menu
ZonE-Nieuws 21 januari 2022

De Zonneboom - Vooruit kijken (!)

Misschien zijn wij te optimistisch - maar wat ons betreft is het weer tijd om vooruit te kijken en vooruit te bewegen!
In de komende weken gaat er weer van alles gebeuren, zowel in de vorm van zoom-bijeenkomsten als 'activiteiten in levende lijve'. Het werken in de kleine groepjes, zoals wij dat meestal doen, zal natuurlijk zolang dat nodig is gebeuren met inachtneming van 'de anderhalve meter' etc.
Welkom in De Zonneboom!

 


Maandag 31 januari 
Heeft vrijheid (nog) een toekomst? Oefeningen in 'morele fantasie'
(2e deel van) 2 zoombijeenkomsten met Christine Gruwez

Steeds meer ziet het er naar uit dat vrijheid door allerlei maatregelen wordt ingeperkt.

Het lijkt of de toekomstmogelijkheden van de vrijheid, en met deze ook de toekomst van broederlijkheid en gelijkheid, op het spel staan. 

Parallel daaraan vindt er steeds verdergaande versnippering plaats in het gemeenschappelijke draagvlak voor een samen-leving. In alle richtingen vlieden de krachten van het sociale uiteen, wèg van een centrum waar wij elkaar nog kunnen ontmoeten.

Welke krachten kunnen deze beweging omkeren? Hoe kunnen wij deze in werking stellen? Morele fantasie ‘in de geest van Schiller en de Filosofie van de vrijheid’ biedt een aanzet. 

Data: maandag 17 en 31 januari 2022
Tijd: 20:00 – 21:30 uur
Kosten: € 17,50 (inclusief BTW) per keer; beide bijeenkomsten samen € 30,00


Donderdag 27 januari en 3 februari

Ons antwoord op de Grote Reset - werken aan de noodzakelijke veranderingen in de samenleving
Een zoom-seminar in twee delen met Harrie Salman, cultuurfilosoof

Hoe kunnen wij naar de coronacrisis met al zijn 'bijverschijnselen' kijken?

Hoe functioneren de media; in hoeverre kunnen of mogen (grond)rechten worden ingeperkt; worden wij geregeerd door angst; is er sprake van plannen om de samenleving grondig te veranderen ('de grote reset') en is de coronacrisis daarbij een aanloop?

Harrie Salman schreef over deze thematiek het (zeer succesvolle) De Grote Reset - Het plan voor de wereld na Corona. Sindsdien is hij te vinden op Youtube en heeft hij verbindingen met vele groepen en initiatieven die zich richten op een samenleving waar niet het recht van de sterkste geldt - maar waarin ieder mens 'recht gedaan wordt'. 
In twee zoomsessies staan de huidige crisis en een hoopvolle toekomst centraal:
Op 27 januari staat de Grote Reset centraal, op 3 februari gaat het om de nieuwe samenleving waarvan de kernen overal aan het ontstaan zijn.

Data: donderdag 27 januari en 3 februari
Tijd: 20:00 – 21:30 uur
Kosten: € 17,50 (inclusief BTW) per keer; beide bijeenkomsten samen € 30,00Maandag 28 februari en 7 maart
Vrijheid en intuïtie - een tegenstelling?
2 zoombijeenkomsten met Christine Gruwez

Niet iedere inval of gedachte die me te binnen valt, hoe schitterend ook, is een intuitie. Maar zonder een morele intuïtie is vrijheid niet mogelijk. 
Wat verstaan we onder intuïtie? En hoe kan deze vrijheid bewerkstelligen? 
Enkele oefenstappen horen hier bij! 

Data: maandag 28 februari en 7 maart
Tijd: 20:00 – 21:30 uur
Kosten: € 30,00 (incl. BTW) – of € 17,50 (incl. BTW) per keer


Vanaf vrijdag 4 maart
Meditatieve dans
met Margot Boxman

Meditatief dansen is een rustige dansvorm waarbij de eenvoudige passen en gebaren heel bewust worden gemaakt. Het zijn vaak oeroude symbolen.

Er wordt meestal hand in hand in een kring, een spiraal of halve maan-vorm gedanst, waarbij in het centrum van die kring bloemen staan, als symbool van de kern, de ziel, het geheel waar alles in het leven om draait.

De muziek waarop gedanst wordt is heel verschillend, soms klassiek, soms folkloristisch, andere keren sacraal of speciaal voor de dans gemaakt. Ervaring is hierbij niet nodig. Het gaat dan ook uitdrukkelijk niet om show of uitvoeringen, maar uitsluitend om datgene dat de danser op het moment van dansen ervaart.

Marjo Boxman schenkt niet alleen aandacht aan de passen en gebaren, maar ook aan de symboliek die erbij hoort. Ze geeft graag voorbeelden of vertelt een verhaal om het thema in te leiden, waarbij de grote feesten en de seizoenen centraal staan. En daar mag dus ook bij gelachen worden.

Deze cursus is ook zeer geschikt voor mensen die wat ‘minder’ beweeglijk zijn en graag makkelijke schoenen meenemen.

Data: vrijdag 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april
Tijd: 14:00 – 15:30 uur
Kosten: € 97,50 (inclusief BTW)


Vanaf dinsdag 8 maart
Loslaten en houvast
met Leo Beth (docent biografisch werk, Instituut voor Biografiek)

Veel van wat wij dachten dat ons houvast bood, hebben we de afgelopen twee jaar moeten loslaten. Meer nog dan in de voorgaande jaren zijn we geconfronteerd met fundamentele onzekerheden in bijna alle facetten van ons bestaan. Als uiterlijke zekerheden in het gedrang komen, kan dat een impuls zijn om op zoek te gaan naar innerlijk “vastgoed”. Vastgoed dat zijn waarde behoudt en misschien zelfs ieder jaar meer waard wordt. Ons eigen levensverhaal is zo’n schat waar motten, roest, milieurampen en koersdalingen geen vat op hebben. In februari willen we drie dinsdagmiddagen schatgraven in onze eigen biografie om op het spoor te komen van wat ons innerlijk houvast en vertrouwen kan geven omdat we opnieuw gaan vermoeden wie we ten diepste zijn en wat ons eigenlijk drijft.

De wetmatigheden van de zevenjaarsfasen zullen ons helpen zicht te krijgen op hoe we in ons leven onderweg zijn. Natuurlijk kan dat in drie middagen niet meer dan een kennismaking zijn met de rijkdom van biografisch werk, maar de ervaring heeft geleerd dat ook daarmee al heel wat houvast in is te vinden.

Data: dinsdag 8, 15 en 22 maart
Tijd: 13:30 – 16:30 uur
Kosten: € 137,50 (incl. BTW)Vanaf dinsdag 15 maart
Basiscursus Sociale Driegeleding
5 zoomsessies met John Hogervorst

Op dinsdag 15 maart start de zoom-Basiscursus Sociale Driegeleding.
In vijf zoomsessies onderzoeken wij wat sociale driegeleding is; waarom deze benadering van de samenleving zo belangrijk is en hoe we stappen in de goede richting kunnen zetten. Daarbij komen aan bod:
- het vrije geestesleven in beeld;
- uitgangspunten voor een gezonde economie;
- waardeschepping-welvaart-welzijn;
- de regulerende functie van het rechtsleven;
- mondigheid als basis voor de democratie;
- geld: de drie geldsoorten & de organische geldkringloop.
Daarmee bouwen we een beeld op van het fundament van de sociale driegeleding.
De Basiscursus wordt verzorgd door John Hogervorst.
De sessies duren (inclusief een korte pauze) ca 7 kwartier (van 20.00 tot 21.45u) en bestaan uit inleidingen, vragen en gesprek.

Kosten: € 65,00
Data: 15, 22 en 29 maart, 5 en 12 april
Van 20.00 tot 21.45u


 

Voor nadere informatie, aanmelden en voor al uw andere vragen kunt u terecht bij:

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5
2313 JS Leiden
telefoon 071 512 3137
info@dezonneboom.nl
www.dezonneboom.nl

Volg ons ook op Facebook!