menu

Cursussen en workshops 

U kunt zich voor onderstaande activiteiten inschrijven.

5 berichten in deze agenda

Woensdag 8 april, Leiden

De genezing van Anfortas - Een opstandingsmotief

Voordracht door John Hogervorst.

De Zonneboom heeft alle activiteiten voorlopig opgeschort.

Het Middeleeuwse Graalverhaal over Parzival die de wereld intrekt om de Graal te vinden is ook voor de moderne mens vol van actualiteit. Parzivals lange zoektocht wordt bekroond wanneer hij erin slaagt Anfortas, de behoeder van de Graal, te genezen.

De rijke beelden die het Graalverhaal biedt, kunnen ons ook iets leren over onszelf. Ieder mens draagt een ‘dubbelnatuur’ in zich die bestaat uit de zieke, lijdende Anfortas en uit de jonge, strevende Parzival. In het beeld van de genezing van Anfortas vinden we een opstandingsmotief, een opstanding die we in onszelf kunnen voltrekken.

Vanuit de beelden uit het Graalverhaal gaat John Hogervorst tijdens deze voordracht nader in op deze thematiek.

woensdag 8 april 20:00-22:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Vanaf donderdag 9 april, Leiden

Sensitief communiceren via de tussenruimte

Werkgroep met Hans Lemmens.

De Zonneboom heeft alle activiteiten voorlopig opgeschort.

Uitgaande van het gegeven dat hoogsensitieve mensen een grotere 'bandbreedte' hebben binnen hun communicatie en ook rekening houdend met het gegeven dat zij zich gemakkelijk in de ander verliezen, heb ik een communicatiemethode ontwikkeld die aan de ene kant ruimte maakt voor sensitiviteit en aan de andere kant de individualiteit centraal stelt. Ik noemde deze methode 'De tussenruimte'.

De Tussenruimte kan mensen (en niet alleen hoogsensitieven) helpen de beperktheid van het dagelijkse communiceren te overstijgen en binnen het contact meer ruimte te maken voor de volledige mens.

De methode is ook zeer geschikt voor het oplossen van alledaagse conflicten, zowel binnen relaties als binnen het beroepsleven. Mijn aanpak is een speelse en creatieve en vaak komen mensen innerlijk in beweging.

Data: donderdag 9, 16 en 23 april

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Kosten: € 75,00 (inclusief BTW en consumptie)

donderdag 9 april 20:00 uur

donderdag 23 april

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Woensdag 15 april, Leiden

Wat is gezonde voeding voor de ouder wordende mens?

Lezing met Carla Hooymans en Veronique van Zeeland, beiden natuurvoedingskundige.

Uitgesteld vanwege het coronavirus!

Carla en Veronique geven een korte beschouwing op de veranderingen van de mens tijdens het proces van ouder worden. Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden die onze dagelijkse voeding biedt om dit proces op een zinvolle manier te ondersteunen. Zij vertellen u over de positieve en negatieve werking van diverse voedingsmiddelen zodat u de juiste keuzes kunt maken om klachten, bijvoorbeeld vroegtijdige en onnodig verharding, te voorkomen.

Ook zal er veel aandacht zijn voor factoren die de spijsvertering zo optimaal mogelijk laten functioneren en daardoor de vitaliteit bevorderen. Er zal voldoende ruimte zijn om vragen te stellen.

woensdag 15 april 13:30-16:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

06 5143 5272

Zaterdag 25 april, Leiden

Focus op de toekomst

Met Christine Gruwez, John Hogervorst en Harrie Salman. Dagvoorzitter: Judith van El.

De Zonneboom heeft alle activiteiten voorlopig opgeschort.

Nieuw denken - nieuwe inzichten – nieuwe wegen

De problemen zijn in onze tijd niet van de lucht. Klimaatverandering, de ongelijke verdeling van welvaart, steeds scherpere maatschappelijke tegenstellingen, politieke onmacht, technologie die het persoonlijk leven binnendringt… - er is een heleboel gaande. Meer dan ooit is het van belang dat we weten waar we staan - en waar we naar toe willen. Dat vergt inzicht in de huidige situatie, de wil om in beweging te komen en zicht op nieuwe wegen die we kunnen bewandelen. Op deze dag gaan we op zoek naar een nieuw denken dat tot nieuwe inzichten en nieuwe wegen kan leiden.

Niet zozeer nieuwe ideeën, maar een nieuwe manier van denken is noodzakelijk

Christine Gruwez

Samenhang bedenk je niet. Je kan ook niet over samenhang denken. Samenhang ontstaat op voorwaarde dat je in het levende denkproces de tegenstellingen zo in je opneemt, dat je er tussenin kan gaan staan. Het gebruikelijke causale denken werkt met slechts twee elementen: oorzaak en gevolg. Uit het causale denken vloeit het of… of… voort. Samenhang-denken opent de mogelijkheid voor een derde element: de tussenruimte als bron voor toekomstkiemen. Uit het of… of wordt een ‘zowel als ook’ mogelijk.

Nieuw denken – nieuwe wegen

John Hogervorst

Het beeld van de samenleving als een ‘sociaal organisme’, en de betekenis van vrijheid, gelijkheid en broederschap voor het sociaal organisme, bleek honderd jaar geleden voor veel mensen nog niet toegankelijk. Zij konden het nog niet werkelijk in hun denken opnemen. – Hoe is dat nu?Aan de hand van enkele actuele thema’s proberen we te proeven of we ons denken over het sociale organisme in beweging kunnen brengen.

Europa en de wereld

Harrie Salman

De huidige wereld heeft tot aan de Tweede Wereldoorlog vorm gekregen vanuit Europa. Daarna hebben de Verenigde Staten de wereld geordend. En nu begint China een eigen rol te spelen. Deze ontwikkelingen vragen van ons om als Europeanen over onze toekomst na te denken en weer een actieve rol in de wereld te spelen.

Stap 1 is dat we overzien wat hier is gebeurd. Stap 2 is dat we zien wat er nu moet gebeuren. Wat is stap 3? Waar kunnen we aansluiten bij veranderingen in de goede richting die al op gang zijn gekomen?

Na de inleidingen is er een uitgebreide gespreksronde.

Ontvangst: 10.45 uur

Aanvang: 11.00 uur

Afsluiting: 16.15 uur

Lunch: er is soep, brood zelf meenemen

Voor koffie/thee & sap wordt gezorgd

Kosten: € 37,50 (incl. btw)

zaterdag 25 april 11:00-16:15 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Zaterdag 16 mei, Leiden

Portret à la Jawlensky

Een schilderworkshop met Ellen Dekker

De Zonneboom heeft alle activiteiten voorlopig opgeschort.

Het menselijk gezicht als venster naar de ziel

Alexej Jawlensky (1865-1941) begon in 1917 met het schilderen van abstracte koppen.

Ze vullen het beeldvlak en zijn schematisch weergegeven. Het kleine formaat versterkt het intieme karakter en de haast hypnotiserende werking.

De kijker wordt als het ware in het beeld getrokken, dat als een spiegel van de ziel tot introspectie dwingt. Aanvankelijk schilderde Jawlensky portretten hartstochtelijk en in sterke kleurtonen. Gaandeweg abstraheerde hij deze steeds meer tot ‘vergeestelijkte mensbeelden’. Tot aan zijn dood maakte hij honderden van dit soort moderne iconen.

We volgen zijn ontwikkeling en maken zelf twee portretten: de één expressief en kleurrijk, de ander meditatief en verstild.

Kosten: € 65,00 (inclusief BTW, consumptie en soep)

zaterdag 16 mei 10:30-16:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…