menu

Lopende activiteiten 

Cursussen en workshops die nu gaande zijn. U kunt zich voor deze activiteiten niet meer inschrijven.

Vanaf vrijdag 14 september, Leiden

Ballade van de wachtende kwast

Schildercursus met Anna de Mol van Otterloo.

Als je schilderspullen langzamerhand een ‘stilleven’ zijn geworden:

doe jezelf een plezier en verander het weer in een ‘tableau vivant’!

Is het alweer een tijd geleden dat je geschilderd hebt en ligt je verf maar stilletjes opgeborgen in de kast? Misschien kan deze workshop je dan een nieuwe impuls geven om de kwast weer op te pakken.

De opdrachten die gegeven worden, bijvoorbeeld dichte- en transparante kleuren of werken op een gekleurde ondergrond, kunnen zeer individueel uitgewerkt worden. Er zal voldoende ruimte zijn om lekker te experimenteren. Schilderen in een groep kan heel inspirerend werken: je kunt ideeën opdoen, uitwisselen en naar elkaars techniek kijken. Kortom, voldoende nieuwe impulsen om zelf weer de kriebels te krijgen.

Graag eigen verf en penselen meenemen. Papier en andere materialen zijn voorhanden.

Data: vrijdag 14, 21 en 28 september, 5 en 12 oktober, 9, 16, 23 en 30 november en 7 december 2018

Tijd: 10.00 – 12.30 uur

Kosten: € 315,00 (inclusief BTW)

Locatie: Leiden

vrijdag 14 september 10.00 uur

vrijdag 7 december 12.30 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf vrijdag 14 september, Leiden

Meditatie en contemplatieve dans

Cursus met Nelly van der Weck-van Tilburg en Jan van der Weck.

Dit is een uitnodiging om mee te doen aan de workshops meditatie en dans!!

Bijna alles is op dit moment een teveel. Jezelf blijven in omstandigheden die jou uiteen lijken te trekken en tegelijkertijd een bepaalde kant op willen duwen.

Hoe kan je je hierop voorbereiden om geen speelbal te worden? Moderne westerse meditatie versterkt de kracht om bij jezelf te blijven. Je krijgt heldere en praktische aanwijzingen om de storende invloeden van buitenaf en van binnenuit de baas te worden.

Basisoefeningen ter versterking van de concentratie, het denken, de wil en het gevoel worden behandeld.

Er is veel ruimte voor het onderling uitwisselen van ervaringen en het beantwoorden van vragen. Stap voor stap gaan we door de verschillende fasen van de meditatie heen.

Naast gezond-makend is meditatie vooral geschikt om levensomstandigheden zelf in de hand te leren nemen, rust in je leven te brengen.

Door ook letterlijk in beweging te komen, kan je dit proces begeleiden en versterken.

De meditatie wordt ingeleid en ondersteund door de contemplatieve dans op mooie klassieke of eigentijdse muziek.

Data: vrijdag 14 september, 12 oktober, 9 november en 7 december 2018

Tijd: 13.30 -16.00 uur

Kosten: € 130,00 (inclusief BTW)

Locatie: Leiden

vrijdag 14 september 13.30 uur

vrijdag 7 december 16.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf zaterdag 15 september, Leiden

Beelden van bewustzijnsverandering

Kunst en cultuurgeschiedenis met Wil Uitgeest.

De (westerse) kunstgeschiedenis is de geschiedenis van hoe we de wereld zagen, en wat we belangrijk vonden. Hierin hebben zich enorme veranderingen voorgedaan.

In deze cursus worden deze veranderingen besproken aan de hand van beeldmateriaal (PowerPoint). De vraag hierbij zal steeds zijn: wat wordt er zichtbaar in de getoonde ontwikkelingen? Wat vertellen deze over de geschiedenis van ons bewustzijn en over waar we nu staan? Dan zal zich gaandeweg een indrukwekkend verhaal gaan aftekenen, dat een onverwacht licht werpt op onze eigen tijd. En dit is een waarachtiger, meer inspirerend verhaal dan het verhaal dat dagelijks op ons afkomt in de krantenkoppen en in het nieuws op de televisie.

Het geniale werk Ursprung und Gegenwart (3 boeken) van cultuurfilosoof, linguïst en dichter Jean Gebser (1905-1973) vormt de inhoudelijke bron voor deze cursus. Zijn centrale inzicht is dat het menselijk bewustzijn mutaties kent die een diepgaand, in eerste instantie ontregelend effect hebben op ons denken en daarmee op de ons omringende samenleving.

Verrassend genoeg tekenen zich deze mutaties in de kunstgeschiedenis duidelijk af, tot in onze tijd. Gebser maakt hiermee zichtbaar hoe door de chaos en verwarring heen die met deze mutaties gepaard gaan, het menselijk bewustzijn zich volgens z’n ingeboren aard ontwikkelt. Een door Wil geschreven syllabus waarin Gebsers inzichten worden beschreven en toegelicht, is voor cursisten verkrijgbaar.

Data: zaterdag 15 en 29 september 2018, 13 oktober, 10 en 24 november en 8 december 2018

Tijd: 13.00 - 16.00 uur

Kosten: € 285,00 (inclusief BTW)

Locatie: Leiden

zaterdag 15 september 13.00 uur

zaterdag 8 december 16.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf maandag 17 september, Leiden

Joodse volksmuziek en meer

Koorzang met Aldert Prast.

Klezmer, en andere Joodse volksmuziek kent invloeden uit vele landen – de traditionele bruiloftsmuziek werd beïnvloed door Amerikaanse jazz, maar ook door Oost-Europese maatsoorten.

Onder leiding van accordeonist en dirigent Aldert Prast duiken we in deze rijke muziekcultuur, door met elkaar te gaan zingen. We zingen meditatieve nigunim, maar ook wereldlijke liederen als donnaj donnaj, met begeleiding op accordeon.

Data: maandag 17 september, 1, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december 2018, 19.30-21.15 uur

Kosten: € 88,00 (inclusief BTW)

maandag 17 september 19.30 uur

maandag 17 december 00.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf vrijdag 21 september, Leiden

Werkplaats voor de Toekomst

Samen bouwen aan een eerlijke en vrije samenleving

Een scholingscursus sociale driegeleding met John Hogervorst en gastdocenten.

Sociale driegeleding behelst het vormgeven van de samenleving op basis van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze idealen zouden elk in een eigen werkingssfeer, naast elkaar, tot hun volle betekenis kunnen uitgroeien. Daarmee worden de voorwaarden geschapen die de mens in staat stellen zich in vrijheid te ontwikkelen, in gelijkwaardigheid democratisch mee te bestemmen, in broederschap samen te werken, en te delen, in de economie.

In de Werkplaats voor de Toekomst gaan we stevig aan de slag om ‘toekomstbouwers’ te worden.- Je ontwikkelt inzicht in het grote geheel (zodat je je eigen doel en werken vanuit dit geheel richting kan geven)- Je schoolt de manier van denken die in het sociale leven vruchtbaar is (en dat helpt om je doelen in de sociale werkelijkheid in te passen)- Je vormt een instrument om de actualiteit te doorzien en zicht te krijgen op onderliggende stromen en tendensen - Je wordt gestimuleerd de driegeleding niet alleen te onderzoeken, maar ook in je op te nemen, met je eigen doel te verbinden en in je streven te integreren.

Data: 17 bijeenkomsten op vrijdag (om de 14 dagen) van 21 september 2018 tot 17 mei 2019

Tijd: 13.15 - 17.15 uur

Locatie: Leiden

vrijdag 21 september 13.15 uur

vrijdag 17 mei 2019 17.15 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf zaterdag 22 september, Leiden

Zoeken naar de essentie

Schilderen met Frederiek Nelissen.

Gelaagdheid en transparantie geven een gevoel alsof je kunt reizen in een schilderij, het geeft beweging en diepte.

Techniek gecombineerd met kunstonderzoek gebaseerd op Goethes methode, en natuurlijk zelf scheppen! Als opmaat beginnen we telkens met een kunstbeschouwing van één kunstwerk, het liefst een origineel werk. En vervolgens via vier stappen met elkaar waarnemen, in beweging komen, beleven en zoeken naar de mogelijke essentie. Met deze gezamenlijke pogingen kun je verrassend ver komen. Aan de hand van onze ervaringen met dit kunstwerk gaan we aan de slag. Dat wil niet zeggen dat je het naschildert, maar juist op jouw manier herschept.

We werken op doek en/of papier, goede kwaliteit acrylverf is voorhanden, aquarelverf, Stockmar met gebruik van plantaardige bijenwas binder, maar ook met andere materialen kan worden gewerkt, zoals wateroplosbaar oliekrijt, oliepastels en aquarelpotloden.

Data: zaterdag 22 september, 6 oktober, 3 en 17 november en 1 december 2018

Tijd: 13.00 - 17.00 uur

Kosten: € 285,00 (inclusief BTW)

Locatie: Leiden

zaterdag 22 september 13.00 uur

zaterdag 1 december 17.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf maandag 5 november, Zoetermeer

Egypte, Griekenland en de Romeinse cultuur

Drie middagen met Don van Zantwijk.

Waar het begon

Het oude Egypte is de bakermat van onze moderne westerse cultuur.

De piramiden, de inwijdingen van de Farao's en het mysterie van de Sfinx laten nog een grote verbondenheid tussen mens en kosmos zien.

De Egyptische cultuur was vervolgens de basis voor de bloei van de kunst en de ontwikkeling van het wetenschappelijk besef in het oude Griekenland, waar de mens zich voor het eerst uiteenzet met de wereld om hem heen.

Zonder de Romeinse cultuur zou vervolgens de ontwikkeling van het Christendom als initiator van onze moderne Westerse cultuur niet mogelijk zijn geweest.

In drie middagen wordt de cursist meegenomen op een culturele reis die begint in het oude Egypte en zal eindigen in Rome waar de geboorte van het Christendom als religieus fenomeen vanuit de duistere catacomben het daglicht zal zien.

Thema's:

maandag 5 november 2018: Egypte, de bakermat van onze cultuur

maandag 12 november 2018: Griekenland, grondlegger van de kunst en de wetenschap

maandag 19 november 2018: Rome, de wieg van de geboorte- en de verspreiding van het Christendom.

Met inleidingen en kunstzinnige oefeningen

Data: 5, 12 en 19 november 2018

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Kosten: € 115,00 (inclusief BTW en materiaal)

Locatie: Zoetermeer

maandag 5 november 13.00 uur

maandag 19 november 16.00 uur

De Zonneboom
Dorpstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

Vanaf maandag 12 november, Leiden

Kunst als toevluchtsoord voor de vrijheid

Twee workshops met Christine Gruwez.

Ooit vormden kunst, wetenschap en religie gedrieën in hun samenhang en interactie de basis van de mysteriecultuur op aarde, die tegelijk de basis van alle beschaving was, van de oudste culturen tot in de tijd van de kathedralen.

Door hun verzelfstandiging en "ver-afzondering" zijn alle drie deze gebieden in een diepe crisis, in een doodlopende straat geraakt. Ook de kunst worstelt met haar zin en betekenis.

Goethe nam als eerste deze sociale harmoniseringsimpuls weer op; Rudolf Steiner ontwikkelde hem verder.

In plaats van het dode spoor van de commercialisering, de banalisering en de institutionalisering verder te zetten, wordt kunst datgene wat een perspectief kan bieden voor een nieuwe mysteriecultuur: het mysterie van het intermenselijke, de tussenruimte voor vrijheid als basis voor nieuwe vormen van samenleving.

Met inleiding, gesprek en voorbeelden.

Data: maandag 12 en 19 november 2018

Tijd: 13.30 – 16.30 uur

Kosten: € 50,00 (inclusief BTW)

Locatie: Leiden

maandag 12 november 13.30 uur

maandag 19 november 16.30 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke antroposofische agenda…