menu

Cursussen en workshops 

U kunt zich voor onderstaande activiteiten inschrijven.

Vanaf vrijdag 21 september, Leiden

Werkplaats voor de Toekomst

Samen bouwen aan een eerlijke en vrije samenleving

Een scholingscursus sociale driegeleding met John Hogervorst en gastdocenten.

Sociale driegeleding behelst het vormgeven van de samenleving op basis van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze idealen zouden elk in een eigen werkingssfeer, naast elkaar, tot hun volle betekenis kunnen uitgroeien. Daarmee worden de voorwaarden geschapen die de mens in staat stellen zich in vrijheid te ontwikkelen, in gelijkwaardigheid democratisch mee te bestemmen, in broederschap samen te werken, en te delen, in de economie.

In de Werkplaats voor de Toekomst gaan we stevig aan de slag om ‘toekomstbouwers’ te worden.- Je ontwikkelt inzicht in het grote geheel (zodat je je eigen doel en werken vanuit dit geheel richting kan geven)- Je schoolt de manier van denken die in het sociale leven vruchtbaar is (en dat helpt om je doelen in de sociale werkelijkheid in te passen)- Je vormt een instrument om de actualiteit te doorzien en zicht te krijgen op onderliggende stromen en tendensen - Je wordt gestimuleerd de driegeleding niet alleen te onderzoeken, maar ook in je op te nemen, met je eigen doel te verbinden en in je streven te integreren.

Data: 17 bijeenkomsten op vrijdag (om de 14 dagen) van 21 september 2018 tot 17 mei 2019

Tijd: 13.15 - 17.15 uur

Locatie: Leiden

vrijdag 21 september 13.15 uur

vrijdag 17 mei 2019 17.15 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf vrijdag 21 september, Zoetermeer

Het mysterie geld

Cursus met John Hogervorst.

In drie avonden proberen we het ‘mysterie geld’ te doorgronden - om daarmee geld te maken tot wat het moet en kan zijn: dienstbaar aan de mens en aan zijn ontwikkeling. Om tot een concreet beeld van de ware betekenis en het ware wezen van geld te komen, gaan we onder andere behandelen:

 • de ontwikkeling van geld vanuit het verre verleden tot in het heden- de verschillende functies van geld
 • zin en onzin van rente- zin en onzin van de financiële wereld- geldschepping- kapitaal, krediet en vertrouwen
 • de drie geldkwaliteiten: koopgeld / leengeld / schenkgeld
 • de organische geldkringloop.

De avonden worden voorbereid aan de hand van teksten van o.a. Rudolf Steiner en anderen die aan de deelnemers worden verspreid.

Data: vrijdag 21 september, 5 en 19 oktober 2018

Tijd: 19.30 – 22.15 uur

Kosten: € 70,00 (inclusief BTW)

Locatie: Zoetermeer

vrijdag 21 september 19.30 uur

vrijdag 19 oktober 22.15 uur

De Zonneboom
Dorpstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

Vanaf zaterdag 22 september, Leiden

Zoeken naar de essentie

Schilderen met Frederiek Nelissen.

Gelaagdheid en transparantie geven een gevoel alsof je kunt reizen in een schilderij, het geeft beweging en diepte.

Techniek gecombineerd met kunstonderzoek gebaseerd op Goethes methode, en natuurlijk zelf scheppen! Als opmaat beginnen we telkens met een kunstbeschouwing van één kunstwerk, het liefst een origineel werk. En vervolgens via vier stappen met elkaar waarnemen, in beweging komen, beleven en zoeken naar de mogelijke essentie. Met deze gezamenlijke pogingen kun je verrassend ver komen. Aan de hand van onze ervaringen met dit kunstwerk gaan we aan de slag. Dat wil niet zeggen dat je het naschildert, maar juist op jouw manier herschept.

We werken op doek en/of papier, goede kwaliteit acrylverf is voorhanden, aquarelverf, Stockmar met gebruik van plantaardige bijenwas binder, maar ook met andere materialen kan worden gewerkt, zoals wateroplosbaar oliekrijt, oliepastels en aquarelpotloden.

Data: zaterdag 22 september, 6 oktober, 3 en 17 november en 1 december 2018

Tijd: 13.00 - 17.00 uur

Kosten: € 285,00 (inclusief BTW)

Locatie: Leiden

zaterdag 22 september 13.00 uur

zaterdag 1 december 17.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf woensdag 26 september, Leiden

Masterclass schilderen

Met Sonia van der Klift, beeldend kunstenaar.

Eindeloos in je eentje schilderen – heerlijk - maar heb je toch soms behoefte aan uitwisseling?

Om jezelf te toetsen, om je eigen standpunt en weg te zien en zo nodig bij te stellen?

Hoe blijf je aan de gang? Waarom zou je eigenlijk? Herken je dit? Dan is deze masterclass wellicht iets voor jou!!

In een groep van 5 tot maximaal 7 personen werkt iedereen zelfstandig met eigen materiaal en met eigen techniek. Vervolgens wisselen we uit in de groep, niet om trucjes van elkaar te leren maar te luisteren naar elkaar en naar jezelf.

Door het besef dat al het zichtbare ’’uitwerking’’ is, kun je op het spoor komen van je motieven.

Data: woensdag 26 september, 3, 10, 17 en 31 oktober 2018

Tijd: 13.00 - 16.00 uur

Kosten: € 295,00 (inclusief BTW)

Locatie: Leiden

woensdag 26 september 13.00 uur

woensdag 31 oktober 16.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vrijdag 28 september, Leiden

Wat is synchroniciteit? Wat is resonantie?

Inleiding en gesprek met Rinke Visser, biografisch consulent.

Synchroniciteit is een begrip dat Jung ingevoerd heeft en dat door Jaworski is uitgewerkt o.a. in het kader van vraagstukken over de menselijke levensloop. Gebeurtenissen die schijnbaar toevallig op een bepaald moment in de tijd samenvallen kunnen bij nadere beschouwing van bijzondere betekenis blijken te zijn.

Synchroniciteit is het venster waardoor je kunt kijken naar persoonlijke biografische vragen.

Een ander begrip: resonantie is verwant, maar komt uit een totaal verschillende context: de geluidsleer.

Resoneren is meetrillen. Een voorwerp kan mee-trillen met een geluidsbron. In het dagelijks leven trillen wij voortdurend mee met energiebronnen om ons heen. Een belangrijke vraag is hoe wij deze resonanties kunnen herkennen.

We kunnen synchroniciteit en resonantie met elkaar in verband leren brengen en daarmee gebeurtenissen in ons leven hun betekenis geven.

Daarmee kunnen we het citaat van Jaworski begrijpelijk maken als hij zegt:

“ Synchroniciteit is het punt waar onze vrijheid en ons lot samensmelten en we de toekomst waarin we zullen leven creëren”.

Data: vrijdag 28 september 2018

Tijd: 13.30 -16.00 uur

Kosten: € 15,00 (inclusief BTW)

Locatie: Leiden

Graag van tevoren aanmelden

Rinke Visser is biografisch consulent. Dat betekent o.a. dat hij verhelderende gesprekken voert met cliënten in weerbarstige levenssituaties: essentiële keuzevragen, vragen over zingeving of het ontrafelen van biografische Gordiaanse knopen.

vrijdag 28 september 13.30-16.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Maandag 1 oktober, Zoetermeer

Van discussie naar dialoog

Workshop met Martin van den Broek.

Een echt gesprek voeren blijkt vaak lastig. Vooral als verschillende meningen in het geding blijken te zijn. Vaak ontstaat dan uit een discussie, onbedoeld, een twistgesprek dat soms ook kan ontaarden in een slaande ruzie. Dat het een actueel knelpunt is blijkt uit de toenemende roep om een oplossing in de vorm van de dialoog. Maar hoe kom je van een discussie tot een dialoog?In deze workshop werkt Martin van den Broek naar een antwoord op deze vraag door:

 • te laten zien en ervaren wat een dialoog in de weg staat,
 • te laten zien en ervaren hoe je de belemmeringen het hoofd kunt bieden,
 • oefenend handvatten aan te bieden om vorm te geven aan de dialoog en tot een echt gesprek te komen.

Datum: 1 oktober 2018

Tijd: 13.30 – 16.30 uur

Kosten: € 45,00 (inclusief BTW)

Locatie: Zoetermeer

maandag 1 oktober 13.30-16.30 uur

De Zonneboom
Dorpstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

Vanaf woensdag 3 oktober, Zoetermeer

Mindfulness en euritmie

Cursus met Irene Pouwelse.

Kennismaken met Mindfulness en eenvoudige bewegingsmeditaties uit de Euritmie?

Kom dan in oktober op drie woensdagochtenden oefenen in de Dorpsstraat 200 in Zoetermeer.

We onderzoeken de vragen: Wat is zinvol aan meditatie? Wat houdt Mindfulness nou precies in?

Wat kan het voor mij gaan betekenen? Wellicht is dit een begeleiding bij het ontwikkelen van een eigen weg om een gezond meditatief leven op te bouwen en te onderhouden.

Je krijgt na iedere sessie een hand-out mee, met de oefeningen, zodat je er ook thuis mee verder mee aan de slag kunt.

Data: woensdag 3, 10 en 17 oktober 2018

Tijd: 11.00 - 12.30 uur

Kosten: € 85,00 (inclusief BTW)

Locatie: Zoetermeer

woensdag 3 oktober 11.00 uur

woensdag 17 oktober 12.30 uur

De Zonneboom
Dorpstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

Maandag 15 oktober, Zoetermeer

Lastige gesprekken voorbereiden, voeren en evalueren

Workshop met Martin van den Broek.

Zie je wel eens op tegen een lastig gesprek, bijvoorbeeld met je leidinggevende, een leerkracht, arts, leverancier of partner? Of heb je een kater na zo’n gesprek?

In deze workshop oefenen we met een hulpmiddel om:

 • je op dit soort gesprekken voor te bereiden, waardoor je rustiger en met meer zelfvertrouwen het gesprek in gaat en de kans op een bevredigend resultaat vergroot,
 • negatieve gevoelens na afloop van een gevoerd gesprek om te zetten in een positieve leerervaring.

Anders gezegd: je krijgt een hulpmiddel aangereikt om je gespreksvaardigheid al doende verder te ontwikkelen.

Datum: 15 oktober 2018

Tijd: 13.30 – 16.30 uur

Kosten: € 45,00 (inclusief BTW)

Locatie: Zoetermeer

maandag 15 oktober 13.30-16.30 uur

De Zonneboom
Dorpstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

Maandag 29 oktober, Zoetermeer

Het helpende gesprek

Workshop met Martin van den Broek.

Als iemand zich tot jou wendt met een serieuze vraag of echt probleem dan doet hij impliciet een beroep op jouw kwaliteiten als adviseur of coach. Soms schrik je van zo’n vraag, maar veelal zeg je met je hart meteen ja op zo’n vraag. Maar weet je eigenlijk wel wáár je ja op zegt en heb jij de kwaliteiten die de ander van je verwacht? Als je ja zegt wil je de ander natuurlijk ook op een goede manier aan een passend antwoord helpen.

In deze workshop werken we aan het volgende:

 • Je leert een snelle eenvoudige methode om te kunnen beoordelen of jij jezelf wel de geschikte adviseur/coach acht voor deze vraag/dit probleem en of jij nu tijd hebt om een gesprek te voeren.
 • Je leert jouw besluit wel, niet of nu niet op de hulpvraag in te gaan helder en gefundeerd aan de vrager te communiceren.
 • We oefenen in het voeren van efficiënte en effectieve advies- en coachingsgesprekken.

Datum: 29 oktober 2018

Tijd: 13.30 – 16.30 uur

Kosten: € 45,00 (inclusief BTW)

Locatie: Zoetermeer

maandag 29 oktober 13.30 uur

De Zonneboom
Dorpstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

Vanaf maandag 5 november, Zoetermeer

Egypte, Griekenland en de Romeinse cultuur

Drie middagen met Don van Zantwijk.

Waar het begon

Het oude Egypte is de bakermat van onze moderne westerse cultuur.

De piramiden, de inwijdingen van de Farao's en het mysterie van de Sfinx laten nog een grote verbondenheid tussen mens en kosmos zien.

De Egyptische cultuur was vervolgens de basis voor de bloei van de kunst en de ontwikkeling van het wetenschappelijk besef in het oude Griekenland, waar de mens zich voor het eerst uiteenzet met de wereld om hem heen.

Zonder de Romeinse cultuur zou vervolgens de ontwikkeling van het Christendom als initiator van onze moderne Westerse cultuur niet mogelijk zijn geweest.

In drie middagen wordt de cursist meegenomen op een culturele reis die begint in het oude Egypte en zal eindigen in Rome waar de geboorte van het Christendom als religieus fenomeen vanuit de duistere catacomben het daglicht zal zien.

Thema's:

maandag 5 november 2018: Egypte, de bakermat van onze cultuur

maandag 12 november 2018: Griekenland, grondlegger van de kunst en de wetenschap

maandag 19 november 2018: Rome, de wieg van de geboorte- en de verspreiding van het Christendom.

Met inleidingen en kunstzinnige oefeningen

Data: 5, 12 en 19 november 2018

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Kosten: € 115,00 (inclusief BTW en materiaal)

Locatie: Zoetermeer

maandag 5 november 13.00 uur

maandag 19 november 16.00 uur

De Zonneboom
Dorpstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

Vanaf dinsdag 6 november, Leiden

(W)aardig eigenwijs een dagje ouder

Verkenningstocht in de eigen biografie voor 55+’ers. Met Leo Beth, arts en biografisch consulent.

Deze verkenningstocht is er om te onderzoeken hoe we de ”troisième âge”, zoals de Fransen zo mooi zeggen, vorm te kunnen geven: (w)aardig ouder kunnen worden, ”niet zielig maar geestig”. We starten in de herfsttijd en ronden af midden in de adventstijd. Er wordt onderweg individueel, in tweetallen en kleine groepen, maar ook plenair gewerkt aan de eigen biografie.

Ontdekkingen worden gedaan, vondsten uitgewisseld en inzichten gedeeld. Eerst brengen we, heel overzichtelijk de feiten en de gebeurtenissen die samen onze levensloop vormen in kaart. Al werkend wordt beleefbaar hoe universele wetmatigheden op een volstrekt individuele manier zichtbaar worden in de eigen biografie. Thema’s, rode draden, erflast en opbrengst, talenten en verworvenheden komen tevoorschijn als werktuigen van het leven.

Met kleine oefeningen en opdrachten onderzoeken we samenhangen en proberen we ons levensverhaal te bezien vanuit een nieuw licht, zodat wellicht daarna, in de Kersttijd, een nieuw levensgevoel geboren kan worden.

Data: dinsdag 6, 13, 20 en 27 november, 4 en 11 december 2018

Tijd: 13.00 - 16.00 uur

Kosten: € 285,00 (inclusief BTW)

Locatie: Leiden

dinsdag 6 november 13.00 uur

dinsdag 11 december 16.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf maandag 12 november, Leiden

Kunst als toevluchtsoord voor de vrijheid

Twee workshops met Christine Gruwez.

Ooit vormden kunst, wetenschap en religie gedrieën in hun samenhang en interactie de basis van de mysteriecultuur op aarde, die tegelijk de basis van alle beschaving was, van de oudste culturen tot in de tijd van de kathedralen.

Door hun verzelfstandiging en "ver-afzondering" zijn alle drie deze gebieden in een diepe crisis, in een doodlopende straat geraakt. Ook de kunst worstelt met haar zin en betekenis.

Goethe nam als eerste deze sociale harmoniseringsimpuls weer op; Rudolf Steiner ontwikkelde hem verder.

In plaats van het dode spoor van de commercialisering, de banalisering en de institutionalisering verder te zetten, wordt kunst datgene wat een perspectief kan bieden voor een nieuwe mysteriecultuur: het mysterie van het intermenselijke, de tussenruimte voor vrijheid als basis voor nieuwe vormen van samenleving.

Met inleiding, gesprek en voorbeelden.

Data: maandag 12 en 19 november 2018

Tijd: 13.30 – 16.30 uur

Kosten: € 50,00 (inclusief BTW)

Locatie: Leiden

maandag 12 november 13.30 uur

maandag 19 november 16.30 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf woensdag 14 november, Leiden

In het licht van de schaduw

Cursus over ouder worden, met Miny Potze.

‘Ouder worden’ krijgt tegenwoordig veel aandacht in de media, maar niet altijd op een positieve manier. Vaak wordt dit onderwerp in één adem genoemd met termen als zorgbehoeften, dementie en stijging van de ziektekosten. Om hieraan het hoofd te bieden moeten ouderen ‘in hun kracht gaan staan’: goed eten, bewegen/sporten en zorgen voor een sociaal netwerk. Allemaal nuttige adviezen, maar zeer onvolledig.

Aan de innerlijke processen, de geestelijk/spirituele kant van het ouder worden, wordt nauwelijks aandacht besteed. In deze bijeenkomsten gaat het om die andere, meer verborgen kant. De gang door het leven houdt in dat er in de jeugd van alles moet worden ontwikkeld, opgebouwd en verzameld - ook in materiële zin - en dat we daar in de ouderdom weer los van moeten zien te raken.

Niet alleen los raken van bezit en status maar ook van negatieve emoties en oordelen.

Het is zo prachtig dat niet alleen in de bijbel of andere religieuze geschriften, maar ook in oude volksverhalen uit verschillende culturen in wezen stukjes van deze weg worden verbeeld. Ook bekende psychologen als Jung en Erikson hebben ons hierover verteld. Steeds weer wordt ons duidelijk gemaakt dat het op oudere leeftijd gaat om het ontwikkelen van zelfinzicht, waardoor we met meer eerbied gaan kijken naar het leven als geheel en in het bijzonder naar onze eigen biografie.

Data: 14 en 28 november en 12 december 2018

Tijd: 13.30 - 16.00 uur

Kosten: € 90,00 (inclusief BTW)

Locatie: Leiden

woensdag 14 november 13.30 uur

woensdag 12 december 16.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke antroposofische agenda…