menu

Cursussen en workshops 

U kunt zich voor onderstaande activiteiten inschrijven.

Donderdag 21 februari, Zoetermeer

De ontmoeting van mens tot mens

Bijeenkomst over het sociale oerfenomeen met John Hogervorst.

Wat gebeurt er wanneer twee mensen met elkaar in gesprek zijn? Al te vaak gebeurt er dan niets, of niet veel bijzonders.

Maar soms gebeurt er iets wezenlijks dat een diepe en veelbetekenende ervaring kan zijn: er vindt een wezenlijke ontmoeting plaats. Je kunt beleven dat de ander jou werkelijk gezien heeft – en dat jij de ander in zijn ware wezen hebt ontmoet.

De ander zien en zelf gezien worden: het zijn bevoorrechte momenten die in een mensenleven lang na kunnen werken. Vanavond ‘onderzoeken’ we dit verschijnsel: wat gebeurt er en wat kunnen we doen om deze bijzondere vorm van elkaar ontmoeten vaker te kunnen beleven?

Kosten: € 17,50

donderdag 21 februari 20.00-22.00 uur

De Zonneboom
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

Vanaf woensdag 6 maart, Leiden

De vrouw in de beeldende kunst

Een cursus met Anita Schreuders.

Beeldende kunst is door de tijd heen zowel door mannen als door vrouwen gemaakt. De nadruk in de kunstgeschiedenis ligt echter nog vaak op mannelijke, westerse kunstenaars zoals Michelangelo, Da Vinci, Rodin en Picasso. In deze cursus staat de vrouw centraal; zowel de vrouw als kunstobject als de vrouwelijke kunstenaars door de eeuwen heen.

Gedurende vijf bijeenkomsten zal een specifiek werk of een kunstenares, van prehistorie tot moderne kunst, besproken worden. Hierbij ligt het accent op de situatie waaruit de kunst is ontstaan. Na de bespreking is er ruimte voor kunstzinnig verbeelden (vanuit opdracht of vrij) van thema of stemming verbonden met het werk of de biografie van de kunstenares.

Er wordt gewerkt met verschillende technieken waaronder houtskool, schilderen met aquarelverf, pastelkrijt. Ervaring met deze materialen is niet noodzakelijk.

Data: woensdag 6, 13, 20, 27 maart en 3 april

Tijd: 13.30 – 16.00 uur

Kosten: € 150,00 (inclusief BTW)

woensdag 6 maart 13.30 uur

woensdag 3 april 00.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf woensdag 6 maart, Leiden

Ma'at als de juiste maat der dingen

Een cursus met Jana Loose.

In deze tijd van digitalisering, toenemende robotisering en transhumanisme wordt de vraag naar de menselijke maat steeds dringender. Hoe ver kunnen we gaan, of meegaan? Welke afwegingen maken we?

in het Oude Egypte was het de farao die de goddelijke opdracht had om de juiste orde, de passende maat te brengen in zijn land, voor de goden en voor de mensen. Die 'juiste orde' heette

''Ma'at'' en was een goddelijk wezen dat werd afgebeeld als een vrouw met een struisveer, of alleen als struisveer. We verdiepen ons in deze cursus in dit we wezen en haar werking door middel van verhalen, beeldmateriaal, gesprek en kunstzinnige verwerking. We proberen haar te begrijpen en te beleven wat Ma'at voor ons nu nog of weer kan betekenen.

Data: woensdag 6, 13, 20, 27 maart, 17 en 24 april

Tijd: 19.45 – 21.45 uur

Kosten: € 180,00 (inclusief BTW)

woensdag 6 maart 19.45 uur

woensdag 24 april 00.00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Donderdag 7 maart, Zoetermeer

Laat de toekomst maar beginnen

Bijeenkomst over de sociale driegeleding met John Hogervorst.

De mens die als individu zijn eigen weg kiest; die ook een diep verlangen heeft de andere mens te ontmoeten; die wil samenwerken tot welzijn van het geheel – dat is eigenlijk de mens van vandaag.

Sociale driegeleding is het ordenende principe dat ons in staat stelt de samenleving zó te vormen dat vrijheid (voor ieders individuele ontwikkeling); gelijkheid (om ieders mens-zijn te waarborgen) en broederschap (samen werken, samen delen) dagelijks richtinggevend kunnen zijn.

Vanavond onderzoeken we de kernpunten van de sociale driegeleding en houden we zijn belemmeringen en potentie tegen het licht.

Kosten: € 17,50

donderdag 7 maart 20.00-22.00 uur

De Zonneboom
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

Vanaf vrijdag 29 maart, Zoetermeer

Ruimte voor nieuwe rituelen voor overgangsmomenten in je leven

Twee middagen met Marion Kuipéri.

In ons leven vinden vele overgangsmomenten plaats. We denken bijvoorbeeld aan een geboorte, huwelijk en pensionering. Bij een huwelijk en een uitvaart kennen we nog rituelen die we met elkaar beleven, een verjaardag en een geboorte vieren we vaak met een bezoek, maar andere belangrijke levensmomenten laten we vaak voorbij gaan in de vaart van het leven of omdat we het te ongemakkelijk vinden.

Dat is jammer, want het zijn bij uitstek momenten om bij ons leven stil te staan, afscheid te nemen van wat achter ons ligt en ons te openen voor de toekomst. Daar leent een persoonlijk ritueel zich goed voor.

Een ritueel werkt verbindend, helend en bevestigend.

Deze twee middagen gaan we kijken welke plek rituelen innemen in ons leven en hoe je een persoonlijk ritueel kunt creëren. We krijgen informatie, delen, schrijven en zingen. De tweede middag zullen we met elkaar een ritueel beleven waarin het labyrint centraal staat.

We zingen eenvoudige liederen die betrekking hebben op overgangsmomenten in ons leven.

Tijd 13.30-16.00 uur.

Kosten: € 65,00

vrijdag 29 maart 13.30 uur

vrijdag 5 april 00.00 uur

De Zonneboom
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke antroposofische agenda…