menu

Cursussen en workshops 

U kunt zich voor onderstaande activiteiten inschrijven.

12 berichten in deze agenda

Vanaf dinsdag 10 september, Leiden

Bewegen op muziek

Cursus o.l.v. Joke Spaan.

Uit onderzoek komt naar voren dat bewegen op muziek een gunstige werking heeft. Het geeft plezier en het kan helpen tegen verschillende kwalen. Het is bijvoorbeeld ook erg goed voor het evenwicht en tegen het vallen. Je voelt weer hoe je staat en waar in de ruimte.

Deze korte cursus is voor iedereen die graag wil bewegen.

Maximaal 10 personen

Data: dinsdagmorgen 10, 17 en 24 september, 1, 8, 15 en 29 oktober 2019

Tijd: 11.00 – 12.00 uur

Kosten: € 95,00 (inclusief BTW)

dinsdag 10 september 11:00 uur

dinsdag 29 oktober

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Zondag 15 september, Leiden

Zingen met de Zon mee - de herfst

Zingen met de zon mee, de herfst, langzaam maar wel zonnig tegemoettreden. Met alle tonen en kleuren die daarbij horen.

We kunnen dit beleven door het zingen van eenvoudige canons en tweestemmige liederen uit alle tijden en culturen en in verschillende talen. Ook vormen we klankrijke beelden met eenvoudige muziekinstrumenten.

Ervaring is niet nodig, plezier, ontmoeting, en laten klinken van ieders eigen stem en klank staan voorop.

Na afloop is er herfstsoep, voor wie dat wil.

Datum: zondagmiddag 15 september 2019

Tijd: 14.00 - 17.00 uur

Kosten: € 17,50 (inclusief BTW & maaltijd na afloop)

zondag 15 september 14:00-17:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf woensdag 18 september, Leiden

Werelddans, dans voor 55-plussers

Welkom bij de kennismakingslessen werelddans bij De Zonneboom.

In 4 bijeenkomsten van een uur doen we dansen uit heel de wereld. Dit zijn oude authentieke dansen, maar ook moderne nieuwe dansen. Het dansen is heel afwisselend door de diversiteit van muziekstijlen en danspassen en dansfiguren. Dit betekent ook steeds weer een andere sfeer en cultuur waarin u zich waant.

De snelheid van de dansen is aangepast voor 55-plus en de deelnemers in de groep, zodat het meer een ontspanning is dan inspanning. Plezier is het allerbelangrijkste.

Data: woensdagochtend 18 en 25 september, 2, 9 en 16 oktober 2019

Tijd: 10.30 – 11.30 uur

Kosten: € 35,00 (inclusief BTW & koffie)

woensdag 18 september 10:30 uur

woensdag 16 oktober 11:30 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf woensdag 18 september, Leiden

In licht van de schaduw

Cursus over de spirituele kant van het ouder worden - met Miny Potze.

‘Ouder worden’ krijgt tegenwoordig veel aandacht in de media, maar niet altijd op een positieve manier. Vaak wordt dit onderwerp in één adem genoemd met termen als zorgbehoeften, dementie en stijging van de ziektekosten. Om hieraan het hoofd te bieden moeten ouderen ‘in hun kracht gaan staan’: goed eten, bewegen/sporten en zorgen voor een sociaal netwerk. Allemaal nuttige adviezen, maar zeer onvolledig.

Aan de innerlijke processen, de geestelijk/spirituele kant van het ouder worden, wordt nauwelijks aandacht besteed. In deze bijeenkomsten gaat het om die andere, meer verborgen kant. De gang door het leven houdt in dat er in de jeugd van alles moet worden ontwikkeld, opgebouwd en verzameld - ook in materiële zin - en dat we daar in de ouderdom weer los van moeten zien te raken.

Niet alleen los raken van bezit en status, maar ook van negatieve emoties en oordelen.

Het is zo prachtig dat niet alleen in de bijbel of andere religieuze geschriften, maar ook in oude volksverhalen uit verschillende culturen in wezen stukjes van deze weg worden verbeeld. Ook bekende psychologen als Jung en Erikson hebben ons hierover verteld. Steeds weer wordt ons duidelijk gemaakt dat het op oudere leeftijd gaat om het ontwikkelen van zelfinzicht, waardoor we met eerbied gaan kijken naar het leven als geheel en in het bijzonder naar onze eigen biografie.

Data: woensdagmiddag 18 september, 2 en 16 oktober 2019

Tijd: 13.30 - 16.00 uur

Kosten: € 90,00 (inclusief BTW)

woensdag 18 september 13:30 uur

woensdag 16 oktober

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Woensdag 18 september, Leiden

Mani en zijn betekenis voor onze tijd

Voordracht door John Hogervorst.

In de 19e/20e eeuw werden oude manicheïsche geschriften uit het woestijnzand opgedolven die deze belangrijke maar tot ketterij bestempelde christelijke leer weer aan het daglicht brachten. Een belangrijk aspect van de leer van Mani is de verhouding van de mens tot goed en kwaad.

Het manicheïsme bevat een kern die juist voor onze tijd van urgente betekenis is. Daarbij gaat het om de licht- en de schaduwkant van de moderne, individualistische mens én om de noodzaak om de verhouding van mens tot mens, in het klein en in het groot, opnieuw vorm te geven.

Kosten: € 15,00 (inclusief BTW)

woensdag 18 september 19:30-21:30 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf vrijdag 20 september, Leiden

Compositie

Schildercursus o.l.v. Anna de Mol van Otterloo.

Compositie is een belangrijk onderdeel in een schilderij omdat hierin je boodschap duidelijk naar voren komt. Er zijn verschillende soorten composities, zoals bv. een statische compositie, die zorgt voor rust, of een dynamische compositie, die beweging laat zien. Je leert hoe je de verschillende composities kunt gebruiken in je schilderij, waarmee je bepaalde elementen in het werk extra kan laten opvallen.

Ook het werken met de Gulden Snede gaan we behandelen. We schilderen met acrylverf, andere materialen kunnen de oefeningen ondersteunen.

De begeleiding is individueel.

Data: vrijdagmorgen 20 en 27 september, 4 en 11 oktober en 1 november 2019

Tijd: 10.00 – 12.30 uur

Kosten: € 145,00 (inclusief BTW)

vrijdag 20 september 10:00 uur

vrijdag 1 november 00:30 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf zaterdag 21 september, Leiden

Licht op Rembrandt

Schilderen met Frederiek Nelissen.

In deze vervolgcursus, die ook geschikt is voor nieuwe mensen, gaan we nog dieper in op het werk van Rembrandt en zijn onderliggende thema's. Rembrandt is een meester in het schilderen van de ziel, dat maakt het werk vaak ook zo intiem en herkenbaar.

Ik wil o.a. in deze cursus deze "zieleruimtes" gaan onderzoeken en uitwerken op een eigentijdse wijze. Waarbij je wordt uitgenodigd te experimenteren en te onderzoeken. Op deze manier werpen we onze blik zowel naar buiten als naar binnen, waardoor een ontmoeting met zijn werk tot een beleving wordt, een avontuur!

We werken op doek of aquarel papier. Verschillende materialen zal ik meenemen zoals de prachtige kleuren van Golden acrylverf om mee te glaceren en gelaagd te werken. Maar ook dikke pasteuze verf behoort tot de mogelijkheden. De begeleiding is individueel.

Data: zaterdagmiddag 21 september, 12 oktober, 2 en 23 november en 14 december 2019

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Kosten: € 195,00 (inclusief BTW)

zaterdag 21 september 13:00 uur

zaterdag 14 december

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf maandag 23 september, Leiden

Joodse volksmuziek en meer

Koorzang o.l.v. Aldert Prast.

Klezmer, en andere Joodse volksmuziek kent invloeden uit vele landen – de traditionele bruiloftsmuziek werd beïnvloed door Amerikaanse jazz, maar ook door Oost-Europese maatsoorten. Onder leiding van accordeonist en dirigent Aldert Prast duiken we in deze rijke muziekcultuur, door met elkaar te gaan zingen. We zingen meditatieve nigunim, maar ook wereldlijke liederen als Bay mir bistu sheyn, met begeleiding op accordeon.

Data: maandagavond 23 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 9 december 2019

Tijd: 19.45 – 21.15 uur

Kosten: € 65,00 (inclusief BTW)

maandag 23 september 19:45 uur

maandag 9 december

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf dinsdag 24 september, Leiden

Parzival: de zoektocht naar de Graal

Cursus o.l.v. John Hogervorst.

In de Middeleeuwen bloeiden vele verhalen over de zoektocht naar de Heilige Graal. In onze tijd leeft de fascinatie voor de Graal nog op allerlei manieren voort en ook in de vrijeschool heeft het verhaal van de zoektocht nog een plaats.

Dat is niet vreemd, want het verhaal van de graalzoeker Parzival bevat een schat aan thema’s en gebeurtenissen die ook voor de moderne mens, die steeds individueler door het leven gaat, heel herkenbaar is. De beeldenrijkdom van het verhaal vormt een ‘opstapje’ naar een verborgen wijsheid die wij als een kostbare schat uit het verhaal kunnen opdiepen. In drie avonden wordt steeds een deel van het verhaal verteld, en is er daarna inleiding en gesprek over de rijkdom die we hier kunnen vinden.

John Hogervorst heeft zich tientallen jaren met dit verhaal beziggehouden, schreef er meerdere publicaties over en heeft het verhaal op vele plaatsen verteld en verduidelijkt in cursussen en voordrachten.

Data: dinsdagavond 24 september, 1 oktober, 8 oktober 2019

Tijd: 19.45 - 21.45 uur

Kosten: € 45,00 (inclusief BTW)

dinsdag 24 september 19:45 uur

dinsdag 8 oktober

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf maandag 30 september, Leiden

Werkplaats voor de Toekomst

Samen bouwen aan een eerlijke en rechtvaardige wereldScholingscursus met John Hogervorst, Christine Gruwez, Klaas van Egmond, Harrie Salman en Reinoud van Bemmelen

Vandaag?

Vandaag worstelen we met economische krachten en gewoonten die mens en aarde schaden; met overheden en bedrijven die alles van ons (willen) weten; met bureaucratie en regelzucht die hindernissen zijn voor elk ontluikend initiatief; met een invulling van de democratie die geen recht doet aan de mondigheid die in elk mens leeft.

Morgen?

Morgen wordt alles anders, … wanneer wij vandaag een nieuwe weg naar de toekomst inslaan. Die weg wacht erop door ons bewandeld te worden en heet: sociale driegeleding.

Toekomst bouwenSociale driegeleding behelst het vormgeven van de samenleving op basis van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze idealen zouden elk in een eigen werkingssfeer, naast elkaar, tot hun volle betekenis kunnen uitgroeien. Daarmee worden de voorwaarden geschapen die de mens in staat stellen zich in vrijheid te ontwikkelen, in gelijkwaardigheid democratisch mee te bestemmen, in broederschap samen te werken, en te delen, in de economie.

In de Werkplaats voor de Toekomst gaan we stevig aan de slag om ‘toekomstbouwers’ te worden.

Wie de sociale driegeleding innerlijk tot leven weet te brengen, zal niet alleen ervaren hoe hiermee een fundament is gegeven om de wereld van vandaag te begrijpen, maar ook hoe hiermee een bron van kracht wordt ontslote! n die aanzet om je gewicht aan de goede kant van de weegschaal mee te laten tellen. Je ontwikkelt inzicht in het grote geheel (zodat je je eigen doel en werken vanuit dit geheel richting kan geven). Je wordt gestimuleerd de driegeleding niet alleen te onderzoeken maar ook in je op te nemen, met je eigen doel te verbinden en in je streven te integreren.

Wat gaan we doen?

- Gezamenlijke studie/bespreking van De kernpunten van het sociale vraagstuk. We zullen ons intensief bezighouden met het begrijpen van dit basiswerk van de sociale driegeleding; en daarmee ook werken aan het levendige denken dat nodig is om het sociale leven te vernieuwen.- Inzicht in de ontwikkeling van de mens en zijn bewustzijn. Daarmee oefenen we inzicht in de achtergronden en werkelijke vraagstukken van deze tijd.

  • Mens tussen mensen: wat verbindt de moderne, individualistische ingestelde mens met de gemeenschap en hoe verbinden we ons van mens tot mens?
  • Werken aan een andere economie. Hoe komen we tot een economie die recht doet aan mens en aarde?
  • Voorbeelden uit de praktijk. Welke hoopvolle initiatieven zijn er?

De bijeenkomsten bestaan uit inleidingen en gesprek. Deelnemers kunnen vraagstukken uit hun eigen praktijk inbrengen. Voor de gezamenlijke studie is het nodig dat de deelnemers zich thuis voorbereiden.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag vanaf 30 september 2019 (1x per twee weken) van 13.15 tot 17.15 uur.

18 bijeenkomsten (tot in mei 2020), prijs € 725,00 (incl. btw)

Meer informatie en aanmelden via de website of telefonisch. Een folder is beschikbaar.

maandag 30 september 13:15 uur

maandag 18 mei 2020

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf maandag 30 september, Leiden

Zingen met muzikale begeleiding

Cursus o.l.v. Marian Bentvelsen.

Zingen, een avontuur. Vreugde, beweging, een lach en een traan. Zingen is de stilte tussen de tonen, zingen is ademen, is leven. Op maandagavond zingen we eenvoudige liederen, canons, soms meerstemming in verschillende talen en uit verschillende landen. We spelen met onze stem en met kleine instrumenten. Ervaring is niet nodig, we zingen voor ons plezier.

Data: maandagavond 30 september, 14, 28 oktober, 11, 25 november, 9 en 16 december 2019

Tijd: 19.45 - 21.15 uur

Kosten: € 65,00 (inclusief BTW)

maandag 30 september 19:45 uur

maandag 16 december

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf woensdag 30 oktober, Leiden

Bomen door de vier seizoenen heen

Schildercursus nat-in-nat door Dick Bruin.

Elk jaar krijgen wij weer de kans om de verschillende kleurstemmingen van de seizoenen te beleven. Een mogelijkheid die heel voor de hand liggend is, omdat wij er immers iedere dag ‘midden in zitten’.

In vier keer schilderen we per keer twee maal dezelfde ‘seizoenboom’. De eerste keer om de opbouw te verkennen en de tweede keer om naar eigen inzicht en mogelijkheden de opdracht nog eens uit te voeren. We starten met de herfstboom, dan gaan we de winter in, vervolgens de lenteboom en we eindigen met de zomerbomen.

Iedereen kan meedoen die zich aangesproken voelt tot dit thema en deze techniek.

Data: woensdagavond 30 oktober, 6, 13 en 20 november 2019

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Kosten: € 80,00 (inclusief BTW)

woensdag 30 oktober 19:30 uur

woensdag 20 november

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…