menu
ZonE-Nieuws 27 november 2023

Zonneboom - Last minute (kleurrijke donderdag)

Met die Zwarte Vrijdag hebben we het nu wel gehad!
Wij kiezen voor Kleurrijke Donderdag.

Komende donderdag kunt u erbij zijn: een kleurrijke zoom-lezing van Mirjam Gouweloos over een wervelende periode in de geschiedenis van de kunst en het menselijk bewustzijn.

Donderdag 30 november
Florence en de bloei van de Renaissance
Zoombijeenkomst met Mirjam Gouweloos

Florence is de bakermat van de Renaissance. Rond 1400 ontstaat er een klimaat waar grote kunstenaars met elkaar wedijverden en tot grote hoogten kwamen. Leonardo met zijn mystieke schilderingen, Michelangelo met zijn goddelijke beeldhouwwerken, de vrome, lieflijke schilderingen van Fra Angelico, de verfijnde, etherische wezens van Botticelli.

Ze hebben het aanzien van de kunst definitief naar een hoger plan gebracht. De werken hebben behalve christelijke ook mythologische thema’s.

De Renaissance is ook een verandering in mens- en wereldbeeld. De werken van Antieke schrijvers worden bestudeerd en de Platoonse Academie wordt opgericht. Het individu neemt zijn plaats in en bestudeert de wereld in al haar verschijningsvormen.

We bestuderen de hoogtepunten van deze kunstenaars en beschouwen de bewustzijnsverandering van deze wervelende periode.

Donderdag 30 november
20:00 -21:30 uur
€ 15,00 (incl. BTW)

Aanmelden:
www.zonneboom.nl
of: info@zonneboom.nl