menu

Lopende activiteiten 

Cursussen en workshops die nu gaande zijn. U kunt zich voor deze activiteiten niet meer inschrijven.

Vanaf vrijdag 14 september, Leiden

Ballade van de wachtende kwast

Schildercursus met Anna de Mol van Otterloo.

Als je schilderspullen langzamerhand een ‘stilleven’ zijn geworden:

doe jezelf een plezier en verander het weer in een ‘tableau vivant’!

Is het alweer een tijd geleden dat je geschilderd hebt en ligt je verf maar stilletjes opgeborgen in de kast? Misschien kan deze workshop je dan een nieuwe impuls geven om de kwast weer op te pakken.

De opdrachten die gegeven worden, bijvoorbeeld dichte- en transparante kleuren of werken op een gekleurde ondergrond, kunnen zeer individueel uitgewerkt worden. Er zal voldoende ruimte zijn om lekker te experimenteren. Schilderen in een groep kan heel inspirerend werken: je kunt ideeën opdoen, uitwisselen en naar elkaars techniek kijken. Kortom, voldoende nieuwe impulsen om zelf weer de kriebels te krijgen.

Graag eigen verf en penselen meenemen. Papier en andere materialen zijn voorhanden.

Data: vrijdag 14, 21 en 28 september, 5 en 12 oktober, 9, 16, 23 en 30 november en 7 december 2018

Tijd: 10.00 – 12.30 uur

Kosten: € 315,00 (inclusief BTW)

Locatie: Leiden

vrijdag 14 september 10.00 uur

vrijdag 7 december 12.30 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf vrijdag 14 september, Leiden

Meditatie en contemplatieve dans

Cursus met Nelly van der Weck-van Tilburg en Jan van der Weck.

Dit is een uitnodiging om mee te doen aan de workshops meditatie en dans!!

Bijna alles is op dit moment een teveel. Jezelf blijven in omstandigheden die jou uiteen lijken te trekken en tegelijkertijd een bepaalde kant op willen duwen.

Hoe kan je je hierop voorbereiden om geen speelbal te worden? Moderne westerse meditatie versterkt de kracht om bij jezelf te blijven. Je krijgt heldere en praktische aanwijzingen om de storende invloeden van buitenaf en van binnenuit de baas te worden.

Basisoefeningen ter versterking van de concentratie, het denken, de wil en het gevoel worden behandeld.

Er is veel ruimte voor het onderling uitwisselen van ervaringen en het beantwoorden van vragen. Stap voor stap gaan we door de verschillende fasen van de meditatie heen.

Naast gezond-makend is meditatie vooral geschikt om levensomstandigheden zelf in de hand te leren nemen, rust in je leven te brengen.

Door ook letterlijk in beweging te komen, kan je dit proces begeleiden en versterken.

De meditatie wordt ingeleid en ondersteund door de contemplatieve dans op mooie klassieke of eigentijdse muziek.

Data: vrijdag 14 september, 12 oktober, 9 november en 7 december 2018

Tijd: 13.30 -16.00 uur

Kosten: € 130,00 (inclusief BTW)

Locatie: Leiden

vrijdag 14 september 13.30 uur

vrijdag 7 december 16.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf zaterdag 15 september, Leiden

Beelden van bewustzijnsverandering

Kunst en cultuurgeschiedenis met Wil Uitgeest.

De (westerse) kunstgeschiedenis is de geschiedenis van hoe we de wereld zagen, en wat we belangrijk vonden. Hierin hebben zich enorme veranderingen voorgedaan.

In deze cursus worden deze veranderingen besproken aan de hand van beeldmateriaal (PowerPoint). De vraag hierbij zal steeds zijn: wat wordt er zichtbaar in de getoonde ontwikkelingen? Wat vertellen deze over de geschiedenis van ons bewustzijn en over waar we nu staan? Dan zal zich gaandeweg een indrukwekkend verhaal gaan aftekenen, dat een onverwacht licht werpt op onze eigen tijd. En dit is een waarachtiger, meer inspirerend verhaal dan het verhaal dat dagelijks op ons afkomt in de krantenkoppen en in het nieuws op de televisie.

Het geniale werk Ursprung und Gegenwart (3 boeken) van cultuurfilosoof, linguïst en dichter Jean Gebser (1905-1973) vormt de inhoudelijke bron voor deze cursus. Zijn centrale inzicht is dat het menselijk bewustzijn mutaties kent die een diepgaand, in eerste instantie ontregelend effect hebben op ons denken en daarmee op de ons omringende samenleving.

Verrassend genoeg tekenen zich deze mutaties in de kunstgeschiedenis duidelijk af, tot in onze tijd. Gebser maakt hiermee zichtbaar hoe door de chaos en verwarring heen die met deze mutaties gepaard gaan, het menselijk bewustzijn zich volgens z’n ingeboren aard ontwikkelt. Een door Wil geschreven syllabus waarin Gebsers inzichten worden beschreven en toegelicht, is voor cursisten verkrijgbaar.

Data: zaterdag 15 en 29 september 2018, 13 oktober, 10 en 24 november en 8 december 2018

Tijd: 13.00 - 16.00 uur

Kosten: € 285,00 (inclusief BTW)

Locatie: Leiden

zaterdag 15 september 13.00 uur

zaterdag 8 december 16.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf woensdag 19 september, Leiden

Leven tussen tijd en eeuwigheid

Cursus over de Oud-Egyptische cultuur met Jana Loose, egyptoloog.

Tempels en grafmonumenten waren in het oude Egypte bedoeld als bouwwerken voor ‘eeuwig blijvend en voor altijd weerkerend’. Hoe stelden de oude Egyptenaren zich deze twee werelden voor? In de cursus verdiepen we deze vraag aan de hand van thema’s uit de Oud-Egyptische cultuur, en gaan we op zoek naar de betekenis hiervan en wat dat ons te zeggen heeft.

De cursus bestaat uit vijf avonden, met steeds een inleiding,00een innerlijke en/of kunstzinnige verwerking en een gesprek over- vragen en vondsten.

Thema’s:

1. De Beide Landen; de tweeheid in het oude Egypte

2. Gezondheid en ziekte in samenhang met goden

3. De tempel als weg naar buiten en weg naar binnen

4. Chaos en orde in de samenleving

5. Het leven en het leven na de dood

Data: woensdag 19 en 26 september, 10, 31 oktober en 7 november 2018

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Kosten: € 150,00 (inclusief BTW)

Locatie: Leiden

woensdag 19 september 19.30 uur

woensdag 7 november 21.30 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke antroposofische agenda…