menu

Lopende activiteiten 

Cursussen en workshops die nu gaande zijn. U kunt zich voor deze activiteiten niet meer inschrijven.

4 berichten in deze agenda

Vanaf zaterdag 22 januari, Leiden

Kunstgeschiedenis: prentenboek van menselijke ontwikkeling

Schildercursus met Frederiek Nelissen

In deze cursus gaan we een reis maken door de tijd, door verschillende cultuurtijdperken, tot aan de moderne tijd.

Hoe anders was het bewustzijn van de mensheid vroeger, en hoe mooi kun je dat waarnemen aan de kunst die toen ontstond. Het zijn merkstenen van de tijd, die ons voeren naar het nu. Vandaag de dag treedt het individuele in de kunst sterk naar voren, soms nog raadselachtiger, als bijvoorbeeld in kunstwerken uit lang vervlogen tijden. Om dit alles beleefbaar te maken, gaan we zelf schilderen en onderzoeken. We gaan werken met verschillende materialen en verschillende technieken.

Data: zaterdag 22 januari, 5 en 19 februari, 12 en 26 maart, 9 en 23 april

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Kosten: € 275,00 (inclusief BTW) eventueel betaling in termijnen

zaterdag 22 januari 13:00 uur

zaterdag 23 april

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf vrijdag 21 januari, Leiden

Tussen orde en chaos

Schildercursus met Anna de Mol van Otterloo

Deze cursus is een aanmoediging vaste patronen te doorbreken en je te laten verleiden door de rijkdom aan contrasten die het schilderen eigen is. Je verkent het spectrum tussen uitersten in licht en donker, in dynamiek en rust, je dompelt je onder in de diepe kleurtonen van transparante laagjes en ervaart de kracht van dekkende kleuren.

In deze lessen gaat het om de vervoering van het dúrven doen én de beheersing om vanuit de ogenschijnlijke wanorde beslissen hoe je orde in de chaos schept. De polariteiten brengen nieuwe nuances in vormen en kleuren aan het licht. Door te oefenen in het waarnemen krijg je greep op de compositie van je werk.

Zowel beginners als gevorderden zijn van harte welkom.

Data: vrijdag 21 januari, 4 en 18 februari, 11 en 25 maart

Tijd: 10.00-12.30 uurKosten: € 150,00 (inclusief BTW)

Eigen verf en penselen meenemen

vrijdag 21 januari 10:00 uur

vrijdag 25 maart

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf maandag 17 januari, Zoom

Heeft vrijheid (nog) een toekomst?

Oefeningen in 'morele fantasie', 2 zoombijeenkomsten met Christine Gruwez

Steeds meer ziet het er naar uit dat vrijheid door allerlei maatregelen wordt ingeperkt. Het lijkt of de toekomstmogelijkheden van de vrijheid, en met deze ook de toekomst van broederlijkheid en gelijkheid, op het spel staan.

Parallel daaraan vindt er steeds verdergaande versnippering plaats in het gemeenschappelijke draagvlak voor een samen-leving. In alle richtingen vlieden de krachten van het sociale uiteen, wèg van een centrum waar wij elkaar nog kunnen ontmoeten.

Welke krachten kunnen deze beweging omkeren? Hoe kunnen wij deze in werking stellen? Morele fantasie ‘in de geest van Schiller en de Filosofie van de vrijheid’ biedt een aanzet.

Data: maandag 17 en 31 januari

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Kosten: € 17,50 (inclusief BTW) per keer; beide bijeenkomsten samen € 30,00

maandag 17 januari 20:00 uur

maandag 31 januari

Zoom

071 512 3137

Vanaf maandag 27 september, Leiden

De Werkplaats voor de Toekomst

Samen bouwen aan een eerlijke en rechtvaardige toekomst

In de ernstige omstandigheden die in onze tijd heersen, is het meer dan ooit van belang dat wij in onszelf een basis vormen om tot gegronde sociale oordelen te komen, en een innerlijke bron aanboren die ons de weg wijst naar een menswaardige toekomst.

Op maandag 27 september a.s. gaat de Werkplaats voor de Toekomst weer van start, voor de vierde keer.

In deze stevige cursus (17 bijeenkomsten, om de twee weken) wordt gewerkt aan:

  • het begrijpen en doorzien van de gebeurtenissen en ontwikkelingen in onze tijd
  • het inzicht in het gezond maken van het sociale leven en de samenleving op basis van de sociale driegeleding
  • het bouwen aan vertrouwen, moed en de wilskracht om actief bij te dragen aan een betere wereld.

Toekomst bouwen

Sociale driegeleding gaat over het vormgeven van de samenleving op basis van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze idealen zouden elk in een eigen werkingssfeer, naast elkaar, tot hun volle betekenis kunnen uitgroeien.

Daarmee worden de voorwaarden geschapen die de mens in staat stellen zich in vrijheid te ontwikkelen, in gelijkwaardigheid democratisch mee te bestemmen, in broederschap samen te werken en te delen in de economie. Zo bouwen we een samenleving die recht doet aan de mens én aan de Aarde.

In de Werkplaats voor de Toekomst gaan we stevig aan de slag om ‘toekomstbouwers’ te worden.

In de Werkplaats werken we met inleidingen en gesprek, we onderzoeken bestaande inspirerende voorbeelden uit de praktijk en er is ruimte voor eigen vraagstukken/initiatieven van de deelnemers.

De Werkplaats wordt begeleid door John Hogervorst.

Reinoud van Bemmelen, Christine Gruwez, Wouter Kamphuis, Harrie Salman en Wil Uitgeest verzorgen gastlessen.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag, van 13.15 tot 17.15u

Bekijk ook het pdf-bestand bij dit bericht.

maandag 27 september 2021 13:15 uur

maandag 9 mei 17:15 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

uitgebreide informatie...

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…