plaats in een aantrekkelijke sfeer met betrokken en gekwalificeerde docenten.

Cursisten komen graag weer terug om iets nieuws op te pakken. Naast het werken met de verschillende kunstvormen worden er ook cursussen gegeven op maatschappelijk en cultureel gebied.