menu

Cursussen en workshops 

U kunt zich voor onderstaande activiteiten inschrijven.

8 berichten in deze agenda

Vanaf maandag 19 september, Online

Kunst als oefenplaats voor vrijheid: de stap van oorzaak naar oorsprong

Drie zoom-bijeenkomsten met Christine Gruwez

Een van die kleine boekjes die Nikolaas Cusanus vermoedelijk al paard rijdend schreef, gaat over het verschil tussen oorzaak en oorsprong; (De Principio).

Voor Rudolf Steiner ontspringt kunst en iedere morele handeling als sociale kunst aan een oorsprong en kan bijgevolg niet veroorzaakt worden. Die oorsprong dragen we in ons, als het meest individuele, datgene wat iedere mens oorspronkelijk maakt. En tezelfdertijd kan op diezelfde plek gemeenschap ontstaan.

Aanbevolen lectuur: Evolutie, Involutie en schepping uit het Niets (voordracht van 17 juni 1909 Berlijn, GA 107)

Datum: maandag 19 september, 3 en 17 oktober

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur

Kosten: € 45,00 voor 3 bijeenkomsten, € 17,50 per losse bijeenkomst (inclusief BTW)

maandag 19 september 20:00 uur

maandag 17 oktober

De Zonneboom
Online

071 512 3137

Vanaf donderdag 22 september, Leiden

Jaarproject: Op zoek naar het Hele Verhaal

Met Josien de Vries

Motto: Ruimte om te zijn, tijd voor je eigen verhaal

Waar vind je dat nog in onze snelle, efficiënte wereld?Als je de krant leest, het nieuws volgt of de ervaringen van mensen met het sociaal-maatschappelijk leven van alledag hoort, dan kan dat behoorlijk overweldigend zijn.

Vaak lijkt het alsof de wereld zoals we hem kennen als een oude, roestige machine krakend en piepend aan het vastlopen is. En we moeten ervoor werken om dit sombere beeld aan te vullen. Want natuurlijk: waar duisternis is, moet ook licht zijn…. Maar wàar, en vooral hòe kan ik kijken, om ook daadwerkelijk te gaan zien dat dit zorgelijke beeld maar een Half verhaal is?

Alleen is dat vaak moeilijk. Samen met anderen en met biografiek als voertuig, gaat dit zeker lukken!

Hoe?

In 10 bijeenkomsten over de looptijd van een jaar, beoefenen we al doende de kunst van het creatieve gesprek, en verbinding met de bredere betekenis van jaargetijden, cultuur en de mens;ervaren we de heilzame werking van Oosterse wijsheid en Westers bewustzijn;gaan we op zoek naar het Hele verhaal; een zingevende visie op en vredige verhouding tot onze persoonlijke realiteit van alledag anno 2022.

Waar wegen samenkomen, ontstaat een nieuwe weg! (Dao De Jing 23)

Dit jaarproject is eerder een reis dan een cursus, waarbij de reisleiding met verschillende -ook kunstzinnige- werkvormen de richting en route bewaakt.

Voor wie?

Voor mensen die de behoefte ervaren aan ‘tijd voor zichzelf’. Een vrijplaats om samen met anderen aandacht te besteden aan persoonlijke levensvragen, in samenhang met de vragen van onze tijd en samenleving.

Data: donderdag 22 september, 27 oktober, 24 november, 22 december 2022 en 26 januari, 23 februari, 23 maart, 27 april, 25 mei en 22 juni 2023

Tijd: 11.00-16.00 uur

Kosten: € 520,00 (inclusief BTW)

donderdag 22 september 11:00 uur

donderdag 22 juni 2023

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf vrijdag 23 september, Leiden

Zing jezelf in balans

Cursus met Brigitte van Bourgonje

Zingen ontspant, verbindt, geeft ruimte, maakt blij.

Brigitte neemt je mee in een ervaring vanuit stilte, aandacht en waarnemen, op ontdekkingsreis naar zingen, klank maken en neuriën. Wat doét dat eigenlijk met je?

‘Zing’ maakt deel uit van het woord genezing. Zingen maakt blij, ontspant, verbindt en geeft ruimte. Je levensenergie gaat weer stromen en het geeft een impuls aan het zelfhelend vermogen van je lichaam. Individuele klinkers/medeklinkers zijn onderdeel van het spel. Onderzocht worden de bouwstenen van een lied uit de wereldmuziek.

Zing je zelf in balans is geen therapie. Maar het kan wel innerlijke thema’s bij je aanraken, losmaken en in beweging brengen.

Ervaring heb je niet nodig. Een open houding en innerlijke stabiliteit helpen je mee om vanuit gezamenlijkheid te ontdekken, te ervaren en waar te nemen.

Data: vrijdag 23 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november en 16 december

Tijd: 10.30 uur – 12.00 uur

Kosten: € 85,00 (inclusief BTW)

vrijdag 23 september 10:30 uur

vrijdag 16 december

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf zaterdag 24 september, Leiden

De maanden in kleur, beweging en compositie

Schilderen met Frederiek Nelissen

Welke tere, maar wel belangrijke verbindingsdraden bestaan er tussen de wereld, te beleven in de gang van de natuur, en jezelf? We gaan dit schilderend onderzoeken in kleur, beweging en compositie. Geïnspireerd door de kleuren drie-klank van de maanden gaan we hiermee aan de slag. We kunnen hiermee de verbinding tussen onze binnen en buitenwereld beleven en versterken.

We werken met verschillende materialen zoals, aquarel, acryl of pigmenten van een goede kwaliteit zodat de kleuren tot hun recht kunnen komen.

Data: zaterdag 24 september, 15 oktober, 5 en 26 november en 17 december

Tijd: 13.00 - 16.00 uur

Kosten: € 197,50 (inclusief materiaal en BTW)

zaterdag 24 september 13:00 uur

zaterdag 17 december

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf maandag 26 september, Leiden

Werkplaats voor de Toekomst

Met John Hogervorst en anderen

Samen bouwen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld

In de ernstige omstandigheden die in onze tijd heersen, is het meer dan ooit van belang dat wij in onszelf een basis vormen om tot gegronde sociale oordelen te komen, en een innerlijke bron aanboren die ons de weg wijst naar een menswaardige toekomst.

Op maandag 26 september a.s. gaat de Werkplaats voor de Toekomst weer van start, voor de vijfde keer. In deze stevige cursus (17 bijeenkomsten, om de twee weken) wordt gewerkt aan: - het begrijpen en doorzien van de gebeurtenissen en ontwikkelingen in onze tijd- het inzicht in het gezond maken van het sociale leven en de samenleving op basis van de sociale driegeleding- het bouwen aan vertrouwen, moed en de wilskracht om actief bij te dragen aan een betere wereld.

Toekomst bouwen

Sociale driegeleding gaat over het vormgeven van de samenleving op basis van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze idealen zouden elk in een eigen werkingssfeer, naast elkaar, tot hun volle betekenis kunnen uitgroeien.

Daarmee worden de voorwaarden geschapen die de mens in staat stellen zich in vrijheid te ontwikkelen, in gelijkwaardigheid democratisch mee te bestemmen, in broederschap samen te werken en te delen in de economie. Zo bouwen we een samenleving die recht doet aan de mens én aan de Aarde.

In de Werkplaats voor de Toekomst gaan we stevig aan de slag om ‘toekomstbouwers’ te worden.

Wie de sociale driegeleding innerlijk tot leven weet te brengen, zal niet alleen ervaren hoe hiermee een fundament is gegeven om de wereld van vandaag te begrijpen, maar ook hoe hiermee een bron van kracht wordt ontsloten die aanzet om je gewicht aan de goede kant van de weegschaal mee te laten tellen. Je ontwikkelt inzicht in het grote geheel (zodat je je eigen doel en werken vanuit dit geheel richting kan geven); je leert door de waan van de dag te kijken en te begrijpen welke diepere ontwikkelingen in onze tijd spelen.

Je wordt gestimuleerd de driegeleding niet alleen te onderzoeken maar ook in je op te nemen, met je eigen doel te verbinden en in je streven te integreren.

Wat gaan we doen?

Een stevige basis van inzicht, en tegelijkertijd een aanzet om een denken te ontwikkelen dat ons in staat stelt om vernieuwende sociale inzichten te vormen, wordt gelegd door de gezamenlijke studie van Rudolf Steiners De kernpunten van het sociale vraagstuk en andere teksten.

Daarnaast wordt een veelheid aan onderwerpen behandeld aan de hand waarvan we urgente actuele vraagstukken beter kunnen doorzien en tot oplossingsrichtingen kunnen komen, zoals:

Wat is een gezonde economie? / Hoe kunnen we het geld gezond laten werken? / Wat is arbeid? / Hoe komen we tot sociaal gezonde vormen in bedrijven, scholen enz.? / Hoe werken wij vruchtbaar samen? / Hoe stoppen we de uitbuiting van de aarde? / Hoe geven we de democratie echt inhoud?

In de Werkplaats werken we met inleidingen en gesprek, we onderzoeken bestaande inspirerende voorbeelden uit de praktijk en er is ruimte voor eigen vraagstukken/initiatieven van de deelnemers.

De Werkplaats wordt begeleid door John Hogervorst.

Reinoud van Bemmelen, Daniëlle Buijsman, Luuk Humblet, Wouter Kamphuis en Harrie Salman verzorgen gastlessen en daarnaast kunnen de deelnemers van de Werkplaats een aantal zoombijeenkomsten met Christine Gruwez meemaken.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag, van 13.15 tot 17.15u

Data: 2022.26/9, 10/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/122023.9/1, 23/1, 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4, 1/5, 15/5

Kosten: € 795,00 (incl. btw)

Uitgebreidere informatie: via een belafspraak of door middel van enkele zoom-bijeenkomsten die tussentijds worden gehouden.

maandag 26 september 13:15 uur

maandag 15 mei 2023

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Woensdag 28 september, Zoom

Aartsengel Michaël in de kunst - en zijn betekenis in onze tijd

Zoombijeenkomst met Mirjam Gouweloos

Eind September is de tijd van Michaël, een mooie aanleiding om aandacht te geven aan deze aartsengel.

Hoe is hij afgebeeld door de eeuwen heen? Wat zegt dit over de betreffende tijdgeest? En wat is zijn betekenis in het huidige tijdsgewricht?In de christelijke kunst zien we dat Michael alleen of met andere engelen of heiligen wordt afgebeeld. Hij is zeer vaak aanwezig in scènes van het Laatste Oordeel, maar minder in andere specifieke scènes.

Maar ook in andere religies wordt hij vereerd. In de meeste afbeeldingen wordt Michaël voorgesteld als een engelachtige doch krachtige krijger, vaak gewapend met helm, zwaard en schild. Hij kan zijn krachten meten met een slang, een draak, of de gestalte van Satan zelf, die hij soms doorboort met een lans.

Hij is uiterst actueel: Michaël leidt de transformatie van de mensheid uit het materialisme, naar wijsheid en liefde en begrip voor de ander. In de Oekraïne wordt zijn beeld in Kiev massaal bezocht door mensen die hem om steun in de strijd vragen.

Tijdens deze bijeenkomst bezoeken we schemerige crypten waarin hij zijn licht doet schijnen, bewonderen iconen en beklimmen gebouwen waar hij fier op de top troont. Een boeiende reis door de kunstgeschiedenis, van het begin van onze jaartelling tot en met de hedendaagse kunst.

Datum: woensdag 28 september, zoombijeenkomst

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Kosten: € 12,50 (inclusief BTW)

woensdag 28 september 20:00-21:30 uur

Zoom

071 512 3137

Vanaf vrijdag 14 oktober, Leiden

Collages maken- een kunstvorm die uitdaagt tot experimenteren

Met Tinca Veerman

Collages dagen uit tot verbeelding op allerlei niveaus. Van schoonheid tot gruwel, van vervreemding tot herkenning. Collage is een snelle en directe manier om jouw statement duidelijk te maken.

Je gaat tijdens deze workshops jouw visie al knippend, scheurend of met een afbreekmesje snijdend, schuivend en vastplakkend vormgeven tot jouw beeld welke je wilt uitdragen.

Na een inleiding over de geschiedenis van de collage van Dada via Matisse naar het nu gaan we aan de slag. De verschillende collage technieken worden toegelicht en aan het einde van iedere sessie bespreken we elkaars werk.

Data: 14 en 28 oktober, 11 en 25 november

Tijd: 10.30 – 13.00 uur

Kosten: € 160,00 (inclusief materiaal en BTW)

vrijdag 14 oktober 10:30 uur

vrijdag 25 november 13:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf woensdag 19 oktober, Leiden

Inspiratie: het werk van Hilma af Klint

Met Esmee Seebregts

In 1906 waren de gedurfde en kleurrijke schilderijen van de Zweedse kunstenares en mystica Hilma af Klint anders dan alles wat eerder was gezien: gewaagd, kleurrijk en zonder enige herkenbare verwijzing naar de fysieke wereld. Een aanzienlijk deel van haar abstracte werk dateert van vóór de eerste puur abstracte composities van Kandinsky. Haar schilderijen zijn een visuele weergave van complexe spirituele ideeën.

Deze workshop bevat een beetje kunstgeschiedenis, een beetje techniek en heel veel creatieve exploratie. Het is een kans voor schilders van elk niveau om nieuwe creatieve processen aan te boren en volledig te vertrouwen op eigen intuïtie. We werken met softpastel, aquarel, gouache en acrylverf.

Data: woensdag 19 en 26 oktober

Tijd: 13.30 - 16.30 uur

Kosten: € 75,00 (inclusief materiaal en BTW)

woensdag 19 oktober 13:30 uur

woensdag 26 oktober 16:30 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…