menu

Lopende activiteiten 

Cursussen en workshops die nu gaande zijn. U kunt zich voor deze activiteiten niet meer inschrijven.

3 berichten in deze agenda

Vanaf dinsdag 28 september, Leiden

Zingen met muzikale begeleiding

Cursus met Marian Bentvelsen en Marion Kuipéri

Zingen, een avontuur.

Vreugde, beweging, een lach en een traan.

Zingen is de stilte tussen de tonen, zingen is ademen, is leven.

Op dinsdagavond zingen we eenvoudige liederen, canons, soms meerstemmig in verschillende talen en uit verschillende landen. We spelen met onze stem en met kleine instrumenten. Ervaring is niet nodig, we zingen voor ons plezier.

dinsdag 28 september 20:00 uur

dinsdag 21 december 21:30 uur

De Zonneboom
de Laat de Kanterstraat 5, Leiden

06 5143 5272

Vanaf maandag 27 september, Leiden

De Werkplaats voor de Toekomst

Samen bouwen aan een eerlijke en rechtvaardige toekomst

In de ernstige omstandigheden die in onze tijd heersen, is het meer dan ooit van belang dat wij in onszelf een basis vormen om tot gegronde sociale oordelen te komen, en een innerlijke bron aanboren die ons de weg wijst naar een menswaardige toekomst.

Op maandag 27 september a.s. gaat de Werkplaats voor de Toekomst weer van start, voor de vierde keer.

In deze stevige cursus (17 bijeenkomsten, om de twee weken) wordt gewerkt aan:

  • het begrijpen en doorzien van de gebeurtenissen en ontwikkelingen in onze tijd
  • het inzicht in het gezond maken van het sociale leven en de samenleving op basis van de sociale driegeleding
  • het bouwen aan vertrouwen, moed en de wilskracht om actief bij te dragen aan een betere wereld.

Toekomst bouwen

Sociale driegeleding gaat over het vormgeven van de samenleving op basis van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze idealen zouden elk in een eigen werkingssfeer, naast elkaar, tot hun volle betekenis kunnen uitgroeien.

Daarmee worden de voorwaarden geschapen die de mens in staat stellen zich in vrijheid te ontwikkelen, in gelijkwaardigheid democratisch mee te bestemmen, in broederschap samen te werken en te delen in de economie. Zo bouwen we een samenleving die recht doet aan de mens én aan de Aarde.

In de Werkplaats voor de Toekomst gaan we stevig aan de slag om ‘toekomstbouwers’ te worden.

In de Werkplaats werken we met inleidingen en gesprek, we onderzoeken bestaande inspirerende voorbeelden uit de praktijk en er is ruimte voor eigen vraagstukken/initiatieven van de deelnemers.

De Werkplaats wordt begeleid door John Hogervorst.

Reinoud van Bemmelen, Christine Gruwez, Wouter Kamphuis, Harrie Salman en Wil Uitgeest verzorgen gastlessen.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag, van 13.15 tot 17.15u

Bekijk ook het pdf-bestand bij dit bericht.

maandag 27 september 13:15 uur

maandag 9 mei 2022 17:15 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

uitgebreide informatie...

Vanaf zaterdag 25 september, Leiden

Kunstgeschiedenis: prentenboek van menselijke ontwikkeling

Schildercursus met Frederiek Nelissen

In deze cursus gaan we een reis maken door de tijd, door verschillende cultuurtijdperken, tot aan de moderne tijd. We gaan dit doen in twee blokken van 7 keer.

Hoe anders was het bewustzijn van de mensheid vroeger, en hoe mooi kun je dat waarnemen aan de kunst die toen ontstond. Het zijn merkstenen van de tijd, die ons voeren naar het nu. Vandaag de dag treedt het individuele in de kunst sterk naar voren, soms nog raadselachtiger, als bijvoorbeeld in kunstwerken uit lang vervlogen tijden.

Om dit alles beleefbaar te maken, gaan we zelf schilderen, en onderzoeken. We gaan werken met verschillende materialen en verschillende technieken.

Data: zaterdag 11 en 25 september, 9 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Kosten: € 235,00 (inclusief BTW) Evt te betalen in termijnen

zaterdag 25 september 13:00 uur

zaterdag 18 december

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…