menu
ZonE-Nieuws 4 september 2019

De Zonneboom: actueel!

Eén van de rode draden in ons programma is de vraag naar een gezonde samenleving: een samenleving waarin ieder mens zich ontwikkelen kan; waarin we elkaar menswaardig en als gelijken behandelen; waarin we tot een economie komen die in ieders behoeften voorziet met respect voor de aarde en al wat daar leeft...

In de lange cursus Werkplaats voor de Toekomst (die op 30 september begint) wordt dat vraagstuk veelzijdig behandeld en worden gezichtspunten aangereikt die ons de huidige tijd niet alleen beter doen begrijpen - maar die ook de weg wijzen wanneer wij actief tijdgenoot willen worden om aan een 'gezonde samenleving' mee te werken.

KLIK HIER voor meer informatie over de Werkplaats voor de Toekomst.

Klaas van Egmond, één van de docenten van de Werkplaats, was in de zomer op radio en tv te horen en te zien vanwege zijn originele standpunt over vragen als duurzaamheid en economische verandering. Als hoogleraar, medeoprichter vann het Sustainable Finance Lab en adviseur van de Triodosbank weet hij waarover hij praat als het over deze materie gaat.
We zijn blij dat hij meewerkt aan de Werkplaats voor de Toekomst!

Bovendien hebben we hem kunnen overhalen op 19 september a.s. een voordracht te geven, zie hieronder.
U bent van harte uitgenodigd.


19 september
Een moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance
Een voordracht door Klaas van Egmond

 

Zorgwekkende ontwikkelingen stapelen zich op: klimaatverandering, migratiestromen, populisme, handelsconflicten, een wankel financieel bestel en fragmentatie van de politiek. Doordat afzonderlijke menselijke waarden obsessief worden uitvergroot zijn mens en maatschappij rampzalige karikaturen van zichzelf geworden. Moraliteit en menselijke maat zijn daarbij verloren gegaan.

Door vanuit de huidige maatschappelijke situatie een paar stappen terug te zetten kunnen we op basis van de Europese filosofie, cultuur en geschiedenis tot een nieuw moreel kader komen. Daarbij keren we terug naar het ideale mensbeeld van de Renaissance en vervolgen van daaruit de ontwikkeling van de Europese cultuur. Daaruit komt een evenwichtig mensbeeld voort, waaraan een moreel kompas kan worden ontleend. Daarmee kunnen we een uitweg vinden uit de samenloop van zorgwekkende ontwikkelingen. Alleen wanneer we het evenwicht weten te bewaren tussen de fundamenteel menselijke waarden, kan er sprake zijn van menselijke waardigheid en duurzaamheid. Dat inzicht leidt uiteindelijk tot een concrete maatschappelijke agenda.

Datum: donderdag 19 september 2019
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Kosten:  € 15,00 (inclusief BTW)