menu
ZonE-Nieuws 5 januari 2021

De Zonneboom: Een nieuw jaar

In deze eerste Nieuwsbrief in het nieuwe jaar, wensen wij u graag en van harte een gezond en goed 2021.
Hopelijk heeft u in de kersttijd een innerlijk bron van licht en inspiratie kunnen vinden - in ons privéleven én in de samenleving hebben we dat hard nodig!

In de komende tijd gaat er in De Zonneboom weer van alles van start, zoals in de afgelopen weken ook verschillende activiteiten zijn voortgezet, met inachtneming van het 'anderhalvemeter-bewustzijn dat nog steeds van ons gevraagd wordt.
Een aantal data en tijden van de activiteiten hieronder zijn wat verschoven (dus... misschien passen ze nu wel in uw agenda). - We hopen u binnenkort weer te zien!


Gesprekken over de toekomst - samen vooruit kijken
Met Harrie Salman, cultuurfilosoof en auteur

Door de Corona maatregelen zitten veel mensen vast in angst of in machteloosheid. Sociaal contact is anders aan het worden nu we elkaar als bedreigingen voor onze gezondheid moeten gaan zien. Voor de cultuursector en de horeca is het moeilijk om te overleven. De problemen rond het klimaat, 5G en de taak van Europa in de wereld zijn helemaal op de achtergrond geraakt. Het is daarom belangrijk vooruit te kijken naar nieuwe mogelijkheden voor onszelf en voor de wereld om ons heen. In gesprekken kunnen we voor elkaar vensters openen. Dit willen we doen op drie middagen.
 

De thema's van de gesprekken zijn:

1. Hoe blijven we gezond en immuun?

2. Hoe kunnen we ons sociale leven verdiepen?

3. Wat kunnen we voor de wereld om ons heen en verder weg doen?

Harrie Salman onderzoekt onze cultuur en de ontwikkeling van de samenleving en schreef verschillende boeken, waaronder Gestolen welvaart (2019) en De Corona epidemie (2020).

Let op: data gewijzigd

Data: woensdag 20 en 27 januari en woensdag 3 februari 

Tijd: 13:30 – 16:00uur

Kosten: € 25,00 per bijeenkomst of € 60,00 voor de drie bijeenkomsten (incl. BTW en consumptie)


Tussen Maat en Melodie
met Marian Bentvelsen

Kunnen we onze melodie laten klinken, met de maat meebewegen, en vanuit je eigen vrije ruimte samenklinken?

Dit zijn vragen die we kunnen onderzoeken met klank, stem, eenvoudige instrumenten en gedichten. 

Data: 15 februari, 1,15 en 29 maart, 19 april, 3 en 17 mei 2021

Tijd: 19:45 - 21:15 uur

Kosten: € 77,00 (inclusief BTW) 


Improviseren met vorm en kleur
met Anna de Mol – van Otterloo

Laat je verrassen door gedrukte Japanse tekens, willekeurige fragmenten van bladmuziek, Kunstcatalogi en landkaarten te verwerken in je schilderij. Ontdek wat jouw eigen verf in combinatie met deze elementen met je schilderij doen.

Let op: data gewijzigd
Data:  vrijdag 22 en 29 januari, 5 en 12 februari 2021
Tijd:  10:00 - 12:30 uur
Kosten:  € 115,00 (incl. BTW en materiaal)


Schildercursus ‘De mens vergist zich, zolang hij streeft’ -Goethe-
met Frederiek Nelissen

Anders dan op het toneel, waarvoor Goethe zijn drama schreef en waar gebruik wordt gemaakt van uiterlijke enscenering, geeft de schilderkunst de mogelijkheid om ook de intimiteit van de ziel tot uitdrukking te brengen. Zo kun je Goethes Faust zien als de vertegenwoordiger van de moderne bewuste mens die zijn ontwikkelingsweg gaat op het scherp van de snede. We gaan verder met het onderzoeken van welke universele beelden te ontdekken zijn en we zullen worden uitgedaagd om op onderzoek te gaan hoe we deze beelden, die ook in ons leven, tot uitdrukking kunnen brengen. Zo wil ik ook verschillende technieken aandragen of gemengde technieken aanbieden, die soms juist datgene in je beeld kunnen versterken.

Data:  zaterdag 16 en 30 januari, 13 en 27 februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 april 2021

Tijd:  13:00 – 16:00 uur

Kosten:  € 312,00 (inclusief materiaal en BTW) betaling in termijnen mogelijk


Vertelkunst
een cursus met Anne van Ginkel

De afgelopen maanden waren op z’n zachtst gezegd bijzonder. Door de zogeheten coronacrisis vielen veel vanzelfsprekendheden weg. We zaten thuis en we hielden zoveel mogelijk afstand van elkaar.


Deze en andere consequenties van de maatregelen die ons door het kabinet zijn opgelegd hebben veel teweeg gebracht bij onszelf. Sommigen van ons zijn bang geweest, of zijn dat nog. Velen hebben in huiselijke kring een hoop te stellen gehad. Even zovelen verloren hun werk. Tegelijkertijd waren er wenselijke gevolgen van de lock down: het werd stiller en schoner buiten. We hadden ineens heel veel tijd om onze creatieve vermogens aan te spreken. We ruimden onze huizen op en tegelijkertijd onze binnenwereld.

Nu is het tijd om bij elkaar te komen om onze verhalen met elkaar te delen. Verhalen vertellen is duizenden jaren oud. Lang voor mensen konden lezen en schrijven vertelden ze elkaar verhalen. Door je verhaal te vertellen verbind je je met je gehoor en door aandachtig naar een verhaal te luisteren verrijk je je binnenwereld of herken je jezelf in het verhaal van de ander.

Het hangt er natuurlijk wel een beetje van af wat er verteld wordt en hoe het verteld wordt. Je verhaal komt het best tot zijn recht wanneer het vanuit jezelf komt, op jouw manier en met jouw woorden. In deze cursus besteden we daar aandacht aan. Middels inspirerende oefeningen en technieken ontdekken we de zeggingskracht van wat we te vertellen hebben. Iedere bijeenkomst besteden we de helft van de tijd aan ‘hoe’ (vertel ik het?) en de andere helft aan ‘wat’ (heb ik te vertellen?)

Tijdens de voorbereiding van de cursus heb ik gebruik gemaakt van oefeningen die hoorden bij verschillende schrijf- en communicatietrainingen die ik volgde en gaf, alsmede van technieken die me eigen zijn geworden op de theaterschool. Voorts breng ik een grenzeloze nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt met me mee.
Ik verheug me erop je te zien en te horen!
Elk verhaal is het waard om verteld te worden!

Let op: tijden veranderd
Data:  donderdag 21 en 28 januari, 4, 11 en 18 februari 2021
Tijd:  13:00 - 16:15 uur
Kosten:  € 155,00 (inclusief BTW)


‘De nieuwe mens’
met Hans Lemmens, auteur en coach

Al langere tijd houdt Hans Lemmens zich bezig met het verschijnsel hooggevoeligheid.

De laatste tijd gaat zijn denken daarbij steeds meer in de richting van wat deze mensen kunnen betekenen voor de toekomst van de mensheid. Zijn zij een soort pioniers?

De mensheid is bezig de planeet waarop zij leeft onleefbaar te maken. Een materialistische manier van denken levert hieraan een flinke bijdrage. Er moet dus een alternatief komen voor het materialisme.

Nu lijkt het duidelijk dat hooggevoelige mensen een veel minder sterke binding met materie hebben. Zij zijn slechts losjes verbonden met hun lichaam en beleven meer het energetische dan het materiële. Verder leven zij sterk individueel, staan zij open voor het spirituele, heeft hun communicatie een grotere bandbreedte, zijn hun gevoelens objectiever, hebben zij een actief hoofd en zijn zij vaak heel creatief. Het is de visie van Hans Lemmens dat deze eigenschappen sleutels kunnen zijn tot een menswaardige toekomst van onze planeet.

Datum:  donderdagavond 21 januari 2021
Tijd:  20:00 - 22:00 uur
Kosten:  € 15,00 (inclusief BTW en consumptie)


De kosmos in aquarel & mixed media
met Esmee Seebregts

In deze korte cursus focussen we ons op de natuur in de breedste zin van het woord; van materie tot energie, van microscopisch klein tot gigantisch groot, tussen abstract en figuratief.

Vanuit de aquarelverf en het water laat je natuurlijke structuren ontstaan die organismen en entiteiten kunnen worden. Je werkt op papier van heel klein tot groot formaat, met zowel de nat-in-nat als nat-op-droog techniek. Alles wat zich in de kosmos bevindt, elke oervorm die ten grondslag ligt aan de natuur, laat zich uitstekend verbeelden in de aquareltechniek!

Daarna transformeer je enkele van je aquarellen met softpastel, vetkrijt en collagetechnieken naar keuze. Je gaat alles uit de kast trekken om de verscheidenheid van de natuur te verbeelden via deze teken- en schildermaterialen.

Neem graag je eigen (aquarel) penselen mee als je ze hebt. Verder zijn de materialen bij deze cursus inbegrepen.

Data:  woensdag 3, 10 en 17 februari, 3 en 10 maart 2021

Tijd: 10:00 – 12:30 uur

Kosten:  € 145,00 (inclusief materiaal en BTW)


Vier workshops oersymbolen
met Ellen Dekker

Beelden uit de Droomtijd van de Aboriginals

Stromingsbeelden van de Aboriginals vertellen over de reizen van mythologische voorouders, belangrijke gebeurtenissen in het leven en de nauwe band tussen de kunstenaars en hun land.

Wij gaan deze dag de techniek van de ‘dots and circles’ (stippen en cirkels) met acrylverf uitproberen. Stipje voor stipje komen belangrijke gebeurtenissen en aspecten uit ons leven in beeld.

Datum:  vrijdag 5 februari 2021
Tijd:  11:00 – 16:00 uur
Kosten:  € 65,00 (inclusief materiaal en BTW)

Lemniscaat

Ruimtelijk gezien is de lemniscaat een verdraaide cirkel: het verdeelt de eenheid van de cirkel in twee polariteiten, die onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn.

Dus de lemniscaat scheidt én verbindt.

Deze dag ervaren we deze helende beweging door deze op verschillende manieren te tekenen en te schilderen.

Datum:  vrijdag 5 maart 2021
Tijd:  11:00 – 16:00 uur
Kosten:  € 65,00 (inclusief materiaal en BTW)

Spiralen

Van oudsher is de spiraal het symbool van verandering, ont-wikkeling en groei. Het beeldt een geleidelijke overgang uit: alles wat geboren wordt, komt spiralend naar buiten: het blad aan een boom, de knop van een bloem, een ook een baby betreedt spiralend via het geboortekanaal deze wereld. Bij de Kelten zien we de spiraal juist op graven, als symbool van de overgang naar de dood. Een spiraal verbindt dus een tegenstrijdigheid, zorgt voor een geleidelijke overgang van beslotenheid naar vrijheid, van geboorte naar dood.

Deze dag gaan we de spiraal op verschillende manieren tekenen en kunstzinnig verwerken.

Datum:  vrijdag 2 april 2021
Tijd:  11:00 – 16:00 uur
Kosten:  € 65,00 (inclusief materiaal en BTW)

Labyrint als levensweg

We zouden onze levensweg kunnen zien als een labyrint: met veel wendingen en omwegen komen we tot onszelf, en ontdekken steeds meer wie wij werkelijk zijn en wat wij werkelijk willen van binnenuit.

Door deze dag een labyrint te ontwerpen en te kleuren wordt onze levensloop zichtbaar.

Datum:  vrijdag 14 mei 2021
Tijd:  11:00 – 16:00 uur
Kosten:  € 65,00 (inclusief materiaal en BTW)


Wegen naar westerse meditatie

met Bastiaan Baan

Op basis van zijn eigen langdurige ervaring vertelt Bastiaan Baan over het mediteren. Vaak wordt bij meditatie gedacht aan oosterse wegen en technieken. Maar er is ook een westerse traditie - en een vernieuwing van die traditie - die aansluit bij de moderne mens.

Datum:  11 februari 2021

Tijd:  20:00-22:00 uur

Kosten:  € 15,00 (inclusief BTW)


Drie workshops: De brandende vraag in ieder van ons

met Christine Gruwez

Kansen komen niet in een apart, gescheiden vakje. Ze treden op midden in elke crisis die ons wakker schudt.

Beter gezegd: kansen voor het nieuwe zijn er meestal al lang voordat een crisis zich doet voelen. Maar we hebben er nauwelijks aandacht voor. We zijn immers niet voldoende wakker. Nog niet!

Zolang alles loopt volgens onze persoonlijke voorstellingen van de werkelijkheid, is er geen dwingende noodzaak om te verlangen naar het nieuwe.

Een crisis betekent het binnenbreken van de werkelijkheid. Daardoor worden we wakker geschud en krijgen we voeling met de brandende vraag in ons.

Daar en nergens elders liggen de kansen voor het nieuwe.

Hoe deze vraag te koesteren en brandend te houden wordt het uitgangspunt van deze reeks. Met inleiding en gesprek.

Data: maandag 8 en 22 maart en 19 april 2021

Tijd: 13:30 – 16:30 uur

Kosten: € 25,00 per bijeenkomst of € 60,00 voor de drie bijeenkomsten (incl. BTW en consumptie)


Voor nadere informatie, aanmelden en voor al uw andere vragen kunt u terecht bij:

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5
2313 JS Leiden
telefoon 071 512 3137
info@dezonneboom.nl
www.dezonneboom.nl

Volg ons ook op Facebook!