menu

Organisatie 

Hoe doen wij het?  

Het kunst- en cultuurcentrum De Zonneboom is ondergebracht in de Stichting "De Zonneboom". Het bestuur van de Stichting is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. De stichting werkt zonder winstoogmerk.

Wij werken uitsluitend met professionele docenten die op hun gebied vaak landelijke bekendheid genieten. Het programma wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij er naar een balans in het aanbod wordt gestreefd tussen kunst, cultuur en maatschappelijke onderwerpen. Op deze wijze wordt permanente educatie voor veel mensen mogelijk gemaakt.