menu
ZonE-Nieuws 10 december 2021

Zonneboom - Dit gaat zeker door!

Er ligt een compleet programma klaar vol nieuwe activiteiten die in januari van start zouden gaan. Dat programma... houden we nog maar even geheim. Met alle onvoorspelbaarheid rondom corona, houden we ons kruit nog even droog.
Maar de activiteiten hieronder gaan zéker door: het zijn zoom-bijeenkomsten.
Even wennen misschien, en het directe contact van mens tot mens is onvervangbaar. Toch hebben we inmiddels aardig wat positieve ervaringen opgedaan met dit type bijeenkomst.
... Probeert u het ook maar eens (een computer met internetverbinding is voldoende om mee te kunnen doen).


Donderdag 16 december:

De vele gezichten van Maria Magdalena
Wie was zij?
(zoombijeenkomst) met Mirjam Gouweloos

Was zij een zondares, een heilige, een maagd of moeder? Door de eeuwen heen blijft Maria Magdalena tot de verbeelding spreken. Wie was zij en hoe werd zij in de loop van de eeuwen afgebeeld? Klopt het beeld wat de kerk eeuwen lang van haar schetste? Het Catharijneconvent in Utrecht heeft tot 9 januari 2022 een boeiende tentoonstelling hierover georganiseerd, die een uitgebreid beeld geeft van Maria Magdalena en van de periodes, samenlevingen en perspectieven van waaruit zij werd bekeken. We maken aan de hand van deze expositie een reis door de kunstgeschiedenis, waarin ook spraakmakende werken van buiten de tentoonstelling aan bod komen. Samen proberen we haar mysterie te ontrafelen!

Mirjam Gouweloos (1962) is kunsthistorica en werkzaam op de Vrije Universiteit als communicatie adviseur. Zij doorliep de Vrije School, woonde en werkte veel in Italië en laat zich inspireren door de antroposofie.

Datum: donderdag 16 december 2021
Tijd: 20:00 – 22:00 uur (via zoom)
Kosten: € 10,00 (inclusief BTW)


Maandag 17 en maandag 31 januari

Heeft vrijheid (nog) een toekomst? Oefeningen in 'morele fantasie'
zoombijeenkomsten met Christine Gruwez

Steeds meer ziet het er naar uit dat vrijheid door allerlei maatregelen wordt ingeperkt.

Het lijkt of de toekomstmogelijkheden van de vrijheid, en met deze ook de toekomst van broederlijkheid en gelijkheid, op het spel staan. 

Parallel daaraan vindt er steeds verdergaande versnippering plaats in het gemeenschappelijke draagvlak voor een samen-leving. In alle richtingen vlieden de krachten van het sociale uiteen, wèg van een centrum waar wij elkaar nog kunnen ontmoeten.

Welke krachten kunnen deze beweging omkeren? Hoe kunnen wij deze in werking stellen? Morele fantasie ‘in de geest van Schiller en de Filosofie van de vrijheid’ biedt een aanzet. 

 

Data: maandag 17 en 31 januari 2022
Tijd: 20:00 – 21:30 uur
Kosten: € 17,50 (inclusief BTW) per bijeenkomst; beide bijeenkomsten samen: € 30,00


Voor nadere informatie, aanmelden en voor al uw andere vragen kunt u terecht bij:

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5
2313 JS Leiden
telefoon 071 512 3137
info@dezonneboom.nl
www.dezonneboom.nl

Volg ons ook op Facebook!