menu

Cursussen en workshops 

U kunt zich voor onderstaande activiteiten inschrijven.

Vanaf vrijdag 11 januari, Leiden

Hoe herken je de kunstenaar in jezelf?

Schildercursus met Anna de Mol van Otterloo.

Deze cursus is een aanmoediging om vaste patronen te doorbreken. Je verkent het spectrum tussen uitersten in licht en donker, in dynamiek en rust. Je dompelt je onder in diepe kleurtonen, in transparante laagjes en ervaart de kracht van dekkende kleuren. In deze lessen gaat het om de vervoering van het durven doen en om de beheersing om vanuit ogenschijnlijke wanorde te beslissen hoe je orde brengt in chaos.

Het werken tussen deze uitersten van licht - donker en orde - chaos brengt nieuwe nuances in vormen en kleuren aan het licht. Door te oefenen in het waarnemen krijg je grip op je eigen compositie.

Zowel beginners als gevorderden zijn van harte welkom. De begeleiding is individueel.

Data: vrijdag 11, 18 en 25 januari, 1 en 8 februari, 8, 15, 22 en 29 maart en 5 april 2019

Tijd: 10.00-13.30 uur

Kosten: € 290,00 (inclusief BTW)

vrijdag 11 januari 2019 10.00 uur

vrijdag 5 april 2019 00.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf maandag 14 januari, Leiden

Joodse volksmuziek en meer

Koorzang met Aldert Prast.

Klezmer, en andere Joodse volksmuziek kent invloeden uit vele landen – de traditionele bruiloftsmuziek werd beïnvloed door Amerikaanse jazz, maar ook door Oost-Europese maatsoorten.

Onder leiding van accordeonist en dirigent Aldert Prast duiken we in deze rijke muziekcultuur, door met elkaar te gaan zingen. We zingen meditatieve nigunim, maar ook wereldlijke liederen als donnaj donnaj, met begeleiding op accordeon.

Data: maandag 14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 11 en 25 maart, 8 en 15 april, 6 en 20 mei

Tijd; 19.45-21.30 uur.

Kosten: € 98,00 (inclusief BTW)

maandag 14 januari 2019 19.45 uur

maandag 20 mei 2019 00.30 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vrijdag 18 januari, Leiden

Rembrandt en tijdgenoten: het hogere en het dagelijkse

Voordracht door Mark Mastenbroek.

Een beschouwing over Rembrandt en enkele tijdgenoten door Mark Mastenbroek vanuit de invalshoek hoe in het werk van rembrandt het hogere zichtbaar wordt in het dagelijkse.

Kosten: € 15,00

vrijdag 18 januari 2019 20.00-22.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf zaterdag 19 januari, Leiden

Licht op Rembrandt

Schildercursus met Frederiek Nelissen.

Wat is er zo bijzonder aan het werk van Rembrandt en waarin verschilde hij van zijn tijdgenoten, zoals Carravagio?

We gaan het mysterieuze licht van Rembrandt onderzoeken en proberen in zijn voetsporen te treden.

We werken eerst aan korte schilderoefeningen om vervolgens wat langer aan één groot schilderij te werken. Een schilderij dat misschien net zo doorwerkt en doorleeft wordt als het werk van Rembrandt.

In deze schilder middagen wordt ook aandacht gegeven aan de techniek van het schilderen, zoals; hoe schilder je gelaagd, dunne en dikke lagen over elkaar. Hoe ontstaat de wisselwerking tussen licht en materie, door te werken met dunne glaceerlagen op de pasteuze ondergrond van het doek.

Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. De begeleiding is individueel.

Data: zaterdag 19 januari, 16 februari, 9, 23 maart en 6 april 2019

Tijd: 13.00-16.00 uur.

Kosten: € 215,00 (inclusief BTW)

zaterdag 19 januari 2019 13.00 uur

zaterdag 6 april 2019 16.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Donderdag 24 januari, Zoetermeer

Ik maak mij vrij, maar niet los

Bijeenkomst over de sociologische basiswet met John Hogervorst.

Zeker in de afgelopen eeuw ontwikkelt de mens zich steeds meer tot een individueel, eigenwijs wezen. Allerlei sociale verbanden die vroeger vanzelfsprekend waren – familiebanden, de kerk, de vakbond, de buurt, … - zijn verwaterd: de moderne mens voelt zich er niet meer als vanzelfsprekend mee verbonden. Hij gaat zijn eigen weg en maakt zijn eigen keuzes.

Maar waar voert die eigen weg naar toe – en hoe moet het met de samenleving als geheel als die niets anders is dan een optelsom van individuen? Vanavond onderzoeken we wat we kunnen doen om deze ontwikkeling in goede banen te geleiden, zodat enerzijds de mens daadwerkelijk zijn eigen weg vindt, anderzijds de samenleving niet in ontelbare deeltjes uit elkaar valt.

Kosten: € 17,50

donderdag 24 januari 2019 20.00-22.00 uur

De Zonneboom
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

Vrijdag 25 januari, Leiden

Vroeger was de aarde plat

Interactieve voordracht met Wil Uitgeest.

De (westerse) kunstgeschiedenis is de geschiedenis van hoe we de wereld zagen, en wat we belangrijk vonden. Hierin hebben zich enorme veranderingen voorgedaan.

In deze voordracht worden deze veranderingen besproken aan de hand van hoe het perspectief zich in de schilderkunst ontwikkelt, vanaf de prehistorie tot nu. Omdat we er met zevenmijlslaarzen doorheen zullen stappen, wordt juist daardoor een indrukwekkende ontwikkeling zichtbaar. Deze ontwikkeling geeft je een andere kijk op het chaotische heden, waar de kranten en de tv ons dagelijks mee confronteren.

Deze voordracht geeft in zo kort mogelijk bestek een indruk van de inspiratie die te vinden is in het werk: Ursprung und Gegenwart van cultuurfilosoof, linguïst en dichter Jean Gebser (1905-1973).

Kosten: € 15,00 (incl. BTW)

vrijdag 25 januari 2019 19.45-21.45 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Donderdag 7 februari, Zoetermeer

Samenwerkend het egoïsme voorbij

Bijeenkomst over de sociale hoofdwet met John Hogervorst.

Doorgeschoten egoïsme leidt tot de ergste dingen: menselijke hebzucht dreigt de aarde onbewoonbaar te maken; zelfzucht gaat voorbij aan de behoeften van de anderen. Toch zal geen verstandig mens ontkennen dat het egoïsme in ieder van ons leeft.

Daarmee wordt het de vraag: en wat doen we daarmee? Is het mogelijk dat wij elkaar helpen voorbij het egoïsme te raken? Kunnen wij samenwerkend het egoïsme binnen de perken houden en daarmee samen bouwen aan iets dat groter is dan we zelf zijn?

Vanavond onderzoeken we de sociale hoofdwet, die de richting aangeeft om samen aan een wereld te werken die voor ieder een betere wereld kan zijn.

Kosten: € 17,50

donderdag 7 februari 2019 20.00-22.00 uur

De Zonneboom
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

Zaterdag 9 februari, Leiden

Architectuur: uitdrukking van veranderingen

Met Pieter van der Ree (architect).

Architectuur is nauw verweven met de samenleving en cultuur waarin ze ontstaat. Ze spiegelt daardoor de stand van de techniek, de sociale verhoudingen en zelfs het wereldbeeld en de manier van denken in een bepaalde tijd.

Vervolgen we met deze blik de ontwikkeling van de architectuur door de eeuwen heen, dan geeft ze ons een beeld van de ontwikkeling van de cultuur en daarmee indirect ook van het menselijke bewustzijn. Ze laat ons zien hoe onze verhouding tot de natuur, de medemens en de geestelijke werkelijkheid in de loop der eeuwen is veranderd.

Vervolg je deze ontwikkelingslijn tot in het heden, dan laat ze ook zien voor welke uitdagingen wij vandaag de dag staan.

Kosten: € 25,00 (inclusief BTW)

zaterdag 9 februari 2019 13.30-16.30 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf maandag 11 februari, Leiden

Meditatie als vrije daad

Cursus o.l.v. Christine Gruwez.

Wat doen we als we mediteren? Waaruit bestaat dit 'doen'?Het is in ieder geval een doen, dat we alleen onszelf kunnen opleggen.

Een doen ook dat uit verschillende stappen bestaat. En waarvan het belangrijk is dat we deze leren te onderscheiden! Want mediteren heeft als voorwaarde dat we inzicht leren verwerven in wat we doen. Omdat we tegelijkertijd leerling en meester zijn en we onze weg enkel zelf kunnen banen. Dit maakt het tot een unieke onderneming, die met niets anders te vergelijken valt.

Een inleiding, met gesprek en oefeningen.

13.30-16.30 uur.

Kosten: € 50,00 (inclusief BTW)

maandag 11 februari 2019 13.30 uur

maandag 18 februari 2019 00.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vrijdag 15 februari, Leiden

Synchroniciteit: in het dagelijkse leven

Een interactieve middag met Rinke Visser.

Meestal beleven we ons leven aan de ‘voorkant’ en staan we niet stil bij wat achter de gebeurtenissen schuilgaat. Door ook naar de ‘achterkant’ te kijken, kunnen we op het spoor komen van de betekenis van wat we meemaken - en dat geeft ons ook de mogelijkheid zelf te kiezen en te sturen.

Een actieve middag waarin we gaan onderzoeken hoe synchroniciteit een wegwijzer kan zijn om in contact te komen met de achterkant van het dagelijks leven. Synchroniciteit is het schijnbaar toevallig samenvallen van gebeurtenissen in ons leven.

Onderwerpen die ons in ons onderzoek kunnen helpen zijn onder andere natuurlijk leiderschap, synchroniciteit en vragen over het lot, synchroniciteit en het geheim van “flow” en karma.

Kosten: € 17,50 (inclusief BTW)

vrijdag 15 februari 2019 13.30-16.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Donderdag 21 februari, Zoetermeer

De ontmoeting van mens tot mens

Bijeenkomst over het sociale oerfenomeen met John Hogervorst.

Wat gebeurt er wanneer twee mensen met elkaar in gesprek zijn? Al te vaak gebeurt er dan niets, of niet veel bijzonders.

Maar soms gebeurt er iets wezenlijks dat een diepe en veelbetekenende ervaring kan zijn: er vindt een wezenlijke ontmoeting plaats. Je kunt beleven dat de ander jou werkelijk gezien heeft – en dat jij de ander in zijn ware wezen hebt ontmoet.

De ander zien en zelf gezien worden: het zijn bevoorrechte momenten die in een mensenleven lang na kunnen werken. Vanavond ‘onderzoeken’ we dit verschijnsel: wat gebeurt er en wat kunnen we doen om deze bijzondere vorm van elkaar ontmoeten vaker te kunnen beleven?

Kosten: € 17,50

donderdag 21 februari 2019 20.00-22.00 uur

De Zonneboom
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

Donderdag 7 maart, Zoetermeer

Laat de toekomst maar beginnen

Bijeenkomst over de sociale driegeleding met John Hogervorst.

De mens die als individu zijn eigen weg kiest; die ook een diep verlangen heeft de andere mens te ontmoeten; die wil samenwerken tot welzijn van het geheel – dat is eigenlijk de mens van vandaag.

Sociale driegeleding is het ordenende principe dat ons in staat stelt de samenleving zó te vormen dat vrijheid (voor ieders individuele ontwikkeling); gelijkheid (om ieders mens-zijn te waarborgen) en broederschap (samen werken, samen delen) dagelijks richtinggevend kunnen zijn.

Vanavond onderzoeken we de kernpunten van de sociale driegeleding en houden we zijn belemmeringen en potentie tegen het licht.

Kosten: € 17,50

donderdag 7 maart 2019 20.00-22.00 uur

De Zonneboom
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

Vanaf vrijdag 29 maart, Zoetermeer

Ruimte voor nieuwe rituelen voor overgangsmomenten in je leven

Twee middagen met Marion Kuipéri.

In ons leven vinden vele overgangsmomenten plaats. We denken bijvoorbeeld aan een geboorte, huwelijk en pensionering. Bij een huwelijk en een uitvaart kennen we nog rituelen die we met elkaar beleven, een verjaardag en een geboorte vieren we vaak met een bezoek, maar andere belangrijke levensmomenten laten we vaak voorbij gaan in de vaart van het leven of omdat we het te ongemakkelijk vinden.

Dat is jammer, want het zijn bij uitstek momenten om bij ons leven stil te staan, afscheid te nemen van wat achter ons ligt en ons te openen voor de toekomst. Daar leent een persoonlijk ritueel zich goed voor.

Een ritueel werkt verbindend, helend en bevestigend.

Deze twee middagen gaan we kijken welke plek rituelen innemen in ons leven en hoe je een persoonlijk ritueel kunt creëren. We krijgen informatie, delen, schrijven en zingen. De tweede middag zullen we met elkaar een ritueel beleven waarin het labyrint centraal staat.

We zingen eenvoudige liederen die betrekking hebben op overgangsmomenten in ons leven.

Tijd 13.30-16.00 uur.

Kosten: € 65,00

vrijdag 29 maart 2019 13.30 uur

vrijdag 5 april 2019 00.00 uur

De Zonneboom
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke antroposofische agenda…