menu
ZonE-Nieuws 20 februari 2019

De Zonneboom: toegevoegd aan ons programma

We hebben nog twee mooie nieuwe activiteiten aan ons programma toe kunnen voegen:

Werelddans met Els van der Burg
en
Zingeving aan je leven met Sylvia Kwarten

Kijkt u hieronder maar eens voor nadere informatie.

Welkom in De Zonneboom!


Vanaf 6 maart
De vrouw in de kunst
Anita Schreuders

Artemisia Gentileschi, Zelfportret als La Pittura, 1630

Beeldende kunst is door de tijd heen zowel door mannen als door vrouwen gemaakt. De nadruk in de kunstgeschiedenis ligt echter nog vaak op mannelijke, westerse kunstenaars zoals Michelangelo, Da Vinci, Rodin en Picasso. In deze cursus staat de vrouw centraal; zowel de vrouw als kunstobject als de vrouwelijke kunstenaars door de eeuwen heen. Gedurende vijf bijeenkomsten zal een specifiek werk of een kunstenares, van prehistorie tot moderne kunst, besproken worden. Hierbij ligt het accent op de situatie waaruit de kunst is ontstaan. Na de bespreking is er ruimte voor kunstzinnig verbeelden (vanuit opdracht of vrij) van thema of stemming verbonden met het werk of de biografie van de kunstenares. Er wordt gewerkt met verschillende technieken waaronder met aquarelverf, acryl en pastelkrijt. Ervaring met deze materialen is niet noodzakelijk.

Data: woensdag 6, 13, 20, 27 maart en 3 april
Tijd: 13:30 – 16:00 uur
Kosten: € 150,00 (inclusief BTW)


Vanaf 6 maart
Ma'at als de juiste maat der dingen
met Jana Loose

In deze tijd van digitalisering, toenemende robotisering en transhumanisme wordt de vraag naar de menselijke maat steeds dringender. Hoe ver kunnen we gaan, of meegaan? Welke afwegingen maken we?

in het Oude Egypte was het de farao die de goddelijke opdracht had om de juiste orde, de passende maat te brengen in zijn land, voor de goden en voor de mensen. Die 'juiste orde' heette 

''Ma'at'' en was een goddelijk wezen dat werd afgebeeld als een vrouw met een struisveer, of alleen als struisveer. We verdiepen ons in deze cursus in dit we wezen en haar werking door middel van verhalen, beeldmateriaal, gesprek en kunstzinnige verwerking. We proberen haar te begrijpen en te beleven wat Ma'at voor ons nu nog of weer kan betekenen.

Data: woensdag 6, 13, 20, 27 maart, 17 en 24 april
Tijd: 19:45 – 21:45 uur
Kosten: € 180,00 (inclusief BTW)


7 maart
Laat de toekomst maar beginnen: sociale driegeleding
John Hogervorst

De mens die als individu zijn eigen weg kiest; die ook een diep verlangen heeft de andere mens te ontmoeten; die wil samenwerken tot welzijn van het geheel – dat is eigenlijk de mens van vandaag. Sociale driegeleding is het ordenende principe dat ons in staat stelt de samenleving zó te vormen dat vrijheid (voor ieders individuele ontwikkeling); gelijkheid (om ieders mens-zijn te waarborgen) en broederschap (samen werken, samen delen) dagelijks richtinggevend kunnen zijn.
Vanavond onderzoeken we de kernpunten van de sociale driegeleding en houden we zijn belemmeringen en potentie tegen het licht. 

Datum: 7 maart
Tijd: 20.00-22.00 uur
Kosten: € 17,50 (incl. btw)
Lokatie Zoetermeer
Graag aanmelden


17 maart
Zingen met de zon mee
met Marian Bentvelsen

Zingen: uitbundig als de lente, warm en loom als de zomer, ingetogen als de herfst, afwachtend, stil luisterend naar wat komt als de winter.
Dit en meer is te beleven in de cyclus “Zingen met de zon mee”.

We zingen eenvoudige canons en tweestemmig liederen uit alle tijden en culturen, en vormen klankrijke beelden met eenvoudige muziekinstrumenten.
Ervaring is niet nodig, plezier, ontmoeting, en late! n klinken van ieders eigen stem en klank staan voorop.

Na afloop eten we gezamenlijk, voor wie dat wil.

Datum: zondagmiddag 17 maart 2019
Tijd: 14:00-17:00 uur
Kosten: € 17,50 (inclusief soep na afloop)


Vanaf 20 maart:

Werelddans, dans voor 55+ ers
met Els van der Burg

 

Welkom bij de kennismakingslessen werelddans bij De Zonneboom. 

In 4 bijeenkomsten van een uur doen we dansen uit heel de wereld.

Dit zijn oude authentieke dansen, maar ook moderne nieuwe dansen. Het dansen is heel afwisselend door de diversiteit van muziekstijlen en danspassen en dansfiguren. Dit betekent ook steeds weer een andere sfeer en cultuur waarin u zich waant.

De snelheid van de dansen is aangepast voor 55-plus en de deelnemers in de groep zodat het meer een ontspanning is dan inspanning. Plezier is het allerbelangrijkste.

Data: woensdag 20 en 27 maart, 3 en 10 april 2019
Tijd: 10:30 – 11: 30 uur
Kosten: € 35,00 (inclusief BTW & koffie)


Vanaf 21 maart:

Zingeving aan je leven
Kan je daar iets mee?
Met Sylvia Kwarten

Naar aanleiding van een lezing op 13 februari 2019 in De Zonneboom is er veel belangstelling om hier meer mee te doen.

Steeds meer mensen weten niet meer waar ze het eigenlijk allemaal nog voor doen. Je wordt niet gelukkig door het najagen hiervan. Dit biedt niet de oplossing. Een zinvol leven kan dat wel.

Bekende mensen hebben op vier pijlers gewezen die betekenis geven aan het leven, namelijk:

- Het ergens bij horen
- Een motiverend doel
- Een coherent verhaal van hun leven
- Transcendentie

In de cursus gaan we dieper in op de vraag, hoe de pijlers van zingeving ons kunnen helpen om ons eigen leven méér zin te geven.

 Data: donderdag 21 en 28 maart, 4 en 11 april 2019

Tijd: 20:00 – 22:00 uur

Kosten: € 75,00 (inclusief BTW)


Vanaf 29 maart
Ruimte voor nieuwe rituelen
bij overgangsmomenten in jouw leven
Met Marion Kuipéri

In ons leven vinden vele overgangsmomenten plaats. We denken bijvoorbeeld aan een geboorte, huwelijk en pensionering. Bij een huwelijk en een uitvaart kennen we nog rituelen die we met elkaar beleven, een verjaardag en een geboorte vieren we vaak met een bezoek, maar andere belangrijke levensmomenten laten we vaak voorbij gaan in de vaart van het leven of omdat we het te ongemakkelijk vinden.

Dat is jammer, want het zijn bij uitstek momenten om bij ons leven stil te staan, afscheid te nemen van wat achter ons ligt en ons te openen voor de toekomst. Daar leent een persoonlijk ritueel zich goed voor.

Een ritueel werkt verbindend, helend en bevestigend.

Deze twee middagen gaan we kijken welke plek rituelen innemen in ons leven en hoe je een persoonlijk ritueel kunt creëren. We krijgen informatie, delen, schrijven en zingen. De tweede middag zullen we met elkaar een ritueel beleven waarin het labyrint centraal staat.

We zingen eenvoudige liederen die betrekking hebben op overgangsmomenten in ons leven.

Data: vrijdag 29 maart en 12 april 2019
Tijd: 13:30 – 16:00 uur
Kosten: € 65,00 (inclusief BTW)
Lokatie Zoetermeer

___________________________

Voor nadere informatie, aanmelden en voor al uw andere vragen kunt u terecht bij:
De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5
2313 JS Leiden
telefoon 071 512 3137
info@dezonneboom.nl
www.dezonneboom.nl

Onze lokatie in Zoetermeer:
Dorpsstraat 200

 

Volg ons ook op Facebook!