menu
ZonE-Nieuws 29 juli 2020

De Zonneboom: actief in augustus

Onze zomerse activiteiten hebben gelukkig weer wat leven gebracht, na de maanden van 'corona-stilte'. Het is heerlijk om weer samen te kunnen komen.
Natuurlijk op beperkte schaal, om rekening te
kunnen blijven houden met de 'anderhalve-meter'. Maar in onze ruimtes is weer geschilderd, theater gedaan en 'geworsteld' om inzicht, en dat is fijn!
Hieronder vindt u onze zomerse activiteitn voor de komende maand.


 

Vrijdag 7 augustus 2020

Workshop: Sociale driegeleding – het antwoord in tijden van corona
met John Hogervorst

De coronacrisis trekt zijn sporen door alle gebieden van de samenleving. Vrijheden staan onder druk; rechten worden tijdelijk ingeperkt; grote delen van de economie zijn zwaar gehavend.
De sociale driegeleding baseert zich op een ordening van de samenleving, zodanig dat de mens zich in vrijheid kan ontwikkelen; in gelijkheid meebesluit over rechten en plichten, en in broederschap betrokken is in de economie. – Deze middag onderzoeken we, op basis van wat de coronacrisis heeft blootgelegd, hoe ‘weerbaar’ de sociale driegeleding is en welk fundament daarin te vinden is voor een samenleving die in alle opzichten duurzaam is.

John Hogervorst publiceerde in de afgelopen maanden twee boekjes over de coronacrisis: Gedachten, kansen & perspectieven - in tijden van corona en Toekomst scheppen – in tijden van corona, waarin hij de gebeurtenissen van de afgelopen maanden nader onderzocht.

Datum:  vrijdag 7 augustus 2020
Tijd:  13:00 – 16:30 uur
Kosten:  € 25,00 (inclusief BTW en consumptie)

  


Woensdag en donderdag 12 en 13 augustus 2020
Twee workshops communiceren via de tussenruimte
met Hans Lemmens

In deze coronatijd, waarin tussen mensen steeds weer een tussenruimte wordt geschapen van anderhalve meter, onderzoeken we hoe een tussenruimte op een positieve manier kan worden ingevuld. Het gaat daarbij om sensitiviteit, verbinding en bij jezelf blijven. Naast communicatie via woorden zal non-verbale communicatie een belangrijke rol spelen.

Twee op elkaar voortbouwende workshops, waarin steeds verder de ‘bandbreedte’ van het communiceren zal worden verruimd.

Datum:  woensdag 12 en donderdag 13 augustus 2020
Tijd:  13:00 – 16:00 uur
Kosten:  € 50,00 (inclusief BTW en consumptie)


Vrijdag en zaterdag 14 en 15 augustus 2020
Schrijven en vertellen
met Anne van Ginkel

Deze korte zomercursus is een lichtvoetig voorproefje van de langere cursus ‘vertelkunst’ die je in het najaar bij de Zonneboom kunt volgen.

De eerste dag gaan we schrijven.
Schrijven is een heerlijke manier om jezelf te leren kennen. Met een aantal vrolijke, uitdagende en onverwachte oefeningen gaat het ook nog bijna vanzelf, je zult merken dat je vol verhalen zit die op papier willen.
We schrijven korte teksten, lezen voor, helpen elkaar met constructieve feedback en duiken de volgende uitdaging in. Gaandeweg en spelenderwijs komen er schrijftips voorbij zodat je tekst nóg boeiender wordt. Tegelijkertijd kom je, soms tot je eigen verrassing, steeds meer uit de verf.

De tweede dag ligt de nadruk op vertellen. Want hoe hou je de aandacht vast? Wat zijn jouw specifieke kwaliteiten als het om vertellen gaat? Je kunt de teksten van de schrijfdag gebruiken, maar dat hoeft niet. Misschien komen er hele andere dingen boven borrelen die verteld mogen worden.
Tip van de sluier: hoe meer je jezelf laat zien, hoe boeiender je bent. Ik verheug mij erop!

Datum:  vrijdag 14 augustus en zaterdag 15 augustus 2020
Tijd:  11:00 – 16:00 uur
Kosten:  € 95,00 (inclusief BTW en consumptie)Muziek, een reis door de ziel
met Marian, Mark en Marjolein

Muziek raakt ons, muziek verzet gedachten en brengt ons in andere werelden, ook zonder dat we grote uiterlijke reizen maken. 
Wij brengen u met onze vrolijke, melancholieke, weemoedige wereldmuziek naar onder andere Engeland, Ierland, Israël en weer terug naar Nederland.
Zo maken we een reis door onze ziel, door verschillende landen en tijden. 
De muziek wordt uitgevoerd op gitaar, accordeon en fluit, en er worden jiddische liedjes gezongen. 

Datum: zondag 23 augustus 2020
Tijd: aanvang 14:00 uur
Kosten: € 15,00 (incl. BTW)

 


En ook:
We zijn ook erg blij met financiële hulp die we in de afgelopen maanden mochten ontvangen om ook deze kant van de coronacrisis goed te doorstaan. Op dit momenmt zijn we bezig met de voorbereidingen voor het komende najaar, waarin verschillende uitgestelde cursusbijeenkomsten (hopelijk) zullen worden ingehaald en misschien ook weer wat nieuwe activiteiten opgestart kunnen worden. Het blijft spannend! 
Mocht u ook willen helpen; wij zijn blij met elke ondersteuning!
Ons rekeningnummer: NL12 TRIO 0254 7051 38
tnv De Zonneboom


V O O R A A N K O N D I G I N G

Samen bouwen aan een eerlijke en rechtvaardige toekomst
Werkplaats voor de Toekomst gaat voor de derde keer van start

Op 12 oktober a.s. gaat, voor het derde achtereenvolgende jaar, de Werkplaats voor de Toekomst van start. In de Werkplaats gaat het om het ontdekken van de principes waarop wij een gezonde samenleving kunnen bouwen en het aanboren van de kracht in jezelf om daar actief aan mee te werken. Daarbij komen ook verwante thema’s en vragen aan bod, zoals: Hoe kunnen we werkelijk begrijpen welke ontwikkelingen in onze tijd spelen? en: Hoe verbind ik mij vruchtbaar met de mensen om mij heen en met de wereld?
In de Werkplaats wordt gewerkt aan de inzichten en de inspiratie die bijdragen aan een vrije ontwikkeling van de mens; aan een eerlijke economie en aan een vernieuwing van de democratie.
Aan de Werkplaats wordt meegewerkt door John Hogervorst, Christine Gruwez, Harrie Salman, Klaas van Egmond en Reinoud van Bemmelen. Nadere informatie is binnenkort beschikbaar.Voor nadere informatie, aanmelden en voor al uw andere vragen kunt u terecht bij:

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5
2313 JS Leiden
telefoon 071 512 3137
info@dezonneboom.nl
www.dezonneboom.nl

Volg ons ook op Facebook!