menu

Cursussen en workshops 

U kunt zich voor onderstaande activiteiten inschrijven.

10 berichten in deze agenda

Vanaf woensdag 4 maart, Leiden

Vincent van Gogh en polariteit in kleur

Schilderen / werken met pastel met Anita Schreuders.

In deze korte schildercursus wordt ingegaan op werken van Vincent van Gogh waarbij de complementaire kleuren een belangrijke rol spelen. In zijn werk is de realistische wereld van werkende mensen, landschap, bomen, bloemen en lucht uitgangspunt. Van Gogh weet echter door de intensiteit van zijn gevoelens de schildermotieven een symbolische en/of spirituele kracht mee te geven. Het gebruik van licht-duister, vervorming en complementaire kleuren vormen ‘zijn taal’ hiervoor.

Het accent ligt op het onderzoek van het spanningsveld dat de verschillende kleurenparen met zich meebrengen. Schilderen en werken met pastelkrijt zijn beide mogelijk. Voor materiaal wordt gezorgd, penselen zelf meenemen.

Data: 4 en 18 maart, 1 april

Tijd: 13.30 - 16.00 uur

Kosten: € 90,00 (inclusief BTW en consumptie)

woensdag 4 maart 13:30 uur

woensdag 1 april

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Donderdag 5 maart, Leiden

Klimaatverandering

Een avond met Klaas van Egmond.

Nu de klimaatverandering een voor iedereen waarneembaar feit is geworden, zal Klaas van Egmond samenvatten hoe dat zo is gekomen en wat dat voor de wereld betekent.

Hij zal vervolgens ingaan op de vraag wat we daar als Nederland en Europa aan kunnen of moeten doen. Tenslotte zal concreet worden aangegeven welk beleid het meest effectief is en wat dat voor de gemiddelde Nederlander beteken

Kosten: € 15,00 (inclusief BTW en consumptie)

SVP aanmelden

donderdag 5 maart 20:00-22:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf vrijdag 6 maart, Leiden

De kunst van het omvormen

Schilderen met Anna de Mol.

Nieuwe composities met gedeelten van je “oude werk”

Je kent het wel, je hebt de afgelopen tijd met veel plezier en passie geschilderd en dat heeft je veel opgeleverd. De vraag hierbij is: wat wil en doe je met dat schilderwerk. Verkopen, weggeven of opbergen ?

Je zou met je oude werk ook iets nieuws kunnen maken. Samen gaan we het oude werk omvormen.

Data: 6, 13 20, 27 maart en 3 april

Tijd: 10.00 – 12.30 uur

Kosten: € 145,00 (inclusief BTW en consumptie)

vrijdag 6 maart 10:00 uur

vrijdag 3 april

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf vrijdag 6 maart, Leiden

Spelen met je schaduw

Theatercursus met Anne van Ginkel.

Een vrolijke theatercursus met je (slechtste) zelf in de hoofdrol. We maken uitbundig gebruik van alles wat we niet kunnen, waar we een hekel aan hebben en waar onze haren recht van overeind gaan staan. Op persoonlijk vlak zal blijken dat niets menselijks ons vreemd is. Door een tegenovergestelde beweging te maken van wat we gewoonlijk doen en onze onaangepaste kanten op te zoeken en te tonen, genereren we levendigheid, meer vrijheid in onszelf en een heleboel plezier.

Spelen met je schaduw is een korte cursus van vijf vrijdagmiddagen. We werken met technieken uit de mime, theatersport, Boal en wat we verder tegenkomen. Als inspiratiebron gebruiken we archetypen, sprookjes, onze familie en alles en iedereen waar we ons aan storen.

Data: vrijdag 6, 13, 27 maart en 3 en 10 april

Tijd: 13.30 – 16.30 uur

Kosten: € 195,00 (inclusief BTW en consumptie) – u kunt in gedeelten betalen

vrijdag 6 maart 13:30 uur

vrijdag 10 april

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf woensdag 11 maart, Leiden

Over de spirituele kant van het ouder worden

Cursus met Miny Potze.

In het licht van de schaduw: over de spirituele kant van het ouder worden

‘Ouder worden’ krijgt tegenwoordig veel aandacht in de media, maar niet altijd op een positieve manier. Vaak wordt dit onderwerp in één adem genoemd met termen als zorgbehoefte, dementie en stijging van de ziektekosten. Om hieraan het hoofd te bieden moeten ouderen ‘in hun kracht gaan staan’: goed eten, bewegen/sporten en zorgen voor een sociaal netwerk. Allemaal nuttige adviezen, maar zeer onvolledig.

Aan de innerlijke processen, de geestelijk/spirituele kant van het ouder worden, wordt nauwelijks aandacht besteed. In deze bijeenkomsten gaat het om die andere, meer verborgen kant. De gang door het leven houdt in dat er in de jeugd van alles moet worden ontwikkeld, opgebouwd en verzameld - ook in materiële zin - en dat we daar in de ouderdom weer los van moeten zien te raken.

Niet alleen los raken van bezit en status, maar ook van negatieve emoties en oordelen.

Het is zo prachtig dat niet alleen in de bijbel of andere religieuze geschriften, maar ook in oude volksverhalen uit verschillende culturen in wezen stukjes van deze weg worden verbeeld. Ook bekende psychologen als Jung en Erikson hebben ons hierover verteld. Steeds weer wordt ons duidelijk gemaakt dat het op oudere leeftijd gaat om het ontwikkelen van zelfinzicht, waardoor we met eerbied gaan kijken naar het leven als geheel en in het bijzonder naar onze eigen biografie.

Data: 11 en 25 maart, 8 april

Tijd: 13.30 - 16.00 uur

Kosten: € 90,00 (inclusief BTW en consumptie)

woensdag 11 maart 13:30 uur

woensdag 8 april 16:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Zaterdag 14 maart, Leiden

Engelen à la Paul Klee, de scheppingskracht van Lijn en Vorm

Schilderworkshop met Ellen Dekker.

‘Kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar’

‘Wat ik wil laten zien in mijn werk is het idee wat zich verbergt achter de zogenaamde werkelijkheid. Ik zoek naar de brug die het zichtbare verbindt met het onzichtbare’

De lijnen van Klee roepen een verbeeldingswereld op met een ongekende betekenis. Een engel is een helper van de andere kant. Hij verschijnt bij grenservaringen, niet alleen als het gaat om leven en dood, maar in feite op elk moment waarin creatie, als kracht van transformatie, aan de orde is.

Klee tekent de wereld van de engelen als een mogelijke wereld ‘tussen hemel en aarde’. Er ontbreken nog een of twee zinnen over ‘wat wij in de workshop gaan doen’…

Kosten: € 65,00 (inclusief BTW en consumptie)

zaterdag 14 maart 10:30-16:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Donderdag 26 maart, Leiden

De nieuwe mens

Lezing door Hans Lemmens.

Al langere tijd houdt Hans Lemmens zich bezig met het verschijnsel hooggevoeligheid. De laatste tijd gaat zijn denken daarbij steeds meer in de richting van wat hooggevoelige mensen kunnen betekenen voor de toekomst van de mensheid. Zijn zij een soort pioniers?

De mensheid is bezig de planeet waarop zij leeft onleefbaar te maken. Een materialistische manier van denken levert hieraan een flinke bijdrage. Er moet dus een alternatief komen voor het materialisme.

Nu lijkt het duidelijk dat hooggevoelige mensen een veel minder sterke binding met materie hebben. Zij zijn slechts losjes verbonden met hun lichaam en beleven meer het energetische dan het materiële. Verder leven zij sterk individueel, staan zij open voor het spirituele, heeft hun communicatie een grotere bandbreedte, zijn hun gevoelens objectiever, hebben zij een actief hoofd en zijn zij vaak heel creatief.

Het is de visie van Hans Lemmens dat deze eigenschappen sleutels kunnen zijn tot een menswaardige toekomst van onze planeet.

Kosten: € 15,00 (inclusief BTW en consumptie)

SVP aanmelden

donderdag 26 maart 20:00-22:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Zaterdag 28 maart, Leiden

Faust en drempelervaringen

Schilderworkshop met Frederiek Nelissen en Wil Uitgeest.

In deze schilderworkshop gaan we aan de slag met één van de centrale motieven uit Goethes Faust. Dit theaterstuk begint met de scene dat Faust in zijn studeerkamer zit en tot de conclusie komt dat hij weliswaar jarenlang heeft gestudeerd, maar eigenlijk helemaal niets weet. Hij wil dan met alle kracht de grenzen van zijn beperkte bewustzijn doorbreken, om antwoord te vinden op zijn levensvragen.

Door hierover in gesprek te gaan en te gaan schilderen, kunnen we spelenderwijs onze eigen grenzen verkennen èn verleggen, terwijl we ons laten verrassen door het onbekende.

Kosten: € 25,00 (inclusief BTW, consumptie en materialen)

zaterdag 28 maart 13:00-17:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf donderdag 9 april, Leiden

Sensitief communiceren via de tussenruimte

Werkgroep met Hans Lemmens.

Uitgaande van het gegeven dat hoogsensitieve mensen een grotere 'bandbreedte' hebben binnen hun communicatie en ook rekening houdend met het gegeven dat zij zich gemakkelijk in de ander verliezen, heb ik een communicatiemethode ontwikkeld die aan de ene kant ruimte maakt voor sensitiviteit en aan de andere kant de individualiteit centraal stelt. Ik noemde deze methode 'De tussenruimte'.

De Tussenruimte kan mensen (en niet alleen hoogsensitieven) helpen de beperktheid van het dagelijkse communiceren te overstijgen en binnen het contact meer ruimte te maken voor de volledige mens.

De methode is ook zeer geschikt voor het oplossen van alledaagse conflicten, zowel binnen relaties als binnen het beroepsleven. Mijn aanpak is een speelse en creatieve en vaak komen mensen innerlijk in beweging.

Data: donderdag 9, 16 en 23 april

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Kosten: € 75,00 (inclusief BTW en consumptie)

donderdag 9 april 20:00 uur

donderdag 23 april

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Woensdag 15 april, Leiden

Wat is gezonde voeding voor de ouder wordende mens?

Lezing met Carla Hooymans en Veronique van Zeeland, beiden natuurvoedingskundige.

Carla en Veronique geven een korte beschouwing op de veranderingen van de mens tijdens het proces van ouder worden. Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden die onze dagelijkse voeding biedt om dit proces op een zinvolle manier te ondersteunen. Zij vertellen u over de positieve en negatieve werking van diverse voedingsmiddelen zodat u de juiste keuzes kunt maken om klachten, bijvoorbeeld vroegtijdige en onnodig verharding, te voorkomen.

Ook zal er veel aandacht zijn voor factoren die de spijsvertering zo optimaal mogelijk laten functioneren en daardoor de vitaliteit bevorderen. Er zal voldoende ruimte zijn om vragen te stellen.

woensdag 15 april 13:30-16:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

06 5143 5272

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…