menu
ZonE-Nieuws 16 juli 2019

Zonneboom - vergezicht

Op een hoog duin aan de kust, een uitkijktoren, een heuveltop... een helder zomers vergezicht biedt ruimte en perspectief. Wij hopen dat u in de zomer een zee van ruimte beleeft en waardevolle perspectieven vindt.
Misschien is er in ons najaarsaanbod wel iets te vinden dat daar op aansluit!

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


WERKPLAATS VOOR DE TOEKOMST
Samen bouwen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld

In het afgelopen cursusjaar organiseerden we voor het eerst de 'Werkplaats voor de Toekomst' - een stevige cursus om je te verdiepen en te bekwamen in een nieuwe manier van het begrijpen van de samenleving en je eigen plaats daarin. Werken aan een nieuwe economie; bouwen aan een echte democratie; vruchtbaar bezig zijn in een bloeiend cultuurleven.

In september a.s. start de cursus opnieuw, met een versterkte inbreng van nieuwe docenten:

John Hogervorst
(ondernemer, auteur, geeft vele voordrachten en cursussen), behandelt in de Werkplaats de basisthema's uit de sociale driegeleding, begeleidt de studie van De kernpunten van het sociale vraagstuk

Christine Gruwez
(auteur, geeft vele workshops, cursussen e.d.), behandelt in de Werkplaats thema's uit haar boeken Meditaties over onmacht en Tijdgenoten worden.

Klaas van Egmond
(hoogleraar, auteur, mede-oprichter Sustainable Finance Lab), behandelt in de Werkplaats actuele vragen rondom het thema duurzaamheid.  

Harrie Salman
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (auteur, docent, geeft cursussen in vele landen), behandelt in de Werkplaats (mede aan de hand van zijn later dit jaar te verschijnen boek) de vraag naar de missie van Europa en de praktijk van de Europese Unie.

Reinoud van Bemmelen
(ondernemer, beeldhouwer, initiatiefbegeleider), vertelt in de Werkplaats over 'anders ondernemen' in de praktijk.
 

De bijeenkomsten bestaan uit inleidingen en gesprek. Deelnemers kunnen vraagstukken uit hun eigen praktijk inbrengen. 
Voor de gezamenlijke studie is het nodig dat de deelnemers zich thuis voorbereiden.
De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag vanaf 30 september 2019 (1x per twee weken) van 13.15 tot 17.15 uur.
18 bijeenkomsten (tot in mei 2020), prijs € 725,00 (incl. btw)

Meer informatie en aanmelden via www.dezonneboom.nl of via 071 5123 137. Een folder is beschikbaar.


Vanaf 10 september
Bewegen op muziek
met Joke Spaan

Uit onderzoek komt naar voren dat bewegen op muziek een gunstige werking heeft. Het geeft plezier en het kan helpen tegen verschillende kwalen. Het is bijvoorbeeld ook erg goed voor het evenwicht en tegen het vallen. Je voelt weer hoe je staat en waar in de ruimte.

Deze korte cursus is voor iedereen die graag wil bewegen. Maximaal 10 personen

Data: dinsdagmorgen 10, 17 en 24 september, 1, 8, 15 en 29 oktober 2019
Tijd: 11:00 – 12:00 uur
Kosten: € 95,00 (inclusief BTW)


15 september
Zingen met de zon mee – DE HERFST
met Marian Bentvelsen

Zingen met de zon mee, de herfst, langzaam maar wel zonnig tegemoettreden. Met alle tonen en kleuren die daarbij horen.

We kunnen dit beleven door het zingen van eenvoudige canons en tweestemmige liederen uit alle tijden en culturen en in verschillende talen. Ook vormen we klankrijke beelden met eenvoudige muziekinstrumenten.

Ervaring is niet nodig, plezier, ontmoeting, en laten klinken van ieders eigen stem en klank staan voorop.

Na afloop is er herfstsoep, voor wie dat wil.

Datum: zondagmiddag 15 september 2019
Tijd: 14:00 - 17:00 uur
Kosten:  € 17,50 (inclusief BTW & maaltijd na afloop)Vanaf 18 september
Werelddans, dans voor 55-plussers
met Els van der Burg

Welkom bij de kennismakingslessen werelddans bij De Zonneboom. 

In 4 bijeenkomsten van een uur doen we dansen uit heel de wereld. Dit zijn oude authentieke dansen, maar ook moderne nieuwe dansen. Het dansen is heel afwisselend door de diversiteit van muziekstijlen en danspassen en dansfiguren. Dit betekent ook steeds weer een andere sfeer en cultuur waarin u zich waant.

De snelheid van de dansen is aangepast voor 55-plus en de deelnemers in de groep, zodat het meer een ontspanning is dan inspanning. Plezier is het allerbelangrijkste.

Data:  woensdagochtend 18 en 25 september, 2, 9 en 16 oktober 2019
Tijd:  10:30 – 11:30 uur
Kosten:  € 35,00 (inclusief BTW & koffie)


Vanaf 18 september
In het licht van de schaduw:
over de spirituele kant van het ouder worden
met Miny Potze

‘Ouder worden’ krijgt tegenwoordig veel aandacht in de media, maar niet altijd op een positieve manier. Vaak wordt dit onderwerp in één adem genoemd met termen als zorgbehoeften, dementie en stijging van de ziektekosten. Om hieraan het hoofd te bieden moeten ouderen ‘in hun kracht gaan staan’: goed eten, bewegen/sporten en zorgen voor een sociaal netwerk. Allemaal nuttige adviezen, maar zeer onvolledig.

Aan de innerlijke processen, de geestelijk/spirituele kant van het ouder worden, wordt nauwelijks aandacht besteed. In deze bijeenkomsten gaat het om die andere, meer verborgen kant. De gang door het leven houdt in dat er in de jeugd van alles moet worden ontwikkeld, opgebouwd en verzameld - ook in materiële zin - en dat we daar in de ouderdom weer los van moeten zien te raken.

Niet alleen los raken van bezit en status, maar ook van negatieve emoties en oordelen.

Het is zo prachtig dat niet alleen in de bijbel of andere religieuze geschriften, maar ook in oude volksverhalen uit verschillende culturen in wezen stukjes van deze weg worden verbeeld. Ook bekende psychologen als Jung en Erikson hebben ons hierover verteld. Steeds weer wordt ons duidelijk gemaakt dat het op oudere leeftijd gaat om het ontwikkelen van zelfinzicht, waardoor we met eerbied gaan kijken naar het leven als geheel en in het bijzonder naar onze eigen biografie.

Data:  woensdagmiddag 18 september, 2 en 16 oktober 2019
Tijd:  13:30 - 16:00 uur
Kosten:  € 90,00 (inclusief BTW)


18 september
Mani en zijn betekenis voor onze tijd
Een voordracht door John Hogervorst

In de 19e/20e eeuw werden oude manicheïsche geschriften uit het woestijnzand opgedolven die deze belangrijke maar tot ketterij bestempelde christelijke leer weer aan het daglicht brachten. Een belangrijk aspect van de leer van Mani is de verhouding van de mens tot goed en kwaad.
Het manicheïsme bevat een kern die juist voor onze tijd van urgente betekenis is. Daarbij gaat het om de licht- en de schaduwkant van de moderne, individualistische mens én om de noodzaak om de verhouding van mens tot mens, in het klein en in het groot, opnieuw vorm te geven.

Data:  woensdag 18 september 2019
Tijd:  19:30 – 21:30 uur
Kosten:  € 15,00 (inclusief BTW)


Vanaf 20 september
Compositie: schildercursus met Anna de Mol van Otterloo

Compositie is een belangrijk onderdeel in een schilderij omdat hierin je boodschap duidelijk naar voren komt. Er zijn verschillende soorten composities, zoals bv. een statische compositie, die zorgt voor rust, of een dynamische compositie, die beweging laat zien. Je leert hoe je de verschillende composities kunt gebruiken in je schilderij, waarmee je bepaalde elementen in het werk extra kan laten opvallen.

Ook het werken met de Gulden Snede gaan we behandelen. We schilderen met acrylverf, andere materialen kunnen de oefeningen ondersteunen.

De begeleiding is individueel.

Data:  vrijdagmorgen 20 en 27 september, 4 en 11 oktober en 1 november 2019
Tijd:  10:00 – 12:30 uur
Kosten:  € 145,00 (inclusief BTW)


Vanaf 21 september
Licht op Rembrandt
met Frederiek Nelissen

In deze vervolgcursus, die ook geschikt is voor nieuwe mensen, gaan we nog dieper in op het werk van Rembrandt en zijn onderliggende thema's. Rembrandt is een meester in het schilderen van de ziel, dat maakt het werk vaak ook zo intiem en herkenbaar. Ik wil o.a. in deze cursus deze "zieleruimtes" gaan onderzoeken en uitwerken op een eigentijdse wijze. Waarbij je wordt uitgenodigd te experimenteren en te onderzoeken. Op deze manier werpen we onze blik zowel naar buiten als naar binnen, waardoor een ontmoeting met zijn werk tot een beleving wordt, een avontuur!

We werken op doek of aquarel papier. Verschillende materialen zal ik meenemen zoals de prachtige kleuren van Golden acrylverf om mee te glaceren en gelaagd te werken. Maar ook dikke pasteuze verf behoort tot de mogelijkheden. De begeleiding is individueel.

Data:  zaterdagmiddag 21 september, 12 oktober, 2 en 23 november en 14 december 2019
Tijd:  13:00 – 16:00 uur
Kosten:  € 195,00 (inclusief BTW)


Vanaf 23 september
Koorzang: Joodse volksmuziek en meer
met Aldert Prast

Klezmer, en andere Joodse volksmuziek kent invloeden uit vele landen – de traditionele bruiloftsmuziek werd beïnvloed door Amerikaanse jazz, maar ook door Oost-Europese maatsoorten. Onder leiding van accordeonist en dirigent Aldert Prast duiken we in deze rijke muziekcultuur, door met elkaar te gaan zingen. We zingen meditatieve nigunim, maar ook wereldlijke liederen als Bay mir bistu sheyn, met begeleiding op accordeon.

Data:  maandagavond 23 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 9 december 2019
Tijd:  19:45 – 21:15 uur
Kosten:  € 65,00 (inclusief BTW)

__________________________________________________________________________________

Vanaf 24 september (let op: datum gewijzigd)
Parzival: de zoektocht naar de Graal
met John Hogervorst

In de Middeleeuwen bloeiden vele verhalen over de zoektocht naar de Heilige Graal. In onze tijd leeft de fascinatie voor de Graal nog op allerlei manieren voort en ook in de vrijeschool heeft het verhaal van de zoektocht nog een plaats.

Dat is niet vreemd, want het verhaal van de graalzoeker Parzival bevat een schat aan thema’s en gebeurtenissen die ook voor de moderne mens, die steeds individueler door het leven gaat, heel herkenbaar is. De beeldenrijkdom van het verhaal vormt een ‘opstapje’ naar een verborgen wijsheid die wij als een kostbare schat uit het verhaal kunnen opdiepen.
In drie avonden wordt steeds een deel van het verhaal verteld, en is er daarna inleiding en gesprek over de rijkdom die we hier kunnen vinden.

John Hogervorst heeft zich tientallen jaren met dit verhaal beziggehouden, schreef er meerdere publicaties over en heeft het verhaal op vele plaatsen verteld en verduidelijkt in cursussen en voordrachten.

Data: dinsdagavond 24 september, 1 oktober, 8 oktober 2019
Tijd:  19:45 - 21:45 uur
Kosten:  € 45,00 (inclusief BTW)


Vanaf 30 september
Zingen met muzikale begeleiding
met Marian Bentvelsen

Zingen, een avontuur. Vreugde, beweging, een lach en een traan.
Zingen is de stilte tussen de tonen, zingen is ademen, is leven.

Op maandagavond zingen we eenvoudige liederen, canons, soms meerstemming in verschillende talen en uit verschillende landen. We spelen met onze stem en met kleine instrumenten. Ervaring is niet nodig, we zingen voor ons plezier.

Data:  maandagavond 30 september, 14, 28 oktober, 11, 25 november, 9 en 16 december 2019
Tijd:  19:45 - 21:15 uur
Kosten:  € 65,00 (inclusief BTW)


Vanaf 30 oktober
Bomen door de vier seizoenen heen
Schildercursus nat-in-nat door Dick Bruin

Elk jaar krijgen wij weer de kans om de verschillende kleurstemmingen van de seizoenen te beleven. Een mogelijkheid die heel voor de hand liggend is, omdat wij er immers iedere dag ‘midden in zitten’.

In vier keer schilderen we per keer twee maal dezelfde ‘seizoenboom’. De eerste keer om de opbouw te verkennen en de tweede keer om naar eigen inzicht en mogelijkheden de opdracht nog eens uit te voeren. We starten met de herfstboom, dan gaan we de winter in, vervolgens de lenteboom en we eindigen met de zomerbomen.

Iedereen die zich aangesproken voelt tot dit thema en deze techniek kan meedoen.

Data:  woensdagavond 30 oktober, 6, 13 en 20 november 2019
Tijd:  19:30 – 21:30 uur
Kosten:  € 80,00 (inclusief BTW)


Voor nadere informatie, aanmelden en voor al uw andere vragen kunt u terecht bij:

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5
2313 JS Leiden
telefoon 071 512 3137
info@dezonneboom.nl
www.dezonneboom.nl

Volg ons ook op Facebook!