menu
ZonE-Nieuws 6 maart 2019

De Zonneboom: lentekleur in ons programma

De lente komt er aan - en daarmee ook licht, kleur en beweging in onze komende activiteiten.
Welkom in De Zonneboom!


17 maart
Zingen met de zon mee
met Marian Bentvelsen

Zingen: hoor de vogels in de lente, aangemoedigd door het licht van de zon dat groeikracht en levenslust aanmoedigt. Die uitbundigheid kunnen wij ook in het zingen vinden!

We zingen eenvoudige canons en tweestemmig liederen uit alle tijden en culturen, en vormen klankrijke beelden met eenvoudige muziekinstrumenten.

Ervaring is niet nodig, plezier, ontmoeting, en laten klinken van ieders eigen stem en klank staan voorop.

Na afloop eten we gezamenlijk, voor wie dat wil.

Datum: zondagmiddag 17 maart 2019
Tijd: 14:00-17:00 uur
Kosten: € 17,50 (inclusief soep na afloop)


Vanaf 20 maart:
Werelddans, dans voor 55+ ers
met Els van der Burg

Welkom bij de kennismakingslessen werelddans bij De Zonneboom. 

In 4 bijeenkomsten van een uur doen we dansen uit heel de wereld.

Dit zijn oude authentieke dansen, maar ook moderne nieuwe dansen. Het dansen is heel afwisselend door de diversiteit van muziekstijlen en danspassen en dansfiguren. Dit betekent ook steeds weer een andere sfeer en cultuur waarin u zich waant.

De snelheid van de dansen is aangepast voor 55-plus en de deelnemers in de groep zodat het meer een ontspanning is dan inspanning. Plezier is het allerbelangrijkste.

Data: woensdag 20 en 27 maart, 3 en 10 april 2019
Tijd: 10:30 – 11: 30 uur
Kosten: € 35,00 (inclusief BTW & koffie)


Vanaf 21 maart
Zingeving aan je leven
Kan je daar iets mee?
Met Sylvia Kwarten

Naar aanleiding van een lezing op 13 februari 2019 in De Zonneboom is er veel belangstelling om hier meer mee te doen.

Steeds meer mensen weten niet meer waar ze het eigenlijk allemaal nog voor doen. Je wordt niet gelukkig door het najagen hiervan. Dit biedt niet de oplossing. Een zinvol leven kan dat wel.

Bekende mensen hebben op vier pijlers gewezen die betekenis geven aan het leven, namelijk:

- Het ergens bij horen
- Een motiverend doel
- Een coherent verhaal van hun leven
- Transcendentie

In de cursus gaan we dieper in op de vraag, hoe de pijlers van zingeving ons kunnen helpen om ons eigen leven méér zin te geven.

Data: donderdag 21 en 28 maart, 4 en 11 april 2019
Tijd: 20:00 – 22:00 uur
Kosten: € 75,00 (inclusief BTW)


Vanaf 29 maart
Ruimte voor nieuwe rituelen
bij overgangsmomenten in jouw leven
Met Marion Kuipéri

In ons leven vinden vele overgangsmomenten plaats. We denken bijvoorbeeld aan een geboorte, huwelijk en pensionering. Bij een huwelijk en een uitvaart kennen we nog rituelen die we met elkaar beleven, een verjaardag en een geboorte vieren we vaak met een bezoek, maar andere belangrijke levensmomenten laten we vaak voorbij gaan in de vaart van het leven of omdat we het te ongemakkelijk vinden.

Dat is jammer, want het zijn bij uitstek momenten om bij ons leven stil te staan, afscheid te nemen van wat achter ons ligt en ons te openen voor de toekomst. Daar leent een persoonlijk ritueel zich goed voor.

Een ritueel werkt verbindend, helend en bevestigend.

Deze twee middagen gaan we kijken welke plek rituelen innemen in ons leven en hoe je een persoonlijk ritueel kunt creëren. We krijgen informatie, delen, schrijven en zingen. De tweede middag zullen we met elkaar een ritueel beleven waarin het labyrint centraal staat.

We zingen eenvoudige liederen die betrekking hebben op overgangsmomenten in ons leven.

Data: vrijdag 29 maart en 12 april 2019
Tijd: 13:30 – 16:00 uur
Kosten: € 65,00 (inclusief BTW)
Lokatie Zoetermeer


Vanaf 10 mei
Marc Chagall, poëtisch kunstenaar
Met Anita Schreuders

Marc Chagall is voor velen een geliefd kunstenaar uit de twintigste eeuw. Hij groeit op in het joodse stadje Vitebsk in Wit-Rusland. Daar begint hij met zijn teken- en schilderstudie die hij later in Petersburg en Parijs voort zet. Nieuwe kunststromingen beïnvloeden zijn werk, maar niet zijn verhalende stijl waarin de joodse traditie de bron vormt. De invloed betreft vooral zijn kleurgebruik, de compositie en het licht. Picasso zei ooit na de dood van Henri Matisse, dat Chagall vanaf dat moment de enige kunstenaar was die het wezen van de kleur doorgrondde.  

In deze korte cursus kijken we zowel naar de biografie van Marc Chagall als de ontwikkelingen in zijn werk. Dit vormt het aanknopingspunt voor een kunstzinnige opdracht met pastelkrijt of schildermateriaal waarbij de kleur blauw een bijzondere plaats inneemt. Ervaring met deze materialen is niet noodzakelijk.

Data: vrijdag 10, 17 en 24 mei
Tijd: 10:00 – 12.30 uur
Kosten: € 90,00 (inclusief BTW)

___________________________

Voor nadere informatie, aanmelden en voor al uw andere vragen kunt u terecht bij:
De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5
2313 JS Leiden
telefoon 071 512 3137
info@dezonneboom.nl
www.dezonneboom.nl

Onze lokatie in Zoetermeer:
Dorpsstraat 200

Volg ons ook op Facebook!